TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt IT-konsulter

Översättning för IT-konsulter

IT-konsulter är en globaliserad yrkesgrupp som ofta behöver hantera information och kommunicera på flera språk. Översättning är därför en viktig del av deras arbete.

Varför översättning är viktigt för IT-konsulter

Det finns många anledningar till att översättning är viktigt för IT-konsulter. Här är några exempel:

 • För att nå en global publik: IT-konsulter arbetar ofta med kunder och kollegor från hela världen. För att kunna nå dem och kommunicera effektivt behöver de kunna översätta sitt material till olika språk.
 • För att öka kundnöjdheten: Kunder förväntar sig att kunna kommunicera med sina leverantörer på sitt eget språk. Att erbjuda översättningstjänster kan därför vara en viktig faktor för att öka kundnöjdheten.
 • För att förbättra samarbetet: IT-konsulter samarbetar ofta med kollegor från andra länder. Översättning kan hjälpa dem att kommunicera mer effektivt och undvika missförstånd.
 • För att undvika juridiska problem: Om IT-konsulter inte översätter sina avtal och andra dokument till rätt språk kan det leda till juridiska problem.

Olika typer av översättning som IT-konsulter behöver

Det finns många olika typer av översättning som IT-konsulter kan behöva. Här är några exempel:

 • Teknisk översättning: Översättning av tekniska dokument, programvara och webbplatser.
 • Marknadsföringsöversättning: Översättning av marknadsföringsmaterial, broschyrer och webbplatsinnehåll.
 • Juridisk översättning: Översättning av avtal, juridiska dokument och domstolsbeslut.
 • Medicinsk översättning: Översättning av medicinska journaler, patientinformation och läkemedelsbeskrivningar.

Hur IT-konsulter kan få hjälp med översättning

Det finns många olika sätt för IT-konsulter att få hjälp med översättning. Här är några exempel:

 • Anlita en översättningsbyrå: Det finns många översättningsbyråer som specialiserar sig på att översätta material för IT-konsulter.
 • Anlita en frilansöversättare: Det finns många frilansöversättare som har specialiserat sig på IT-området.
 • Använda en maskinöversättningstjänst: Det finns många maskinöversättningstjänster tillgängliga online. Dessa tjänster kan vara användbara för att få en grov översättning av text, men de bör inte användas för att översätta komplexa eller känsliga dokument.

Tips för att få bra översättningar

Här är några tips för att få bra översättningar:

 • Välj en översättare som har relevant erfarenhet: Se till att översättaren har erfarenhet av att översätta material för IT-konsulter.
 • Ge översättaren tydliga instruktioner: Berätta för översättaren vad du vill att de ska översätta och hur du vill att det ska översättas.
 • Granska översättningen noggrant: Se till att du granskar översättningen noggrant innan du använder den.

Sammanfattning

Översättning är en viktig del av arbetet för IT-konsulter. Det finns många olika typer av översättning som IT-konsulter kan behöva, och det finns många olika sätt att få hjälp med översättning. Genom att följa tipsen ovan kan IT-konsulter få bra översättningar som hjälper dem att nå en global publik, öka kundnöjdheten och förbättra samarbetet.

TOTAL översättningsbyrå: din partner för professionella översättningstjänster inom IT

Hur vi kan hjälpa IT-konsulter

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till IT-konsulter. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på IT-branschen. Vi kan hjälpa dig med alla typer av översättningsbehov, inklusive:

 • Teknisk dokumentation: Vi kan översätta användarhandböcker, produktmanualer, installationsguider, och annan teknisk dokumentation till och från alla språk.
 • Mjukvarulokalisering: Vi kan lokalisera mjukvara, webbplatser, och mobilappar till och från alla språk.
 • Marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta pressmeddelanden, broschyrer, webbplatsinnehåll, och annat marknadsföringsmaterial till och från alla språk.
 • Juridiska dokument: Vi kan översätta avtal, licensavtal, och andra juridiska dokument till och från alla språk.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi har ett antal fördelar som gör oss till det perfekta valet för IT-konsulter:

 • Kvalificerade översättare: Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på IT-branschen.
 • Hög kvalitet: Vi levererar alltid översättningar av högsta kvalitet.
 • Snabb leverans: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på våra översättningstjänster.
 • Kundservice: Vi erbjuder utmärkt kundservice och support.

Tips för att samarbeta med TOTAL översättningsbyrå

För att få ut det mesta av din översättningstjänst, här är några tips:

 • Ge oss tydliga instruktioner: Berätta för oss vad du behöver översatt, till vilket språk, och när du behöver det klart.
 • Leverera alla relevanta material: Ge oss all information som du tror kan vara relevant för översättaren, till exempel termbaser, stilguider, och referensmaterial.
 • Var tillgänglig för frågor: Översättaren kan ha frågor under översättningsprocessen. Var tillgänglig för att besvara dessa frågor så att översättaren kan leverera en korrekt och högkvalitativ översättning.
 • Ge feedback: När du har fått översättningen, ge oss gärna feedback så att vi kan förbättra våra tjänster.

Kontakta oss

För att få en kostnadsfri offert eller för att lära dig mer om våra tjänster, kontakta oss idag. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search