TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt pantentbyråer

Hur översättningstjänster är till nytta för patentbyråer

Översättningstjänster har blivit allt viktigare för patentbyråer i en globaliserad värld. De kan erbjuda en rad fördelar, bland annat:

Effektivitet: Översättningstjänster kan automatisera översättningen av patentdokument, vilket sparar tid och pengar för patentbyråer. De kan också bidra till att förbättra kvaliteten på översättningar genom att använda konsekvent terminologi och formatering.

Noggrannhet: Professionella översättningstjänster har experter som är specialiserade på juridisk och teknisk översättning. Detta garanterar att patentdokument översätts korrekt och noggrant, vilket är avgörande för att skydda immateriella rättigheter.

Global räckvidd: Översättningstjänster kan hjälpa patentbyråer att nå ut till en global publik. De kan översätta patentdokument till alla språk, vilket gör det möjligt för patentbyråer att betjäna kunder i hela världen.

Konkurrensfördel: Att använda översättningstjänster kan ge patentbyråer en konkurrensfördel. Genom att erbjuda snabba, korrekta och prisvärda översättningar kan patentbyråer attrahera fler kunder och öka sin marknadsandel.

Förbättrad kommunikation: Översättningstjänster kan förbättra kommunikationen mellan patentbyråer och deras kunder. De kan översätta korrespondens, avtal och andra dokument, vilket gör det lättare för båda parter att förstå varandra.

Minskade risker: Att använda översättningstjänster kan bidra till att minska riskerna för patentbyråer. Professionella översättare kan identifiera och hantera potentiella problem med översättningar, vilket kan bidra till att undvika juridiska problem.

Ökad produktivitet: Översättningstjänster kan frigöra tid för patentbyråer så att de kan fokusera på andra viktiga uppgifter. Genom att automatisera översättningen av patentdokument kan patentbyråer spara tid och pengar och öka sin produktivitet.

Förbättrad kundservice: Översättningstjänster kan bidra till att förbättra kundservicen för patentbyråer. Genom att erbjuda översättningar på flera språk kan patentbyråer ge sina kunder bättre service och support.

Typer av översättningstjänster för patentbyråer

Det finns en rad olika översättningstjänster som patentbyråer kan använda, bland annat:

Maskinöversättning: Maskinöversättning (MT) använder artificiell intelligens för att automatiskt översätta text från ett språk till ett annat. MT kan vara ett kostnadseffektivt sätt att översätta stora volymer text, men kvaliteten på översättningen kan variera.

Mänsklig översättning: Mänsklig översättning utförs av en professionell översättare. Mänsklig översättning ger den högsta kvaliteten, men det kan vara dyrare än maskinöversättning.

Hybridöversättning: Hybridöversättning kombinerar maskinöversättning och mänsklig översättning. MT används för att översätta huvuddelen av texten, och en mänsklig översättare granskar och redigerar sedan översättningen. Detta kan vara ett bra sätt att få en balans mellan kostnad och kvalitet.

Hur man väljer rätt översättningstjänst för en patentbyrå

När man väljer en översättningstjänst för en patentbyrå är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

Kvalitet: Kvaliteten på översättningen är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Patentbyråer bör välja en översättningstjänst som kan garantera att översättningar är korrekta och noggranna.

Kostnad: Kostnaden för översättningstjänster kan variera beroende på typ av tjänst, språkkombination och volym av text. Patentbyråer bör jämföra priser från olika leverantörer innan de fattar ett beslut.

Leveranstid: Leveranstiden kan också vara en viktig faktor, särskilt om patentbyrån behöver översättningen snabbt. Patentbyråer bör fråga om leveranstider innan de väljer en översättningstjänst.

Språkkompetens: Patentbyråer bör välja en översättningstjänst som har experter som är specialiserade på juridisk och teknisk översättning och som har goda språkkunskaper i både källspråket och målspråket.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa patentbyråer

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till patentbyråer. Vi har en djupgående förståelse för patentprocessen och de specifika krav som ställs på översättningar av patentdokument. Våra erfarna översättare är specialiserade på patentöversättning och har en gedigen bakgrund inom teknik och juridik.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till patentbyråer, bland annat:

 • Översättning av patentansökningar: Vi kan översätta patentansökningar från och till alla språk. Vi har stor erfarenhet av att översätta patentansökningar i enlighet med de krav som ställs av olika patentmyndigheter.
 • Översättning av patentbeskrivningar: Vi kan översätta patentbeskrivningar på ett korrekt och tydligt sätt. Vi har stor erfarenhet av att översätta komplexa tekniska dokument.
 • Översättning av patentkrav: Vi kan översätta patentkrav på ett korrekt och juridiskt korrekt sätt. Vi har stor erfarenhet av att översätta juridiska dokument.
 • Översättning av prioritetshandlingar: Vi kan översätta prioritetshandlingar på ett korrekt och juridiskt korrekt sätt.
 • Översättning av invändningar och svaromål: Vi kan översätta invändningar och svaromål på ett korrekt och juridiskt korrekt sätt.
 • Översättning av bevismaterial: Vi kan översätta bevismaterial, såsom expertutlåtanden och vittnesmål.
 • Översättning av domstolsbeslut: Vi kan översätta domstolsbeslut på ett korrekt och juridiskt korrekt sätt.

Vi har ett antal funktioner som gör oss till den perfekta partnern för patentbyråer:

 • Erfarna översättare: Våra översättare är specialiserade på patentöversättning och har en gedigen bakgrund inom teknik och juridik.
 • Hög kvalitet: Vi garanterar att alla våra översättningar är korrekta och av högsta kvalitet.
 • Snabb leverans: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt.
 • Konfidentialitet: Vi hanterar all information konfidentiellt.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på våra tjänster.

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert!

Vi är övertygade om att vi kan erbjuda er de översättningstjänster ni behöver till ett konkurrenskraftigt pris. Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search