TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt mediabolag

Översättningstjänster: En ovärderlig resurs för mediabolag

Mediebranschen är en globaliserad värld där information och innehåll ständigt överskrider språkliga gränser. I denna dynamiska miljö har översättningstjänster blivit en ovärderlig resurs för mediabolag som strävar efter att nå en bredare publik och expandera sin verksamhet på nya marknader.

Förbättrad räckvidd och global expansion

Genom att översätta sitt innehåll till olika språk kan mediabolag nå en betydligt större publik och öka sin globala räckvidd. Detta öppnar upp nya möjligheter för intäktsgenerering och expansion på nya marknader. Översättningstjänster kan spela en avgörande roll i detta genom att:

 • Översätta webbplatser, artiklar, videor och annat innehåll till relevanta språk.
 • Anpassa innehållet till kulturella och språkliga särdrag på specifika marknader.
 • Säkerställa att översättningen är korrekt, idiomatisk och av högsta kvalitet.

Ökad kundnöjdhet och lojalitet

Att erbjuda innehåll på flera språk kan avsevärt förbättra kundnöjdheten och lojaliteten. Genom att tillgodose behoven hos en global publik kan mediabolag:

 • Skapa en mer inkluderande och tillgänglig användarupplevelse.
 • Visa respekt för och förståelse för olika kulturer och språk.
 • Bygga starkare relationer med kunder och partners runt om i världen.

Effektivare kommunikation och samarbete

Översättningstjänster kan även underlätta effektiv kommunikation och samarbete inom mediabolag. Genom att översätta interna dokument, e-postmeddelanden och annan kommunikation kan bolag:

 • Bryta ner språkliga barriärer och förbättra samarbetet mellan team i olika länder.
 • Säkerställa att all information är tillgänglig och förståelig för alla medarbetare.
 • Optimera interna processer och effektivisera arbetsflöden.

Kostnadseffektivitet och tidsbesparing

Att använda översättningstjänster kan vara en kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning för mediabolag. Istället för att anställa interna översättare kan bolag:

 • Få tillgång till ett stort nätverk av professionella översättare med expertis inom olika språk och ämnesområden.
 • Dra nytta av avancerad teknik och automatiserade processer för att effektivisera översättningsprocessen.
 • Anpassa översättningsvolymer och kostnader efter behov och budget.

Framtidens medielandskap

I takt med att globaliseringen ökar och digitaliseringen transformerar mediebranschen kommer behovet av effektiva och pålitliga översättningstjänster att bli ännu större. Mediebolag som framgångsrikt kan utnyttja dessa tjänster kommer att vara väl positionerade för att nå en global publik, expandera sin verksamhet och blomstra i den dynamiska mediemarknaden.

Sammanfattningsvis erbjuder översättningstjänster en rad ovärderliga fördelar för mediabolag. Genom att förbättra räckvidd, kundnöjdhet, kommunikation och kostnadseffektivitet kan översättningstjänster spela en avgörande roll i mediebranschens framgång och tillväxt.

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningstjänster för mediabolag

Hur vi kan hjälpa

TOTAL översättningsbyrå är en pålitlig partner för mediabolag som söker högkvalitativa översättningstjänster. Vi har ett stort nätverk av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på en rad olika ämnesområden, inklusive:

Vi kan hantera översättningar av alla typer av textmaterial, inklusive:

 • Pressmeddelanden och artiklar
 • Webbplatsinnehåll och blogginlägg
 • Marknadsföringsmaterial och reklamkampanjer
 • Tekniska manualer och dokumentation
 • Filmer och TV-program
 • Spel och underhållning

Samarbeta med oss

För att säkerställa att vi levererar översättningar av högsta kvalitet samarbetar vi nära våra kunder. Vi tar oss tid att förstå dina specifika behov och krav och vi tilldelar ditt projekt en dedikerad projektledare som kommer att fungera som din kontaktpunkt under hela processen.

Vi erbjuder en rad olika tjänster för att göra det enkelt för dig att samarbeta med oss, inklusive:

 • Projektportaler: Vi tillhandahåller en säker onlineportal där du kan ladda upp dina filer, spåra framsteg och kommunicera med vårt team.
 • API-integration: Vi kan integrera med ditt befintliga innehållshanteringssystem (CMS) eller annan programvara för att automatisera översättningsprocessen.
 • 24/7 support: Vi erbjuder dygnet runt-support för att säkerställa att du alltid kan få den hjälp du behöver.

Tips för effektivt samarbete

För att få ut det mesta av ditt samarbete med TOTAL översättningsbyrå, här är några tips:

 • Var tydlig med dina behov: Berätta för oss vad du behöver översatt, vilken målgrupp du har och när du behöver översättningen klar.
 • Leverera högkvalitativa källfiler: Ju bättre kvalitet källfilerna är, desto bättre blir översättningen.
 • Var tillgänglig för feedback: Vi kan behöva din input under översättningsprocessen för att säkerställa att översättningen är korrekt och relevant.
 • Ge oss tid: Att översätta högkvalitativt innehåll tar tid. Ge oss tillräckligt med tid för att göra ett bra jobb.

Kontakta oss

För att lära dig mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, kontakta oss idag. Vi erbjuder kostnadsfria offerter och konsultationer.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search