TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt hantverkare

Översättning för hantverkare: Att nå ut globalt och undvika missförstånd

Hantverkare har idag en global marknad att erbjuda sina tjänster på. Genom att översätta sitt material till andra språk kan man nå ut till en betydligt större kundgrupp och öka sina affärsmöjligheter. Översättning kan dock vara en utmaning, och det är viktigt att göra det på rätt sätt för att undvika missförstånd och problem.

Varför behöver hantverkare översättning?

Det finns många anledningar till att hantverkare kan ha behov av översättning:

 • Marknadsföring och reklam: För att nå ut till en global kundgrupp behöver man översätta sin webbplats, broschyrer, offerter och annat marknadsföringsmaterial till relevanta språk.
 • Kommunikation med kunder: Att kunna kommunicera effektivt med kunder från andra länder är avgörande för att bygga goda relationer och undvika missförstånd.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, garantier och annan teknisk dokumentation kan behöva översättas för att kunder i andra länder ska kunna använda produkterna på rätt sätt.
 • Samarbete med partners: Hantverkare kan samarbeta med partners i andra länder, vilket kräver översättning av avtal, dokument och annan kommunikation.

Hur kan hantverkare få översättning?

Det finns flera olika sätt för hantverkare att få översättning:

 • Anlita en översättningsbyrå: Att anlita en professionell översättningsbyrå är det säkraste sättet att få en korrekt och professionell översättning.
 • Använda en online-översättningstjänst: Det finns många online-översättningstjänster tillgängliga, men dessa kan vara av varierande kvalitet.
 • Översätta själv: Om hantverkaren har goda språkkunskaper kan de översätta materialet själva. Det är dock viktigt att vara medveten om riskerna med att översätta själv.

Viktiga saker att tänka på vid översättning

Det finns några viktiga saker att tänka på vid översättning för hantverkare:

 • Kvalitet: Det är avgörande att översättningen är korrekt och professionell. En felaktig översättning kan leda till missförstånd, problem med kunder och till och med juridiska problem.
 • Terminologi: Hantverkare använder ofta facktermer som behöver översättas korrekt. Det är viktigt att använda en översättare som har god kännedom om den relevanta terminologin.
 • Stil och ton: Översättningen bör ha samma stil och ton som originaltexten. Det är viktigt att ta hänsyn till målgruppen och den kultur de tillhör.
 • Kostnad: Kostnaden för översättning kan variera beroende på textmängd, språkkombination och leveranstid.

Tips för att få en bra översättning

Här är några tips för att få en bra översättning:

 • Välj en översättare med goda språkkunskaper och relevant fackkunskap.
 • Bestäm en tydlig målgrupp för översättningen.
 • Ge översättaren all relevant information, inklusive terminologi och stilguider.
 • Låt översättaren granska originaltexten noggrant.
 • Be om en offert och leveranstid innan du beställer översättningen.
 • Korrekturläs översättningen noggrant innan du publicerar den.

Sammanfattning

Översättning kan vara ett effektivt verktyg för hantverkare som vill nå ut till en global marknad och öka sina affärsmöjligheter. Det är dock viktigt att göra det på rätt sätt för att undvika missförstånd och problem. Genom att följa tipsen ovan kan hantverkare få en bra översättning som hjälper dem att nå sina mål.

TOTAL översättningsbyrå: din partner för professionella översättningar

Hur vi kan hjälpa hantverkare

TOTAL översättningsbyrå är en pålitlig partner för hantverkare som behöver professionella översättningar av all typ av text. Vi har ett team av kvalificerade översättare med branscherfarenhet som kan hantera allt från produktmanualer och offerter till webbplatstexter och marknadsföringsmaterial.

Våra tjänster:

 • Översättning av tekniska dokument, manualer och bruksanvisningar
 • Översättning av offerter, fakturor och avtal
 • Översättning av webbplatstexter och marknadsföringsmaterial
 • Översättning av korrespondens med kunder och leverantörer
 • Översättning av juridiska dokument och intyg

Våra fördelar:

 • Kvalificerade översättare: Vi har ett team av erfarna översättare med branscherfarenhet som garanterar korrekta och professionella översättningar.
 • Snabb och effektiv service: Vi kan leverera översättningar i tid och till konkurrenskraftiga priser.
 • Konfidentialitet: Vi garanterar konfidentialitet för all information som du lämnar till oss.
 • Modern teknik: Vi använder modern teknik för att effektivisera översättningsprocessen och säkerställa hög kvalitet.

Tips för effektivt samarbete

För att samarbetet med oss ska bli så effektivt som möjligt, tänk på följande:

 • Beställ översättningen i god tid: Det ger oss tid att hitta rätt översättare och leverera översättningen i tid.
 • Lämna tydliga instruktioner: Beskriv vad du behöver översatt, målgruppen för översättningen och eventuella deadlines.
 • Leverera korrekt och komplett material: Se till att du levererar allt material som vi behöver för att översätta texten på bästa sätt.
 • Var tillgänglig för frågor: Om översättaren har frågor om texten, var tillgänglig för att besvara dem.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster eller för att begära en offert, kontakta oss via [e-post] eller [telefonnummer].

Sammanfattning

TOTAL översättningsbyrå är en pålitlig partner för hantverkare som behöver professionella översättningar. Vi har ett team av kvalificerade översättare med branscherfarenhet som kan hantera allt från produktmanualer och offerter till webbplatstexter och marknadsföringsmaterial. Vi erbjuder snabb och effektiv service till konkurrenskraftiga priser.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search