TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt hamnar

Översättning åt hamnar: En översikt

Hamnar utgör en vital del av den globala handeln och logistiken. De hanterar enorma mängder gods och passagerare, och kommunikation är avgörande för att säkerställa en effektiv och säker drift. Översättning spelar en central roll i detta, då det möjliggör effektiv kommunikation mellan hamnar och aktörer från olika språkbakgrunder.

Behov av översättningstjänster

Hamnar har ett brett spektrum av behov av översättningstjänster, bland annat:

 • Översättning av dokument: Hamnar hanterar en mängd olika dokument, såsom tullhandlingar, fraktsedlar, och säkerhetsföreskrifter. Dessa dokument behöver ofta översättas till flera språk för att kunna användas av olika aktörer i logistikkedjan.
 • Tolkning: Hamnar behöver tolkar för att kunna kommunicera med besättningsmän på fartyg, passagerare, och andra aktörer som inte talar samma språk.
 • Teknisk översättning: Hamnar använder sig av avancerad teknik och utrustning, och det krävs ofta översättning av tekniska manualer och dokumentation.
 • Marknadsföring och kommunikation: Hamnar behöver kunna marknadsföra sig till en global publik, och det krävs översättning av webbplatsmaterial, broschyrer, och annat informationsmaterial.

Utmaningar med översättning i hamnar

Översättning i hamnar kan vara en komplex och utmanande process. Här är några av de vanligaste utmaningarna:

 • Fackspråk: Hamnar har ett eget fackspråk med specifika termer och begrepp som kan vara svåra att översätta korrekt.
 • Teknisk komplexitet: Översättning av tekniska dokument och manualer kräver specialistkunskaper inom både teknik och språk.
 • Korta deadlines: Hamnar har ofta korta deadlines för översättningsuppdrag, vilket kan sätta press på översättare.
 • Kvalitetskontroll: Det är viktigt att säkerställa att översättningar är korrekta och av hög kvalitet, då felaktiga översättningar kan få allvarliga konsekvenser.

Lösningar för effektiva översättningstjänster

För att möta de utmaningar som beskrivs ovan finns det en rad olika lösningar som hamnar kan använda sig av:

 • Samarbete med professionella översättare: Det är viktigt att samarbeta med professionella översättare som har specialistkunskaper inom relevanta områden.
 • Användning av översättningsverktyg: Det finns en rad olika översättningsverktyg som kan användas för att effektivisera översättningsprocessen.
 • Utveckling av interna översättningsrutiner: Hamnar kan utveckla interna rutiner för att säkerställa en effektiv och kvalitativ översättningsprocess.
 • Utbildning av personal: Det är viktigt att utbilda personal i hamnar om vikten av korrekt översättning och hur man kan samarbeta med översättare.

Framtiden för översättning i hamnar

Tekniken utvecklas ständigt och nya verktyg och lösningar för översättning dyker upp hela tiden. Detta innebär att hamnar har goda möjligheter att effektivisera och förbättra sina översättningstjänster i framtiden.

Genom att använda sig av professionella översättare, moderna verktyg, och effektiva rutiner kan hamnar säkerställa en effektiv och säker kommunikation med aktörer från hela världen.

Översättning är en viktig del av verksamheten i hamnar. Genom att använda sig av rätt lösningar och verktyg kan hamnar säkerställa en effektiv och kvalitativ översättningsprocess, vilket i sin tur leder till en bättre kommunikation och en effektivare logistikkedja.

TOTAL översättningsbyrå: Din partner för effektiva översättningar i hamnbranschen

Hamnar är nav för global handel och kommunikation, där språkbarriärer ofta utgör hinder för effektivitet och säkerhet. TOTAL översättningsbyrå är din partner för att bryta dessa barriärer och effektivisera din verksamhet med professionella översättningar.

Vi erbjuder:

 • Översättning av all typ av hamnrelaterad dokumentation:

  • Fartygsdokument
  • Tullhandlingar
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Kontrakt
  • Marknadsföringsmaterial
  • Tekniska manualer
  • Juridik
  • IT och programvara
  • Webbplatser och appar
  • Och mycket mer
 • Kvalificerade översättare med branschexpertis:

  • Vi samarbetar med erfarna översättare som har djupgående förståelse för hamnbranschen och dess terminologi.
  • Våra översättare är specialiserade på olika områden, såsom maritim juridik, logistik, teknik och ekonomi.
 • Snabb och effektiv service:

  • Vi vet att tid är pengar i hamnbranschen. Därför prioriterar vi snabba leveranser utan att kompromissa med kvaliteten.
  • Vi kan hantera stora volymer text och leverera översättningar i tid, även vid brådskande deadlines.
 • Konfidentialitet och säkerhet:

  • Vi hanterar all information konfidentiellt och följer strikta säkerhetsrutiner.
  • Vi kan hantera känslig information och klassificerade dokument på ett säkert sätt.

Tips för effektivt samarbete:

 • Förse oss med tydliga instruktioner och referensmaterial:

  • Ju mer information du ger oss, desto bättre kan vi anpassa översättningen till dina behov.
  • Referensmaterial, såsom glossarier och termbanker, kan vara till stor hjälp för våra översättare.
 • Var tydlig med dina deadlines och budget:

  • Vi kan skräddarsy våra tjänster för att passa dina behov och budget.
  • Genom att informera oss om dina deadlines kan vi säkerställa att du får översättningen i tid.
 • Kommunicera regelbundet med oss:

  • Vi är alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och ge dig uppdateringar om ditt projekt.
  • Tveka inte att kontakta oss om du har några problem eller funderingar.

TOTAL översättningsbyrå – din partner för framgångsrik kommunikation

Genom att samarbeta med TOTAL översättningsbyrå kan du säkerställa att all din hamnrelaterade dokumentation är korrekt och professionellt översatt. Vi hjälper dig att bryta språkbarriärer, effektivisera din verksamhet och nå ut till en global publik.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search