TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt inredningsarkitekter

Översättning för inredningsarkitekter

Inredningsarkitekter samarbetar ofta med internationella kunder, leverantörer och tillverkare. Det innebär att de regelbundet behöver översätta ritningar, specifikationer, offerter och annan dokumentation. Att hitta en professionell översättare som har den specifika kompetens som krävs för inredningsarkitektur kan vara en utmaning.

Varför behöver inredningsarkitekter översättning?

Det finns många anledningar till att inredningsarkitekter behöver översättning. De vanligaste inkluderar:

 • Samarbete med internationella partners: Inredningsarkitekter samarbetar ofta med kunder, leverantörer och tillverkare från hela världen. För att kunna kommunicera effektivt och undvika missförstånd behöver de kunna översätta dokumentation till och från olika språk.
 • Marknadsexpansion: Inredningsarkitekter som vill expandera sin verksamhet till nya marknader behöver kunna översätta sitt marknadsföringsmaterial och sin webbplats till de lokala språken.
 • Deltagit i internationella projekt: Inredningsarkitekter som deltar i internationella projekt behöver kunna översätta ritningar, specifikationer och annan dokumentation till projektets språk.

Vilka typer av dokument behöver inredningsarkitekter översätta?

De typer av dokument som inredningsarkitekter behöver översätta varierar beroende på deras specifika behov. De vanligaste typerna av dokument inkluderar:

 • Ritningar: Ritningar är en viktig del av inredningsarkitektens arbete. De används för att kommunicera designidéer till kunder och entreprenörer. Ritningar behöver ofta översättas till det lokala språket för att kunna användas på byggarbetsplatsen.
 • Specifikationer: Specifikationer beskriver de material och produkter som ska användas i ett inredningsprojekt. De behöver ofta översättas till det lokala språket för att kunna användas av leverantörer och entreprenörer.
 • Offterter: Offterter beskriver kostnaden för ett inredningsprojekt. De behöver ofta översättas till det lokala språket för att kunna förstås av kunder.
 • Marknadsföringsmaterial: Inredningsarkitekter som vill expandera sin verksamhet till nya marknader behöver kunna översätta sitt marknadsföringsmaterial och sin webbplats till de lokala språken.

Hur hittar man en bra översättare för inredningsarkitektur?

Det finns många översättare på marknaden, men det är inte alla som har den specifika kompetens som krävs för inredningsarkitektur. När du letar efter en översättare bör du tänka på följande:

 • Erfarenhet: Översättaren bör ha erfarenhet av att översätta dokumentation för inredningsarkitekter.
 • Kompetens: Översättaren bör ha goda språkkunskaper i både källspråket och målspråket. De bör också ha en god förståelse för inredningsarkitektur och de termer som används i branschen.
 • Kvalitet: Översättaren bör leverera högkvalitativa översättningar som är korrekta och lättlästa.
 • Pris: Översättarens priser kan variera beroende på deras erfarenhet, kompetens och språkkombination.

Tips för att få en bra översättning

När du beställer en översättning av inredningsarkitekturdokumentation bör du tänka på följande:

 • Ge översättaren all information de behöver: Ge översättaren all information de behöver för att kunna göra en bra översättning, inklusive källspråket och målspråket, den specifika typen av dokumentation som ska översättas och den deadline du har.
 • Granska översättningen noggrant: När du har fått översättningen bör du granska den noggrant för att säkerställa att den är korrekt och lättläst.

Sammanfattning

Översättning är en viktig del av inredningsarkitektens arbete. Genom att hitta en professionell översättare med den specifika kompetens som krävs kan inredningsarkitekter säkerställa att deras dokumentation är korrekt och lättläst för internationella kunder, leverantörer och tillverkare.

TOTAL översättningsbyrå: Din partner för professionella översättningstjänster inom inredningsarkitektur

Hur vi kan hjälpa dig

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till inredningsarkitekter. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på en rad olika områden inom inredningsarkitektur, inklusive:

 • Arkitektritningar och specifikationer
 • Materialbeskrivningar och produktmanualer
 • Marknadsföringsmaterial och webbplatsinnehåll
 • Korrespondens med kunder och leverantörer

Vi kan erbjuda översättningar till och från alla språk, och vi garanterar att våra översättningar är korrekta, idiomatiska och kulturellt anpassade.

Tips för framgångsrikt samarbete med oss

För att säkerställa att du får den bästa möjliga servicen från oss, har vi här sammanställt några tips för framgångsrikt samarbete:

 • Var tydlig med dina behov: Berätta för oss vad du behöver översatt, till vilket språk och när du behöver det klart.
 • Ge oss all relevant information: Ju mer information du ger oss, desto bättre kan vi översätta din text. Detta inkluderar bakgrundsinformation om projektet, målgruppen och din terminologi.
 • Var tillgänglig för feedback: Vi kan behöva ställa dig frågor under översättningsprocessen. Var därför tillgänglig för att svara på våra frågor och ge feedback på våra översättningar.

Kontakta oss

Vi är alltid glada att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!

Här är några ytterligare tips för inredningsarkitekter som behöver översättningstjänster:

 • Anlita en översättningsbyrå med erfarenhet av inredningsarkitektur. Det är viktigt att översättaren har en god förståelse för branschen och den specifika terminologi som används.
 • Begär en offert från flera översättningsbyråer. Jämför priser och tjänster innan du bestämmer dig för en byrå.
 • Se till att du får en korrekturläst översättning. En korrekturläsning av en modersmålstalare garanterar att översättningen är korrekt och idiomatisk.

Genom att följa dessa tips kan du vara säker på att du får en professionell och korrekt översättning av dina inredningsarkitekturdokument.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök