TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt psykoterapeuter

Hur översättningstjänster kan vara till nytta för psykoterapeuter

Översättning av patientjournaler och dokumentation

Psykoterapeuter kan använda översättningstjänster för att översätta patientjournaler och annan dokumentation till och från olika språk. Detta kan vara till hjälp för att:

 • Förbättra kommunikationen med patienter som inte talar svenska: Genom att översätta patientjournaler och annan dokumentation till patientens modersmål kan terapeuten få en bättre förståelse för patientens historia och symtom, vilket kan leda till en mer effektiv behandling.
 • Följa lagkrav: I vissa fall kan det vara lagkrav att patientjournaler och annan dokumentation översätts till ett visst språk. Översättningstjänster kan hjälpa terapeuter att uppfylla dessa krav.
 • Samarbeta med andra vårdgivare: Om en patient behöver vård från flera olika vårdgivare kan det vara nödvändigt att översätta patientjournaler och annan dokumentation så att alla vårdgivare har tillgång till samma information.

Översättning av videokonferenser och telefonsamtal

Psykoterapeuter kan använda översättningstjänster för att översätta videokonferenser och telefonsamtal med patienter som inte talar svenska. Detta kan vara till hjälp för att:

 • Förbättra kommunikationen med patienter som inte talar svenska: Genom att översätta videokonferenser och telefonsamtal i realtid kan terapeuten få en bättre förståelse för patientens historia och symtom, vilket kan leda till en mer effektiv behandling.
 • Göra terapi mer tillgänglig för patienter som bor på landsbygden eller i andra länder: Översättningstjänster kan göra det möjligt för terapeuter att erbjuda terapi till patienter som bor på landsbygden eller i andra länder, där det kan vara svårt att hitta en terapeut som talar patientens modersmål.
 • Spara tid och pengar: Översättningstjänster kan spara tid och pengar för terapeuter och patienter genom att eliminera behovet av en tolk.

Översättning av utbildningsmaterial och resurser

Psykoterapeuter kan använda översättningstjänster för att översätta utbildningsmaterial och resurser till och från olika språk. Detta kan vara till hjälp för att:

 • Förbättra patientutbildningen: Genom att översätta utbildningsmaterial till patientens modersmål kan terapeuten ge patienten bättre information om sin diagnos och behandling.
 • Hitta resurser på andra språk: Översättningstjänster kan hjälpa terapeuter att hitta resurser på andra språk som kan vara till hjälp för patienter, t.ex. stödgrupper eller information om psykisk hälsa.
 • Hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen: Översättningstjänster kan hjälpa terapeuter att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen om psykisk hälsa, även om den publiceras på andra språk.

Utmaningar med att använda översättningstjänster

Det finns vissa utmaningar med att använda översättningstjänster, bland annat:

 • Kvaliteten på översättningen: Kvaliteten på översättningen kan variera beroende på översättningstjänsten och språkkombinationen. Det är viktigt att välja en översättningstjänst som har ett gott rykte och som erbjuder översättningar av hög kvalitet.
 • Säkerheten och sekretessen: Det är viktigt att välja en översättningstjänst som skyddar patientens sekretess och säkerhet.
 • Kostnaden: Översättningstjänster kan vara dyra, särskilt för längre dokument.

Översättningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg för psykoterapeuter. De kan hjälpa terapeuter att förbättra kommunikationen med patienter, göra terapi mer tillgänglig och spara tid och pengar. Det är dock viktigt att vara medveten om de utmaningar som är förknippade med att använda översättningstjänster och att välja en tjänst som är av hög kvalitet och säker.

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningar för psykoterapeuter

Hur vi kan hjälpa

TOTAL översättningsbyrå är en expert på att tillhandahålla högkvalitativa översättningstjänster till psykoterapeuter. Vi har ett team av erfarna och specialiserade översättare som har en djupgående förståelse för psykoterapins terminologi och komplexitet. Vi kan hjälpa dig med alla typer av översättningsbehov, inklusive:

 • Patientjournaler: Vi kan översätta patientjournaler från svenska till andra språk och vice versa. Vi garanterar att alla känsliga uppgifter hanteras med största sekretess och konfidentialitet.
 • Utredningsmaterial: Vi kan översätta utredningsmaterial, såsom tester och frågeformulär, till andra språk.
 • Forskningsartiklar: Vi kan översätta forskningsartiklar och annan vetenskaplig litteratur till svenska eller andra språk.
 • Webbplatsinnehåll: Vi kan översätta din webbplats till andra språk för att nå en bredare publik.
 • Marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta broschyrer, flyers och annat marknadsföringsmaterial till andra språk.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi har många års erfarenhet av att samarbeta med psykoterapeuter och vi förstår vikten av korrekt och nyanserad översättning. Vi erbjuder följande fördelar:

 • Kvalitet: Vi garanterar att alla översättningar utförs av erfarna och specialiserade översättare.
 • Sekretess: Vi hanterar alla känsliga uppgifter med största sekretess och konfidentialitet.
 • Snabbhet: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla våra tjänster.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon. Vi ger dig gärna en kostnadsfri offert.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search