TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt revisorer

Hur översättningstjänster kan vara till nytta för revisorer

Översättningstjänster har visat sig vara ovärderliga verktyg för revisorer i den globaliserade ekonomin. De kan hjälpa till att effektivisera processer, förbättra noggrannheten och spara tid och pengar.

Effektivisering av processer

Översättningstjänster kan automatiskt översätta stora volymer text från ett språk till ett annat. Detta kan spara revisorer en betydande mängd tid och ansträngning som de annars skulle lägga på manuell översättning.

Förbättrad noggrannhet

Maskinöversättning har gjort betydande framsteg under de senaste åren och kan nu ge exakta och tillförlitliga översättningar. Detta kan hjälpa revisorer att undvika misstag som kan uppstå vid manuell översättning.

Sparar tid och pengar

Genom att effektivisera processer och förbättra noggrannheten kan översättningstjänster hjälpa revisorer att spara både tid och pengar.

Hur revisorer kan använda översättningstjänster

Det finns många sätt som revisorer kan använda översättningstjänster för att förbättra sitt arbete. Här är några exempel:

 • Översättning av finansiella rapporter: Översättningstjänster kan användas för att översätta finansiella rapporter från ett språk till ett annat. Detta kan vara till hjälp för revisorer som behöver granska rapporter från utländska dotterbolag eller kunder.
 • Översättning av avtal och juridiska dokument: Översättningstjänster kan användas för att översätta avtal och juridiska dokument från ett språk till ett annat. Detta kan vara till hjälp för revisorer som behöver förstå villkoren i avtal eller dokument som är skrivna på ett annat språk.
 • Översättning av e-post och annan kommunikation: Översättningstjänster kan användas för att översätta e-post och annan kommunikation från ett språk till ett annat. Detta kan vara till hjälp för revisorer som behöver kommunicera med kunder eller kollegor som talar andra språk.

Viktiga punkter att tänka på när man använder översättningstjänster

Det finns några viktiga punkter att tänka på när man använder översättningstjänster:

 • Välj en ansedd översättningstjänst: Det finns många översättningstjänster tillgängliga, så det är viktigt att välja en som har ett gott rykte och som ger exakta och tillförlitliga översättningar.
 • Kontrollera översättningen noggrant: Även de bästa översättningstjänsterna kan göra misstag. Därför är det viktigt att alltid kontrollera översättningen noggrant innan du använder den.
 • Använd översättningen som ett verktyg: Översättningstjänster bör inte ses som en ersättning för mänsklig översättning. De bör användas som ett verktyg för att effektivisera processer och förbättra noggrannheten.

Översättningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg för revisorer. De kan hjälpa till att effektivisera processer, förbättra noggrannheten och spara tid och pengar. Det är dock viktigt att välja en ansedd översättningstjänst och att alltid kontrollera översättningen noggrant innan du använder den.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan stötta revisorer

TOTAL översättningsbyrå är specialister på professionella översättningar och erbjuder revisorer en rad tjänster som kan effektivisera deras arbete och säkerställa korrekthet och tydlighet i all dokumentation.

Översättning av finansiella dokument

Revisorer hanterar ofta komplexa finansiella dokument som behöver översättas till olika språk. Vi kan översätta:

 • Årsredovisningar
 • Revisionsrapporter
 • Bokslut
 • Skatterapporter
 • Finansiella analyser
 • Prospekt
 • Avtal
 • Och mer

Våra översättare har gedigen expertis inom ekonomi och finans och kan säkerställa att alla termer och begrepp översätts korrekt och nyanserat.

Översättning av juridiska dokument

Revisionsrelaterade dokument kan även innehålla juridiska aspekter. Vi kan översätta:

 • Avtal
 • Rättsliga dokument
 • Stämningsansökningar
 • Domar
 • Och mer

Våra jurister och översättare samarbetar för att garantera att alla juridiska termer och begrepp översätts korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Översättning av korrespondens

Vi kan översätta all typ av korrespondens relaterad till revision, inklusive:

 • E-post
 • Brev
 • Fax
 • Och mer

Våra översättare ser till att din kommunikation är tydlig, professionell och korrekt på alla språk.

Översättning av webbsidor och marknadsföringsmaterial

Vi kan översätta din webbsida, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial till olika språk för att nå en bredare publik.

Språkgranskning

Vi kan granska dina texter för att säkerställa att de är grammatiskt korrekta, lättlästa och stilenligt anpassade till målgruppen.

Kvalitetssäkring

Vi har ett strikt kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att alla översättningar håller högsta kvalitet.

Certifierade översättningar

Vi kan erbjuda certifierade översättningar av officiella dokument.

Kontakt

För mer information om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig, kontakta oss via [e-postadress] eller [telefonnummer].

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

 • Vi har ett team av specialiserade översättare med stor erfarenhet av revisionssektorn.
 • Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa dig att effektivt hantera dina internationella projekt.
 • Vi garanterar konfidentialitet och säkerhet för alla dina dokument.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search