TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt handelskammare

Översättning åt handelskammare

Handelskammare är globala aktörer som ständigt navigerar i en komplex språklig miljö. För att framgångsrikt kunna driva sina verksamheter och nå ut till sina målgrupper krävs effektiv och professionell översättning.

Vikten av korrekta och professionella översättningar

För handelskammare är korrekta och professionella översättningar av avgörande betydelse för att:

 • Bygga starka internationella relationer: Professionella översättningar skapar förtroende och underlättar effektiv kommunikation med partners, kunder och andra intressenter på den globala marknaden.
 • Säkerställa juridisk och ekonomisk trygghet: Felaktiga översättningar kan leda till missförstånd och juridiska problem. Professionella översättare har den expertis som krävs för att säkerställa att all information tolkas korrekt och att juridiska och ekonomiska dokument översätts på ett korrekt sätt.
 • Marknadsföra och sälja produkter och tjänster: Professionella översättningar av marknadsföringsmaterial och produktinformation säkerställer att budskapet når fram på ett tydligt och effektivt sätt till den internationella målgruppen.
 • Förbättra interna processer: Översättning av interna dokument och kommunikation kan effektivisera interna processer och förbättra samarbetet mellan olika avdelningar och team i en global organisation.

Olika typer av översättningar som handelskammare behöver

Handelskammare har behov av en rad olika typer av översättningar, bland annat:

 • Marknadsföringsmaterial: Översättning av broschyrer, webbplatser, pressmeddelanden och annat marknadsföringsmaterial till olika språk.
 • Juridiska och ekonomiska dokument: Översättning av avtal, fakturor, årsredovisningar och andra juridiska och ekonomiska dokument.
 • Tekniska dokument: Översättning av manualer, bruksanvisningar och annan teknisk dokumentation.
 • Officiell kommunikation: Översättning av pressmeddelanden, tal och annan officiell kommunikation från handelskammaren.

Hur handelskammare kan välja rätt översättningsleverantör

När en handelskammare ska välja en översättningsleverantör är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Erfarenhet och expertis: Leverantören bör ha dokumenterad erfarenhet av att översätta den typ av texter som handelskammaren behöver översätta.
 • Kvalitetssäkring: Leverantören bör ha ett välfungerande system för kvalitetssäkring för att garantera att översättningarna är korrekta och professionella.
 • Språkkunskaper: Leverantören bör ha tillgång till översättare med goda språkkunskaper i de språk som handelskammaren behöver översätta till.
 • Pris: Leverantörens priser bör vara konkurrenskraftiga och rimliga i förhållande till den kvalitet som erbjuds.
 • IT-lösningar: Leverantören bör kunna erbjuda moderna IT-lösningar som underlättar beställning och leverans av översättningar.

Tips för att få ut det mesta av översättningstjänster

För att få ut det mesta av översättningstjänster kan handelskammare:

 • Upprätta en tydlig översättningspolicy: Policyn bör specificera vilka typer av texter som ska översättas, vilka språk som ska användas och vilka krav som ställs på leverantören.
 • Skapa en terminologidatabas: En terminologidatabas kan bidra till att säkerställa enhetlighet och kvalitet i översättningarna.
 • Samarbeta nära med översättningsleverantören: En god relation med översättningsleverantören är avgörande för att säkerställa att översättningarna blir korrekta och professionella.
 • Utvärdera översättningarna regelbundet: Det är viktigt att regelbundet utvärdera översättningarna för att säkerställa att de uppfyller handelskammarens krav.

Genom att använda sig av professionella översättningstjänster kan handelskammare effektivisera sin verksamhet, stärka sina internationella relationer och nå ut till en bredare målgrupp på den globala marknaden.

TOTAL översättningsbyrå: din partner för professionella översättningar

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till handelskammare och andra organisationer. Vi har ett team av kvalificerade och erfarna översättare som kan hantera alla typer av översättningsuppdrag, stora som små.

Hur vi kan hjälpa handelskammare

Vi erbjuder ett brett utbud av översättningstjänster till handelskammare, bland annat:

Vi kan också hjälpa handelskammare med:

Tips för att samarbeta med en översättningsbyrå

Här är några tips för att samarbeta effektivt med en översättningsbyrå:

 • Var tydlig med dina behov. Vad behöver du översatt? Vilka är dina deadlines? Vilken budget har du?
 • Ge översättningsbyrån all relevant information. Detta inkluderar källtexten, målgruppen och den önskade stilen.
 • Var tillgänglig för att besvara frågor. Översättningsbyrån kan behöva ställa frågor för att säkerställa att de levererar en korrekt och högkvalitativ översättning.
 • Lita på översättningsbyråns expertis. De har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera en professionell översättning.

Översättningsbyråns expertis

TOTAL översättningsbyrå har ett team av kvalificerade och erfarna översättare som kan hantera alla typer av översättningsuppdrag. Vi har expertis inom en rad olika branscher, bland annat:

 • Handel och industri
 • Juridik
 • Finans
 • Teknik
 • Medicin

Vi använder oss av de senaste översättningsverktygen och teknikerna för att säkerställa att du får en korrekt och högkvalitativ översättning.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Det finns många goda skäl att välja TOTAL översättningsbyrå, bland annat:

 • Vi har ett team av kvalificerade och erfarna översättare.
 • Vi har expertis inom en rad olika branscher.
 • Vi använder oss av de senaste översättningsverktygen och teknikerna.
 • Vi erbjuder en personlig service och support.
 • Vi är konkurrenskraftiga i pris.

Kontakta oss idag!

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök