TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt organisationer

Översättning åt organisationer

I en globaliserad värld är behovet av effektiv kommunikation över språkgränser större än någonsin. För organisationer som verkar internationellt är översättning en oumbärlig del av verksamheten. Oavsett om det handlar om att nå ut till kunder på nya marknader, samarbeta med partners i andra länder eller dela information med interna team, kan professionell översättning spela en avgörande roll för framgång.

De viktigaste fördelarna med översättning för organisationer:

 • Ökad global räckvidd: Genom att översätta ditt innehåll till relevanta språk kan du nå en betydligt större publik och expandera din verksamhet till nya marknader.
 • Förbättrad kommunikation: Professionell översättning säkerställer att ditt budskap förmedlas korrekt och tydligt till alla mottagare, oavsett språk.
 • Stärkta kundrelationer: Att erbjuda information och kundservice på kundens eget språk skapar en positiv upplevelse och stärker lojaliteten.
 • Ökad effektivitet: Att använda en centraliserad översättningslösning kan effektivisera processen och spara tid och resurser.
 • Förbättrad konkurrenskraft: Att kunna kommunicera effektivt på flera språk ger dig en starkare position på den globala marknaden.

Olika typer av översättningstjänster för organisationer:

 • Marknadsöversättning: Anpassning av marknadsföringsmaterial, webbplatser och kampanjer för specifika språk och kulturer.
 • Teknisk översättning: Översättning av teknisk dokumentation, programvara och användarmanualer.
 • Juridisk översättning: Översättning av juridiska dokument, avtal och kontraktsvillkor.
 • Finansiell översättning: Översättning av finansiella rapporter, bokslut och årsredovisningar.
 • Medicinsk översättning: Översättning av patientjournaler, läkemedelsinformation och medicinsk forskning.

Viktiga faktorer att tänka på vid val av översättningsleverantör:

 • Kvalitet: Leverantören bör ha dokumenterad erfarenhet av att leverera översättningar av högsta kvalitet.
 • Kompetens: Leverantörens översättare bör vara experter på de språk och ämnesområden som är relevanta för din organisation.
 • Teknik: Leverantören bör använda moderna verktyg och processer för att effektivisera översättningsprocessen.
 • Säkerhet: Leverantören bör ha robusta säkerhetsrutiner för att skydda din konfidentiella information.
 • Kundservice: Leverantören bör erbjuda personlig service och support för att säkerställa att du får den service du behöver.

Framtidens översättningstjänster:

Tekniken inom översättningsbranschen utvecklas ständigt. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) används alltmer för att automatisera vissa aspekter av översättningsprocessen. Detta kan leda till kortare leveranstider, lägre kostnader och ännu högre kvalitet på översättningar.

För organisationer som vill nå framgång i den globala ekonomin är professionell översättning en ovärderlig investering. Genom att samarbeta med en erfaren och kompetent översättningsleverantör kan du säkerställa att ditt budskap når fram till rätt personer, på rätt språk och på rätt sätt.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa din organisation

TOTAL översättningsbyrå är en expert på professionella översättningstjänster som kan hjälpa din organisation att nå ut globalt. Vi har ett team av kvalificerade översättare med gedigen erfarenhet av att översätta en mängd olika typer av texter, från juridiska dokument till marknadsföringsmaterial. Vi kan erbjuda dig följande tjänster:

Översättning av alla typer av texter

 • Juridiska dokument
 • Marknadsföringsmaterial
 • Tekniska manualer
 • Webbplatser
 • Finansiella rapporter
 • Pressmeddelanden
 • Och mycket mer!

Kvalificerade översättare

Våra översättare är alla experter på sitt område och har modersmål i det språk de översätter till. De är noggrant utvalda och har genomgått en rigorös testprocess för att säkerställa att de uppfyller våra höga krav.

Snabb och effektiv service

Vi förstår att du behöver dina översättningar snabbt och effektivt. Därför har vi ett team av projektledare som ser till att dina projekt slutförs i tid och till budget.

Säkerhet och konfidentialitet

Vi tar säkerheten och konfidentialiteten av dina data på största allvar. Vi har strikta säkerhetsrutiner på plats för att skydda din information.

Tips för att samarbeta med oss

För att få ut det mesta av ditt samarbete med oss, följ gärna dessa tips:

 • Ge oss tydliga instruktioner. Ju mer information du ger oss om dina behov, desto bättre kan vi översätta dina texter.
 • Leverera dina texter i god tid. Detta ger oss tid att hitta rätt översättare och slutföra projektet i tid.
 • Var tillgänglig för frågor. Vi kan ha frågor om dina texter och behöver då kunna kontakta dig.
 • Ge oss feedback. Vi vill gärna veta vad du tycker om våra översättningar så att vi kan förbättra våra tjänster.

Kontakta oss idag

För att få en kostnadsfri offert eller för att lära dig mer om våra tjänster, kontakta oss idag. Vi hjälper dig gärna med alla dina översättningsbehov.

TOTAL översättningsbyrå – Din partner för global kommunikation

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök