TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt kapitalförvaltare

Översättning åt kapitalförvaltare

En alltmer globaliserad värld

I en alltmer globaliserad värld blir det allt viktigare för kapitalförvaltare att kunna kommunicera effektivt med investerare och partners från olika länder. Översättning av dokument och annat material blir då en väsentlig del av verksamheten.

Höga krav på kvalitet och säkerhet

För kapitalförvaltare är det av yttersta vikt att översättningar är av högsta kvalitet. Felaktiga eller otydliga översättningar kan leda till missförstånd och i värsta fall ekonomiska förluster. Därför är det viktigt att välja en leverantör av översättningstjänster som har stor erfarenhet av finansbranschen och som kan garantera kvalitet och säkerhet.

Ett brett spektrum av tjänster

De tjänster som erbjuds av översättningsleverantörer till kapitalförvaltare varierar stort. Vanliga tjänster inkluderar:

 • Översättning av juridiska dokument, såsom avtal, prospekt och årsredovisningar
 • Översättning av marknadsföringsmaterial, såsom webbplatser, broschyrer och presentationsmaterial
 • Översättning av finansiella rapporter och analyser
 • Tolkning vid möten och konferenser

Viktiga faktorer att tänka på vid val av leverantör

När du väljer en leverantör av översättningstjänster är det viktigt att tänka på följande faktorer:

 • Erfarenhet: Leverantören bör ha stor erfarenhet av att översätta för finansbranschen.
 • Kvalitet: Leverantören bör ha ett välutbildat team av översättare och korrekturläsare som kan garantera högsta kvalitet.
 • Säkerhet: Leverantören bör ha strikta rutiner för att säkerställa konfidentialitet och säkerhet för din information.
 • Teknik: Leverantören bör använda moderna verktyg och tekniker för att effektivisera översättningsprocessen.
 • Pris: Leverantören bör kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Översättning är en viktig del av verksamheten för kapitalförvaltare. Genom att välja en leverantör av översättningstjänster med stor erfarenhet av finansbranschen kan du säkerställa att dina dokument och annat material översätts korrekt och effektivt.

Viktiga utmaningar för kapitalförvaltare

Språkliga och kulturella skillnader

Översättning av finansiella dokument och annat material kan vara en utmaning på grund av de språkliga och kulturella skillnader som finns mellan olika länder. Det är därför viktigt att välja en leverantör av översättningstjänster som har god förståelse för både källspråket och målspråket.

Tekniska utmaningar

Översättning av finansiella dokument kan också vara en teknisk utmaning. Det är därför viktigt att välja en leverantör av översättningstjänster som har moderna verktyg och tekniker för att effektivisera översättningsprocessen.

Tips för att få ut det mesta av översättningstjänster

Förbered dina dokument noggrant

Innan du skickar dina dokument till en översättningsleverantör bör du se till att de är väl förberedda. Detta innebär att du bör:

 • Kontrollera att dokumenten är korrekt skrivna och formaterade.
 • Ta bort all onödig information.
 • Ange tydliga instruktioner till översättaren.

Samarbeta med översättaren

För att få bästa möjliga resultat är det viktigt att du samarbetar med översättaren. Du kan göra detta genom att:

 • Ge översättaren bakgrundsinformation om ditt företag och din målgrupp.
 • Svara på översättarens frågor på ett snabbt och tydligt sätt.
 • Ge feedback på översättningen.

Anlita en erfaren leverantör

Genom att anlita en erfaren leverantör av översättningstjänster kan du säkerställa att dina dokument och annat material översätts korrekt och effektivt.

Exempel på översättningsprojekt för kapitalförvaltare

 • Översättning av ett avtal mellan en kapitalförvaltare och en investerare
 • Översättning av en prospekt för en ny fond
 • Översättning av en årsredovisning
 • Översättning av en webbplats
 • Översättning av en presentationsmaterial

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningar för kapitalförvaltare

Hur vi kan hjälpa

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till kapitalförvaltningsbranschen. Vi har ett team av kvalificerade och erfarna översättare som specialiserar sig på finans- och juridiktexter. Vi kan hjälpa er med alla typer av översättningsbehov, bland annat:

 • Marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta era broschyrer, webbplatsinnehåll och presentationsmaterial till alla språk.
 • Finansiella rapporter: Vi kan översätta era årsredovisningar, kvartalsrapporter och andra finansiella dokument.
 • Juridiska dokument: Vi kan översätta era avtal, stadgar och andra juridiska dokument.
 • Tekniska dokument: Vi kan översätta era användarmanualer, produktbeskrivningar och andra tekniska dokument.

Vi förstår att översättningar av finansiella och juridiska dokument kräver noggrannhet och precision. Vi har därför ett strikt kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att alla våra översättningar är korrekta och av högsta kvalitet.

Tips för att samarbeta med oss

För att få bästa möjliga resultat av samarbetet med oss, vänligen:

 • Ge oss tydliga instruktioner: Berätta vad du vill att vi ska översätta och till vilket språk. Ge oss gärna också information om målgruppen för översättningen.
 • Leverera korrekt material: Se till att det material du skickar till oss är korrekt och aktuellt.
 • Ge oss tillräckligt med tid: Ju mer tid du ger oss, desto bättre blir resultatet.
 • Var tillgänglig för frågor: Vi kan ha frågor om det material du skickar till oss. Var därför tillgänglig för att svara på våra frågor.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss. Du kan besöka vår webbplats eller ringa oss på vårt telefonnummer.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search