TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt juristbyråer

Översättning för juristbyråer: En guide till framgångsrik globalisering

I en alltmer globaliserad värld blir behovet av professionella juridiska översättningar alltmer akut för juristbyråer. Att hantera internationella affärsavtal, gränsöverskridande tvister och komplexa juridiska dokument kräver språklig expertis med djupgående juridisk förståelse. Denna guide belyser vikten av högkvalitativa översättningar för juristbyråer och ger praktiska råd för att navigera i den komplexa världen av juridisk översättning.

Varför är översättning avgörande för juristbyråer?

1. Rättslig noggrannhet: Juridiska texter är ofta komplexa och innehåller specifik terminologi som kräver noggrann hantering. En felaktig översättning kan leda till missförstånd, förseningar, ogiltiga dokument och till och med juridiska problem. Professionella översättare garanterar korrekt terminologi och juridisk noggrannhet.

2. Kulturell kompetens: Juridiska system och processer varierar kraftigt mellan kulturer. En översättare med kulturell kompetens säkerställer att översatta dokument inte bara är språkligt korrekta utan också anpassade till den kulturella kontexten. Detta är avgörande för att undvika missförstånd och säkerställa effektiv kommunikation.

3. Konfidentialitet och säkerhet: Juristbyråer hanterar ofta konfidentiell information. Professionella översättningstjänster garanterar strikt sekretess och säkerhet för all klientinformation.

4. Tidsbesparing och effektivitet: Att hantera översättningar internt kan vara tidskrävande och ineffektivt. Professionella översättare frigör tid för jurister att fokusera på sina kärnkompetenser och optimera arbetsflödet.

5. Global räckvidd: Professionella översättningar öppnar dörrar till nya marknader och ger juristbyråer möjlighet att nå en global klientbas.

Hur hittar man rätt översättningstjänst för juridiska behov?

1. Specialisering: Välj en översättningsbyrå med specialister på juridiska texter. De har den expertis och terminologikunskap som krävs för att leverera korrekta och effektiva översättningar.

2. Erfarenhet: Sök en byrå med beprövad erfarenhet av juridiska översättningar och goda referenser från nöjda kunder inom juridikområdet.

3. Säkerhet och sekretess: Välj en byrå med strikta sekretesspolicyer och säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentiell information.

4. Kvalitetskontroll: Se till att byrån har en robust process för kvalitetskontroll för att garantera högsta möjliga kvalitet på översättningarna.

5. Kommunikation och samarbete: Välj en byrå som är lyhörd och kommunikativ och som samarbetar nära för att möta dina specifika behov.

Översättningstjänster för olika juridiska områden

 • Avtalsrätt: Översättning av internationella avtal, köpeavtal, samarbetsavtal, etc.
 • Tvister och processer: Översättning av stämningsansökningar, bevismaterial, domar, etc.
 • Immaterialrätt: Översättning av patent, varumärkesregistreringar, licensavtal, etc.
 • Familjerätt: Översättning av äktenskaps- och skilsmässodokument, faderskapsbevis, etc.
 • Skatterätt: Översättning av skattedeklarationer, skatteavtal, etc.
 • Företagsrätt: Översättning av bolagsordningar, styrelseprotokoll, etc.

Framgångsrik globalisering med juridisk översättning

Genom att samarbeta med en professionell översättningstjänst kan juristbyråer säkerställa korrekta och effektiva översättningar av juridiska dokument, nå en global klientbas och framgångsrikt navigera i den komplexa världen av internationell juridik.

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningar för juristbyråer

Hur vi kan hjälpa

TOTAL översättningsbyrå är en pålitlig partner för juristbyråer som behöver professionella översättningar av juridiska dokument och texter. Vi har ett team av kvalificerade och erfarna översättare som specialiserar sig på juridisk översättning, och vi kan erbjuda en rad tjänster som är anpassade till juristbyråers specifika behov.

Våra tjänster inkluderar:

 • Översättning av juridiska dokument, såsom avtal, domar, stämningsansökningar, och lagtexter
 • Översättning av juridisk korrespondens, såsom e-post, brev och fax
 • Översättning av juridiska webbplatser och marknadsföringsmaterial
 • Begäran om och hantering av officiella stämplar och apostille

Vi kan erbjuda översättningar till och från mer än 100 språk, och vi har alltid fokus på att leverera högkvalitativa översättningar som är korrekta, tydliga och stilistiskt anpassade till målgruppen.

Tips för effektivt samarbete

För att säkerställa ett effektivt samarbete med TOTAL översättningsbyrå, rekommenderar vi att ni:

 • Ger oss tydliga instruktioner och riktlinjer för varje översättningsprojekt. Detta inkluderar information om målgrupp, tonläge, terminologi och format.
 • Tillhandahåller alla relevanta dokument och information i god tid.
 • Utser en kontaktperson som kan svara på våra frågor och ge oss feedback.
 • Ger oss regelbunden feedback på våra översättningar så att vi kan kontinuerligt förbättra vår service.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi har många års erfarenhet av att samarbeta med juristbyråer, och vi har en djupgående förståelse för de specifika kraven och utmaningar som juristbyråer står inför. Vi är stolta över att kunna erbjuda en högkvalitativ service till ett konkurrenskraftigt pris.

Här är några av de viktigaste fördelarna med att välja TOTAL översättningsbyrå:

 • Kvalificerade och erfarna översättare med juridisk specialisering
 • Högkvalitativa översättningar som är korrekta, tydliga och stilistiskt anpassade
 • Brett utbud av tjänster
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Effektivt samarbete
 • Kundfokus

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert eller för att diskutera era specifika behov.

Vi ser fram emot att samarbeta med er!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök