TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt journalister

Översättning för journalister: En guide till bästa praxis

Journalister är ofta i behov av att översätta texter från ett språk till ett annat. Det kan handla om att översätta intervjuer, källmaterial eller nyhetsartiklar. Att hitta rätt översättningsmetod och verktyg är avgörande för att säkerställa korrekt och effektiv kommunikation.

1. Välj rätt översättningsmetod

Det finns tre huvudsakliga översättningsmetoder:

 • Maskinöversättning: Använder AI för att automatiskt översätta texter. Snabbt och billigt, men kan ge felaktiga eller ofullständiga resultat.
 • Mänsklig översättning: Utförs av en professionell översättare. Ger korrekt och nyanserad översättning, men är dyrare och tar längre tid.
 • Hybridöversättning: Kombinerar maskinöversättning och mänsklig redigering. Ger en balans mellan kostnad, tid och kvalitet.

Valet av översättningsmetod beror på en rad faktorer, bland annat:

 • Textens komplexitet: Komplexa texter kräver ofta mänsklig översättning.
 • Språkkombinationen: Vissa språkkombinationer är mer utmanande för maskinöversättning.
 • Tid och budget: Mänsklig översättning tar längre tid och kostar mer än maskinöversättning.

2. Hitta rätt verktyg

Det finns en mängd olika verktyg tillgängliga för journalister som behöver översätta texter. Dessa verktyg kan delas in i två kategorier:

 • Maskinöversättningstjänster: Google Translate, DeepL och Microsoft Translator är några exempel.
 • Översättningshanteringssystem (TMS): Dessa system används av professionella översättare och kan effektivisera översättningsprocessen.

3. Tips för effektiv översättning

 • Förbered texten: Se till att texten är korrekturläst och formaterad på ett tydligt sätt.
 • Välj rätt språk: Vissa språk kräver särskild expertis.
 • Använd rätt terminologi: Använd konsekvent terminologi och fackspråk.
 • Kontrollera översättningen: Jämför alltid översättningen med originaltexten.

4. Översättning av nyhetsartiklar

Översättning av nyhetsartiklar kräver särskild uppmärksamhet på följande punkter:

 • Noggrannhet: Det är avgörande att översättningen är korrekt och saklig.
 • Neutralitet: Översättaren bör inte lägga till egna åsikter eller tolkningar.
 • Stil och ton: Översättningen bör ha samma stil och ton som originaltexten.

5. Etiska riktlinjer för journalister

Journalister har ett ansvar att säkerställa att översättningar är korrekta och opartiska. De bör:

 • Använda tillförlitliga källor: Anlita professionella översättare eller använda välrenommerade översättningstjänster.
 • Kontrollera fakta: Kontrollera alltid fakta och information i översättningen.
 • Ange källan: Ange alltid källan till översättningen.

6. Översättning av intervjuer

Översättning av intervjuer kräver god kommunikation mellan journalisten, översättaren och intervjuobjektet. Det är viktigt att:

 • Förbereda sig noggrant: Informera översättaren om intervjuets syfte och bakgrund.
 • Tala tydligt och långsamt: Underlätta för översättaren att förstå vad som sägs.
 • Använd enkla ord: Använd enkla ord och undvik slang och jargong.

7. Resurser för journalister

Det finns en mängd olika resurser tillgängliga för journalister som behöver översätta texter. Dessa resurser inkluderar:

 • Frilansöversättare: Det finns många frilansöversättare tillgängliga online och via översättningsbyråer.
 • Översättningsbyråer: Översättningsbyråer kan erbjuda en komplett översättningslösning, inklusive projektledning och korrekturläsning.
 • Språklexikon och grammatikböcker: Dessa kan vara till hjälp för att förstå språkliga nyanser.

8. Sammanfattning

Översättning är en komplex process som kräver noggrannhet och expertis. Journalister bör använda rätt översättningsmetod, verktyg och resurser för att säkerställa

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningstjänster för journalister

Hur vi kan hjälpa journalister

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av översättningstjänster för journalister. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som kan hantera alla typer av texter, från nyhetsartiklar och reportage till intervjuer och pressmeddelanden. Vi erbjuder översättningar till och från alla språk, och vi kan anpassa våra tjänster till dina specifika behov.

Här är några exempel på hur vi kan hjälpa journalister:

 • Översättning av nyhetsartiklar och reportage: Vi kan översätta dina artiklar till och från alla språk, så att du kan nå en global publik.
 • Översättning av intervjuer: Vi kan översätta intervjuer med källor som talar andra språk.
 • Översättning av pressmeddelanden: Vi kan översätta dina pressmeddelanden till och från alla språk, så att du kan nå ut till media i hela världen.
 • Språkgranskning: Vi kan granska dina texter för att säkerställa att de är korrekta och välskrivna.

Tips för journalister som samarbetar med översättare

För att få bästa möjliga resultat av din översättning är det viktigt att du samarbetar effektivt med din översättare. Här är några tips:

 • Var tydlig med dina behov: Berätta för din översättare vad du behöver översatt, till vilket språk och när du behöver det klart.
 • Ge din översättare all relevant information: Ge din översättare all information som de behöver för att göra en bra översättning, till exempel bakgrundsinformation om ämnet, terminologi och stilguider.
 • Var tillgänglig för frågor: Din översättare kan ha frågor om din text. Var tillgänglig för att svara på dessa frågor så att de kan göra en så korrekt översättning som möjligt.
 • Lita på din översättares expertis: Din översättare har expertis inom språk och översättning. Lita på deras omdöme och var öppen för deras förslag.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster eller för att få en offert, vänligen kontakta oss via vår webbplats eller via e-post. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search