TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt sjukhus

Översättningstjänster: En ovärderlig resurs för sjukhus

Sjukhusmiljön är komplex och kräver effektiv kommunikation mellan personal med olika språkbakgrunder. Översättningstjänster har visat sig vara en ovärderlig resurs för att förbättra kommunikationen, effektivisera processer och ge bättre vård till patienter.

Förbättrad patientvård

1. Säker och korrekt information: Översättningstjänster säkerställer att patienter får korrekt information om sin diagnos, behandling och medicinering på sitt eget språk. Detta minskar risken för missförstånd och felbehandling.

2. Ökad patientdelaktighet: Patienter som kan kommunicera fritt med sin läkare eller sjuksköterska känner sig mer delaktiga i sin vård. De kan ställa frågor, uttrycka sina behov och fatta välgrundade beslut om sin behandling.

3. Stöd för nyanlända och flyktingar: Översättningstjänster är avgörande för att ge nyanlända och flyktingar tillgång till sjukvård. De kan få information om sjukvårdssystemet, navigera i processer och få den vård de behöver.

Effektivare processer

1. Snabbare och mer exakt dokumentation: Översättningstjänster kan automatiskt översätta patientjournaler, läkarrapporter och annan medicinsk dokumentation. Detta sparar tid och resurser för sjukhuspersonalen.

2. Förbättrad kommunikation med anhöriga: Översättningstjänster kan underlätta kommunikationen med patienters anhöriga som inte talar samma språk. Detta är särskilt viktigt i akuta situationer eller vid komplexa diagnoser.

3. Bättre samarbete med internationella partners: Översättningstjänster möjliggör effektivt samarbete med sjukhus och läkare i andra länder. Detta kan leda till bättre kunskapsutbyte, förbättrad forskning och nya behandlingsmetoder.

Ökad patientsäkerhet

1. Minskade risker för missförstånd: Översättningstjänster minskar risken för missförstånd mellan personal och patienter, vilket kan leda till felmedicinering eller felbehandling.

2. Bättre identifiering av symtom och diagnoser: Översättningstjänster kan hjälpa läkare att identifiera symtom och diagnoser hos patienter som inte talar samma språk.

3. Säker och effektiv kommunikation i krissituationer: Översättningstjänster är avgörande för att säkerställa effektiv kommunikation i krissituationer, till exempel vid naturkatastrofer eller pandemier.

Sammanfattningsvis är översättningstjänster en ovärderlig resurs för sjukhus. De förbättrar patientvården, effektiviserar processer och ökar patientsäkerheten. I en alltmer globaliserad värld blir översättningstjänster allt viktigare för att säkerställa att alla patienter får den vård de behöver.

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningar för sjukhus

Sjukhus har ett komplext och ständigt växande behov av översättningstjänster. De hanterar en stor mängd information på olika språk, från patientjournaler och medicinska rapporter till patientinformation och webbplatsinnehåll. Att säkerställa att all denna information är korrekt och tydligt översatt är avgörande för att ge patientsäkerhet och effektiv kommunikation.

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av översättningstjänster till sjukhus. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på medicinsk översättning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att tillgodose alla dina behov, bland annat:

Översättning av patientjournaler och medicinska rapporter

Vi översätter patientjournaler och medicinska rapporter från och till alla språk. Vi har en djupgående förståelse för medicinsk terminologi och kan säkerställa att all information översätts korrekt och noggrant.

Översättning av patientinformation

Vi översätter patientinformation, såsom broschyrer, informationsblad och webbplatsinnehåll, till en mängd olika språk. Vi kan anpassa översättningen till målgruppens behov och säkerställa att den är lätt att förstå.

Översättning av webbplatsinnehåll

Vi översätter ditt webbplatsinnehåll till alla språk, så att du kan nå en global publik. Vi kan optimera din webbplats för sökmotorer på olika språk och säkerställa att den är kulturellt anpassad för målgruppen.

Språkgranskning

Vi erbjuder språkgranskning av befintliga översättningar för att säkerställa att de är korrekta och idiomatiska.

Kvalitetssäkring

Vi har ett strikt kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att alla våra översättningar håller högsta kvalitet.

Kundservice

Vi erbjuder en personlig kundtjänst och kan anpassa våra tjänster för att tillgodose dina specifika behov.

TOTAL översättningsbyrå är den perfekta partnern för sjukhus som behöver högkvalitativa översättningstjänster. Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att säkerställa att all din information översätts korrekt och effektivt.

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert!

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa ditt sjukhus

TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa ditt sjukhus på en mängd olika sätt, bland annat:

  • Förbättra patientsäkerheten

Genom att säkerställa att all information är korrekt och tydligt översatt kan vi bidra till att förbättra patientsäkerheten.

  • Effektivisera kommunikationen

Vi kan hjälpa dig att kommunicera effektivt med patienter, anställda och partners från hela världen.

  • Spara tid och pengar

Vi kan hjälpa dig att spara tid och pengar genom att effektivisera din översättningsprocess.

  • Få tillgång till expertis

Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på medicinsk översättning.

  • Få en personlig kundtjänst

Vi erbjuder en personlig kundtjänst och kan anpassa våra tjänster för att tillgodose dina specifika behov.

Kontakta oss idag!

TOTAL översättningsbyrå är den perfekta partnern för sjukhus som behöver högkvalitativa översättningstjänster. Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att säkerställa att all din information översätts korrekt och effektivt.

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search