TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt pedagoger

Översättningstjänster: En värdefull resurs för pedagoger

I en alltmer globaliserad värld blir det allt viktigare för pedagoger att kunna kommunicera och samarbeta med kollegor och elever från olika kulturer och språkbakgrunder. Översättningstjänster kan spela en viktig roll i detta genom att bryta språkbarriärer och underlätta effektiv kommunikation.

Hur översättningstjänster kan användas i pedagogiken

1. Översättning av kursmaterial:

 • Översättning av läroplaner, kursplaner och kursmaterial till olika språk kan göra det möjligt för pedagoger att nå ut till en bredare publik av elever.
 • Detta kan vara särskilt användbart för elever som nyligen har anlänt till ett nytt land och inte behärskar språket ännu.

2. Kommunikation med elever och föräldrar:

 • Översättningstjänster kan användas för att kommunicera med elever och föräldrar på deras modersmål.
 • Detta kan bidra till att bygga upp förtroende och skapa en mer inkluderande lärmiljö.

3. Samarbete med kollegor:

 • Översättningstjänster kan underlätta samarbete med kollegor från andra länder.
 • Detta kan leda till utbyte av idéer och bästa praxis, vilket kan förbättra undervisningskvaliteten.

4. Tillgång till resurser:

 • Översättningstjänster kan ge pedagoger tillgång till pedagogiska resurser på andra språk.
 • Detta kan bidra till att pedagoger kan hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen och bästa praxis inom sitt område.

Fördelar med att använda översättningstjänster i pedagogiken

 • Ökad tillgänglighet: Översättningstjänster kan göra pedagogiken mer tillgänglig för elever och föräldrar med olika språkbakgrunder.
 • Förbättrad kommunikation: Översättningstjänster kan bidra till att förbättra kommunikationen mellan pedagoger, elever och föräldrar.
 • Stärkt samarbete: Översättningstjänster kan underlätta samarbete mellan pedagoger från olika länder.
 • Utökad tillgång till resurser: Översättningstjänster kan ge pedagoger tillgång till ett bredare utbud av pedagogiska resurser.

Utmaningar med att använda översättningstjänster i pedagogiken

 • Kvalitet: Kvaliteten på översättningar kan variera beroende på översättningstjänsten och språkkombinationen.
 • Kostnad: Vissa översättningstjänster kan vara dyra, vilket kan vara en utmaning för pedagoger med begränsade resurser.
 • Teknisk kunskap: Att använda översättningstjänster kan kräva viss teknisk kunskap.

Tips för att använda översättningstjänster effektivt

 • Välj en lämplig översättningstjänst: Det finns många olika översättningstjänster tillgängliga, och det är viktigt att välja en som passar dina behov.
 • Kontrollera kvaliteten på översättningar: Det är alltid en bra idé att kontrollera kvaliteten på översättningar innan du använder dem.
 • Använd översättningstjänster som ett komplement till andra verktyg: Översättningstjänster bör inte ses som en ersättning för andra verktyg för att kommunicera med elever och föräldrar med olika språkbakgrunder.

Översättningstjänster kan vara en värdefull resurs för pedagoger. De kan bidra till att öka tillgängligheten, förbättra kommunikationen, stärka samarbetet och ge pedagoger tillgång till ett bredare utbud av resurser. Det är dock viktigt att vara medveten om de utmaningar som är förknippade med att använda översättningstjänster och att använda dem effektivt.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa pedagoger

TOTAL översättningsbyrå är en betrodd partner för pedagoger som behöver professionella översättningstjänster. Vi har ett team av erfarna översättare som specialiserar sig på pedagogiska texter och material. Vi kan hjälpa dig med allt från att översätta kursmaterial till att anpassa läroplaner för elever med annat modersmål.

Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av översättningstjänster för pedagoger, bland annat:

 • Översättning av kursmaterial: Vi kan översätta kursmaterial från svenska till andra språk och vice versa. Vi kan också anpassa materialet för att passa olika målgrupper och kulturer.
 • Översättning av läroplaner: Vi kan översätta läroplaner och andra pedagogiska dokument från svenska till andra språk. Vi kan också hjälpa dig att anpassa läroplanerna för att uppfylla kraven i olika länder.
 • Översättning av prov och bedömningsmaterial: Vi kan översätta prov och bedömningsmaterial från svenska till andra språk. Vi kan också hjälpa dig att anpassa materialet för att passa olika elever.
 • Översättning av webbplatser och digitala resurser: Vi kan översätta webbplatser och digitala resurser från svenska till andra språk. Vi kan också hjälpa dig att göra dem tillgängliga för elever med funktionsnedsättning.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi har ett team av erfarna översättare som specialiserar sig på pedagogiska texter och material. Vi har också en gedigen förståelse för de utmaningar som pedagoger står inför. Vi kan därför erbjuda dig en högkvalitativ översättningstjänst som är anpassad till dina specifika behov.

Här är några av de fördelar du får när du väljer TOTAL översättningsbyrå:

 • Kvalitet: Vi garanterar att alla våra översättningar utförs av erfarna och kvalificerade översättare.
 • Noggrannhet: Vi lägger stor vikt vid noggrannhet och korrekturläsning av alla våra översättningar.
 • Konfidentialitet: Vi respekterar din konfidentialitet och hanterar all information på ett säkert sätt.
 • Kundservice: Vi erbjuder en personlig kundservice och är alltid tillgängliga för att svara på dina frågor.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss. Vi ger dig gärna en kostnadsfri offert och svarar på alla dina frågor.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search