TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt säljkonsulter

Hur översättningstjänster förbättrar säljkonsulters arbete

Översättningstjänster har blivit en ovärderlig resurs för säljkonsulter som arbetar på en global marknad. De kan bryta ner språkbarriärer, effektivisera kommunikation och förbättra kundupplevelsen.

Översättningstjänster för effektiv kommunikation

Säljkonsulter behöver kunna kommunicera effektivt med kunder och kollegor från hela världen. Översättningstjänster kan hjälpa dem att:

 • Översätta dokument och presentationer: Produktblad, offerter, avtal och presentationsmaterial kan enkelt översättas till kundens språk.
 • Få realtidshjälp under samtal: Översättningstjänster via telefon eller videokonferens kan ge omedelbar översättning under kundsamtal och förhandlingar.
 • Skicka och ta emot e-post på olika språk: Översättningstjänster kan automatiskt översätta e-postmeddelanden, vilket gör det enkelt att kommunicera med kunder och kollegor oavsett språk.

Översättningstjänster för bättre kundupplevelse

Genom att använda översättningstjänster kan säljkonsulter ge kunderna en bättre och mer personlig upplevelse:

 • Bygga relationer med kunder: Att kunna kommunicera på kundens språk visar respekt och engagemang, vilket kan leda till starkare och mer lönsamma relationer.
 • Förbättra kundnöjdheten: Kunder uppskattar att kunna få information och support på sitt eget språk.
 • Öka kundlojaliteten: Att ge en språkligt anpassad kundupplevelse kan öka kundlojaliteten och leda till fler återkommande kunder.

Översättningstjänster för ökad produktivitet

Översättningstjänster kan frigöra tid och resurser för säljkonsulter:

 • Minska behovet av externa översättare: Interna översättningstjänster kan vara mer kostnadseffektiva och tidsbesparande.
 • Automatisera repetitiva uppgifter: Översättningstjänster kan automatiskt översätta vanliga fraser och mallar, vilket sparar tid och ansträngning.
 • Fokusera på mer strategiska uppgifter: Genom att automatisera översättningsuppgifter kan säljkonsulter fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.

Viktiga funktioner hos översättningstjänster för säljkonsulter

När man väljer en översättningstjänst för säljkonsulter är det viktigt att tänka på följande funktioner:

 • Noggrannhet: Översättningen ska vara korrekt och idiomatisk.
 • Snabbhet: Översättningar bör levereras snabbt och effektivt.
 • Säkerhet: Konfidenstiell information bör skyddas.
 • Anpassningsbarhet: Tjänsten bör kunna anpassas till specifika behov och krav.

Exempel på användbara översättningstjänster för säljkonsulter

Det finns en mängd olika översättningstjänster tillgängliga, både gratis och betalda. Här är några exempel på tjänster som kan vara användbara för säljkonsulter:

 • Google Translate: En gratis tjänst som erbjuder översättning av text och webbsidor till flera språk.
 • Microsoft Translator: En annan gratis tjänst som erbjuder översättning av text, tal och bilder.
 • DeepL: En betaltjänst som erbjuder högkvalitativa översättningar av text och dokument.
 • Memsource: En betaltjänst som erbjuder översättning av text, dokument och webbsidor med funktioner för samarbete och hantering av översättningsprojekt.

Översättningstjänster är en värdefull resurs för säljkonsulter som vill förbättra sin kommunikation, ge en bättre kundupplevelse och öka sin produktivitet. Genom att använda rätt översättningstjänster kan säljkonsulter nå framgång på den globala marknaden.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa säljkonsulter med professionella översättningar

Säljkonsulter jobbar i en globaliserad värld där gränsöverskridande kommunikation är avgörande. För att nå framgång krävs det ofta att man kan kommunicera effektivt på olika språk. TOTAL översättningsbyrå kan erbjuda säljkonsulter professionella översättningstjänster som hjälper dem att nå sina mål på den globala marknaden.

Översättning av säljkontrakt och presentationsmaterial

TOTAL översättningsbyrå kan översätta säljkontrakt, presentationsmaterial och andra dokument till alla språk. Vi har ett team av erfarna översättare som är specialiserade på juridiska och ekonomiska texter. De kan garantera att dina dokument översätts korrekt och professionellt, och att de uppfyller alla krav på språklig och juridisk korrekthet.

Översättning av e-post och korrespondens

TOTAL översättningsbyrå kan också hjälpa dig med översättning av e-post och annan korrespondens med kunder och partners. Vi kan garantera att dina meddelanden översätts korrekt och effektivt, och att de når fram till mottagaren på rätt sätt.

Översättning av webbsidor och marknadsföringsmaterial

TOTAL översättningsbyrå kan översätta din webbplats och ditt marknadsföringsmaterial till alla språk. Vi kan garantera att din webbplats och ditt material blir språkligt korrekt och kulturellt anpassat för den specifika målgruppen.

Översättning av videor och ljudfiler

TOTAL översättningsbyrå kan också översätta videor och ljudfiler till alla språk. Vi kan garantera att dina videor och ljudfiler blir språkligt korrekta och att de når fram till din målgrupp på ett effektivt sätt.

TOTAL översättningsbyrå – din partner för framgångsrik global försäljning

TOTAL översättningsbyrå kan erbjuda säljkonsulter en komplett lösning för alla typer av professionella översättningstjänster. Vi har ett team av erfarna översättare som kan garantera att dina dokument och material översätts korrekt och professionellt. Vi kan också hjälpa dig med korrekturläsning och språkgranskning av dina texter.

Kontakta TOTAL översättningsbyrå idag för att få en kostnadsfri offert!

Fördelar med att använda TOTAL översättningsbyrå:

 • Hög kvalitet och korrekthet
 • Snabb leverans
 • Erfarna översättare
 • Personlig service

TOTAL översättningsbyrå – din partner för framgångsrik global kommunikation!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search