TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt hotell

Översättning åt hotell: En guide för att nå en global publik

Hotellbranschen är en global verksamhet med gäster från hela världen. Att kunna kommunicera effektivt på olika språk är avgörande för att ge en god gästupplevelse och öka beläggningen. Översättningstjänster kan spela en viktig roll i detta.

Varför behöver hotell översättning?

Det finns många anledningar till att hotell behöver översättningstjänster:

 • För att nå en global publik: Att ha information på olika språk gör det möjligt för hotell att nå en bredare publik och locka gäster från hela världen.
 • För att förbättra gästupplevelsen: Att kunna kommunicera med gäster på deras eget språk kan förbättra deras upplevelse avsevärt och ge dem en känsla av välkommenhet och komfort.
 • För att öka beläggningen: Att ha information på olika språk kan leda till fler bokningar, eftersom gäster är mer benägna att boka ett hotell där de kan förstå all information.
 • För att förbättra kundnöjdheten: Att kunna kommunicera effektivt med gäster på deras eget språk kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet.
 • För att undvika missförstånd: Att ha korrekt översatt information kan bidra till att undvika missförstånd och problem med gäster.

Vilka typer av innehåll behöver hotell översätta?

Det finns många typer av innehåll som hotell kan behöva översätta, bland annat:

 • Hemsida: Hemsidan är ofta det första intrycket som en potentiell gäst får av ett hotell. Att ha en väl översatt hemsida på flera språk kan göra en stor skillnad.
 • Marknadsföringsmaterial: Marknadsföringsmaterial, såsom broschyrer, flyers och reklam, bör också översättas till relevanta språk.
 • Menyer: Menyer i restaurangen och baren bör översättas till gästernas språk.
 • Informationsskyltar: Informationsskyltar om hotellets faciliteter och tjänster bör översättas till relevanta språk.
 • Gästinformation: Information om hotellets policyer, procedurer och säkerhetsinformation bör översättas till gästernas språk.
 • E-post och annan kommunikation: All kommunikation med gäster bör ske på deras eget språk, om möjligt.

Hur kan hotell hitta rätt översättningstjänst?

Det finns många olika översättningstjänster tillgängliga, så det är viktigt att hitta rätt för ditt hotell. Här är några tips:

 • Bestäm dina behov: Vilka typer av innehåll behöver du översätta? Vilka språk behöver du översätta till?
 • Gör din research: Läs recensioner och jämför priser från olika översättningstjänster.
 • Begär offerter: Begär offerter från flera översättningstjänster innan du fattar ett beslut.
 • Se till att översättarna är kvalificerade: Se till att översättarna har relevant erfarenhet och expertis för att översätta innehåll för hotellbranschen.
 • Kontrollera kvaliteten: Begär alltid en provisorisk översättning innan du godkänner en beställning.

Översättningstjänster kan spela en viktig roll för att hjälpa hotell att nå en global publik, förbättra gästupplevelsen och öka beläggningen. Genom att välja rätt översättningstjänst kan hotell säkerställa att de får högkvalitativa översättningar som uppfyller deras behov.

Tips för att använda översättningstjänster effektivt

Här är några tips för att använda översättningstjänster effektivt:

 • Ge tydliga instruktioner: Ge översättarna tydliga instruktioner om vad du behöver översatt och hur du vill att det ska översättas.
 • Leverera korrekt källmaterial: Se till att källmaterialet är korrekt och välformaterat.
 • Granska översättningarna: Granska alltid översättningarna noggrant innan du publicerar dem.
 • Ge feedback: Ge feedback till översättarna så att de kan förbättra sitt arbete.

Genom att följa dessa tips kan du se till att du får högkvalitativa översättningar som uppfyller dina behov.

TOTAL översättningsbyrå: din partner för professionella översättningar inom hotellbranschen

Hur vi kan hjälpa ditt hotell

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till hotellbranschen. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på en rad olika språk och områden relevanta för hotellverksamhet. Vi kan hjälpa dig med:

 • Marknadsföringsmaterial: Översättning av webbplatsinnehåll, broschyrer, menyer, skyltar och annat marknadsföringsmaterial till flera språk.
 • Gästkommunikation: Översättning av bokningsbekräftelser, välkomstbrev, information om hotellets faciliteter och tjänster, och menyer till gästernas språk.
 • Juridiska dokument: Översättning av avtal, licenser, och andra juridiska dokument.
 • Teknisk dokumentation: Översättning av bruksanvisningar, manualer, och annan teknisk dokumentation för utrustning och system som används på hotellet.
 • Webbplatslokalisering: Anpassning av webbplatsens innehåll och funktioner för att passa den lokala kulturen och språket.

Vi kan erbjuda översättningstjänster i alla språkkombinationer och kan anpassa våra tjänster till dina specifika behov. Vi garanterar att alla översättningar utförs av kvalificerade och erfarna översättare med relevant branschkännedom.

Tips för effektivt samarbete med en översättningsbyrå

För att säkerställa ett effektivt samarbete med en översättningsbyrå, är det några saker du kan tänka på:

 • Var tydlig med dina behov: Beskriv dina specifika krav och önskemål i detalj.
 • Leverera korrekt och komplett material: Se till att allt material du skickar till översättningsbyrån är korrekt och komplett.
 • Ange deadlines och budget: Ge översättningsbyrån en tydlig deadline och budget för projektet.
 • Var tillgänglig för frågor: Var tillgänglig för att besvara frågor och ge feedback under översättningsprocessen.
 • Lita på expertisen: Lita på översättningsbyråns expertis och ge dem utrymme att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att du får högkvalitativa översättningar som uppfyller dina behov.

Kontakta oss

För mer information om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa ditt hotell med professionella översättningstjänster, kontakta oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats eller via e-post. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search