TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt läkare

Översättning för läkare: En guide till effektiva språkverktyg

Läkare i dagens globaliserade värld möter ofta utmaningen att kommunicera med patienter och kollegor som talar andra språk. Språkbarriärer kan leda till missförstånd, feldiagnoser och försämrad patientvård. Därför är effektiva översättningsverktyg avgörande för att säkerställa korrekt kommunikation och optimal vård för alla patienter.

Utmaningar med språkbarriärer i sjukvården

Språkbarriärer kan ha en rad negativa effekter på sjukvården, bland annat:

 • Missförstånd: Patienter och läkare kan missförstå varandra, vilket kan leda till felaktig diagnos och behandling.
 • Försämrad kommunikation: Språkbarriärer kan hindra effektiv kommunikation, vilket kan leda till frustration och missnöje hos både patienter och läkare.
 • Försenad diagnos och behandling: Språkbarriärer kan försena diagnos och behandling av sjukdomar.
 • Försämrad patientsäkerhet: Språkbarriärer kan leda till misstag i patientvården, vilket kan äventyra patientsäkerheten.

Översättningsverktyg för läkare

Det finns en rad olika översättningsverktyg tillgängliga för läkare, bland annat:

 • Maskinöversättning: Maskinöversättningsprogramvara kan användas för att översätta text och tal från ett språk till ett annat. Maskinöversättning har förbättrats avsevärt de senaste åren, men det är fortfarande inte perfekt och bör alltid granskas av en människa.
 • Professionella översättare: Professionella översättare kan ge korrekta och exakta översättningar av medicinska texter och dokument. Professionella översättare är dyrare än maskinöversättning, men de kan garantera en högre kvalitet på översättningen.
 • Språktjänster: Det finns en rad olika språktjänster tillgängliga för läkare, bland annat telefontolkning, videotolkning och skriftlig översättning. Språktjänster kan vara ett bra alternativ för läkare som behöver hjälp med att kommunicera med patienter eller kollegor som talar andra språk.

Att välja rätt översättningsverktyg

Det bästa översättningsverktyget för en läkare beror på en rad olika faktorer, bland annat:

 • Typ av text eller tal som ska översättas: Vissa översättningsverktyg är bättre lämpade för att översätta text, medan andra är bättre lämpade för att översätta tal.
 • Språkkombination: Vissa översättningsverktyg är inte tillgängliga för alla språkkombinationer.
 • Kostnad: Översättningsverktyg kan variera i pris från gratis till dyrt.
 • Nivå av noggrannhet som krävs: Vissa översättningsverktyg är mer exakta än andra.

Tips för att använda översättningsverktyg effektivt

Här är några tips för att använda översättningsverktyg effektivt:

 • Var medveten om begränsningarna med översättningsverktyg: Inget översättningsverktyg är perfekt, och det är alltid viktigt att granska översättningen noggrant.
 • Använd rätt översättningsverktyg för den aktuella uppgiften: Vissa översättningsverktyg är bättre lämpade för vissa typer av texter eller tal än andra.
 • Få hjälp av en professionell översättare om det behövs: Om du behöver en korrekt och exakt översättning av en medicinsk text eller ett dokument är det bäst att anlita en professionell översättare.

Översättningsverktyg är ett viktigt verktyg för läkare som behöver kommunicera med patienter och kollegor som talar andra språk. Genom att välja rätt översättningsverktyg och använda det effektivt kan läkare säkerställa korrekt kommunikation och optimal vård för alla patienter.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa läkare med professionella översättningar

TOTAL översättningsbyrå: En partner för läkare och sjukvården

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till läkare och sjukvården. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på medicinsk översättning. Vi kan erbjuda en rad olika tjänster för att hjälpa läkare med alla typer av översättningsbehov, inklusive:

 • Översättning av patientjournaler, läkemedelsbeskrivningar, och annan medicinsk dokumentation
 • Översättning av vetenskapliga artiklar och konferensbidrag
 • Översättning av webbplatser och annat informationsmaterial
 • Översättning av patientinformation och broschyrer

Vi förstår att korrekt och professionell översättning är avgörande för läkares arbete. Vi har därför ett strikt kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att alla våra översättningar är av högsta kvalitet.

Hur kan TOTAL översättningsbyrå hjälpa dig?

Vi kan hjälpa dig med alla typer av översättningsbehov du har som läkare. Vi kan erbjuda dig följande fördelar:

 • Kvalificerade översättare: Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på medicinsk översättning.
 • Hög kvalitet: Vi har ett strikt kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att alla våra översättningar är av högsta kvalitet.
 • Snabb och effektiv service: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt, även för stora och komplexa projekt.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för våra översättningstjänster.

Tips för att samarbeta med en översättningsbyrå

Här är några tips för att samarbeta med en översättningsbyrå:

 • Var tydlig med dina behov: När du kontaktar en översättningsbyrå, var tydlig med vad du behöver översatt och när du behöver det klart.
 • Ge all relevant information: Ge översättningsbyrån all relevant information som de behöver för att kunna göra en korrekt översättning, till exempel patientens ålder och kön, diagnosen, och behandlingen.
 • Granska översättningen: När du har fått översättningen, granska den noggrant för att säkerställa att den är korrekt och fullständig.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search