TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt industrikonsulter

Översättning åt industrikonsulter

Industrikonsulter verkar i en globaliserad värld där kommunikation på flera språk ofta är en nödvändighet. Översättning av dokument, rapporter och presentationer blir då en viktig del av arbetet.

Utmaningar med översättning

Det finns en rad utmaningar förknippade med översättning av industrirelaterade texter. Dessa inkluderar:

 • Facktermer: Inom industrin används ofta specifika termer och begrepp som inte alltid har en direkt motsvarighet på andra språk.
 • Teknisk komplexitet: Texterna kan vara tekniskt komplexa och innehålla detaljerad information om processer, produkter och system.
 • Formatering: Ofta behöver översättningen anpassas till specifika formateringskrav, t.ex. tabeller, diagram och figurer.

Fördelar med professionell översättning

Att anlita en professionell översättare kan ge en rad fördelar, bland annat:

 • Noggrannhet: En professionell översättare har den språkliga kompetens och fackkunskap som krävs för att säkerställa en korrekt och idiomatisk översättning.
 • Konsistens: En professionell översättare kan garantera att terminologi och stil är konsekvent genomgående i hela texten.
 • Kvalitetssäkring: Professionella översättningsbyråer har ofta interna kvalitetssäkringsprocesser för att säkerställa att översättningen håller högsta kvalitet.

Tips för att välja rätt översättare

När du väljer översättare för ditt industriprojekt, bör du tänka på följande:

 • Erfarenhet: Översättaren bör ha dokumenterad erfarenhet av att översätta industrirelaterade texter.
 • Fackkunskap: Översättaren bör ha goda kunskaper om den specifika industrin och de termer som används.
 • Språklig kompetens: Översättaren bör ha goda språkkunskaper i både källspråket och målspråket.

Olika typer av översättningstjänster

Det finns en rad olika typer av översättningstjänster tillgängliga för industrikonsulter. Dessa inkluderar:

 • Standardöversättning: Den vanligaste typen av översättning, lämplig för texter som inte är brådskande och inte kräver specialistkompetens.
 • Facköversättning: En specialiserad typ av översättning som utförs av en översättare med expertis inom ett specifikt område.
 • Expressöversättning: En snabbare översättningstjänst för brådskande dokument.

Kostnader för översättning

Kostnaden för en översättning varierar beroende på en rad faktorer, bland annat:

 • Textlängd: Ju längre texten är, desto dyrare blir översättningen.
 • Språkkombination: Vissa språkkombinationer är dyrare än andra.
 • Typ av översättning: Standardöversättning är billigare än facköversättning och expressöversättning.

Slutsats

Översättning av industrirelaterade texter kan vara en komplex och utmanande process. Att anlita en professionell översättare kan ge en rad fördelar, bland annat noggrannhet, konsistens och kvalitetssäkring.

Övriga frågor

Vilka språk är vanligast att översätta till/från inom industrin?

De vanligaste språken att översätta till/från inom industrin är engelska, tyska, kinesiska, japanska och franska.

Hur kan man säkerställa att en översättning är korrekt?

Det finns en rad olika sätt att säkerställa att en översättning är korrekt. Dessa inkluderar:

 • Att anlita en professionell översättare med dokumenterad erfarenhet.
 • Att använda en översättningsbyrå med interna kvalitetssäkringsprocesser.
 • Att begära en korrekturläsning av översättningen av en modersmålstalare.

TOTAL översättningsbyrå: Din partner för professionella översättningar inom industrin

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av översättningstjänster till industrin. Vi har ett team av kvalificerade och erfarna översättare som specialiserar sig på en mängd olika branscher, inklusive:

 • Teknologi
 • Energi
 • Tillverkning
 • Medicinteknik
 • Bygg och anläggning

Vi kan hjälpa dig med alla typer av översättningsbehov, inklusive:

 • Tekniska manualer
 • Användarhandböcker
 • Marknadsföringsmaterial
 • Juridiska dokument
 • Webbplatsinnehåll

Vi erbjuder också följande tjänster:

 • Språkrevision
 • Korrekturläsning
 • Terminologihantering
 • Projektkoordinering

Hur vi kan hjälpa dig

Vi förstår att industrikonsulter har specifika behov när det gäller översättning. Vi erbjuder följande tjänster för att säkerställa att du får den bästa möjliga servicen:

 • Kvalificerade översättare: Vi har ett team av översättare som är experter på din bransch och som har de språkliga färdigheter som krävs för att leverera högkvalitativa översättningar.
 • Snabb turnaround: Vi vet att du behöver dina översättningar snabbt. Vi kan leverera översättningar i tid och till budget.
 • Konfidentialitet: Vi tar din konfidentialitet på allvar. Vi har strikta sekretessregler och vi kommer aldrig att dela din information med någon tredje part.

Tips för att samarbeta med oss

För att få ut det mesta av ditt samarbete med oss, följ dessa tips:

 • Ge oss tydliga instruktioner: Berätta för oss vad du behöver översatt, när du behöver det och vilka format du föredrar.
 • Ge oss referensmaterial: Om du har referensmaterial, till exempel terminologilistor eller stilguider, kan du ge oss dem så att vi kan säkerställa att din översättning är konsekvent.
 • Var tillgänglig för frågor: Vi kan ha frågor om din text. Var tillgänglig för att svara på våra frågor så att vi kan leverera en korrekt och fullständig översättning.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök