TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt hälsocentraler

Översättningstjänster för hälsocentraler: Förbättrad kommunikation och effektivitet

Översättningstjänster som en bro över språkliga barriärer

I en allt mer globaliserad värld blir behovet av effektiv kommunikation mellan människor med olika språkbakgrunder allt viktigare. För hälsocentraler innebär detta en utmaning att tillhandahålla adekvat vård till patienter som inte talar svenska. Översättningstjänster kan spela en avgörande roll för att bryta ner språkliga barriärer och förbättra både patientupplevelsen och vårdkvaliteten.

Fördelar med översättningstjänster för hälsocentraler

1. Förbättrad patientkommunikation:

 • Ökad patienttillfredsställelse och förtroende för vården.
 • Bättre förståelse för diagnoser, behandlingsplaner och instruktioner.
 • Minskad risk för missförstånd och felbehandling.

2. Ökad effektivitet:

 • Minskad tid och resurser som används för språktolkning.
 • Snabbare och mer effektiv patientintagning och registrering.
 • Möjlighet att erbjuda vård till patienter utanför ordinarie arbetstid.

3. Bättre tillgänglighet:

 • Ökad tillgänglighet till vård för nyanlända och personer med språksvårigheter.
 • Möjlighet att erbjuda information och resurser på flera språk.
 • Stöd till patienter med funktionsnedsättning som dövhet eller dyslexi.

4. Kvalitetshöjd vård:

 • Bättre dokumentation av patientjournaler och annan information.
 • Ökad patientsäkerhet genom korrekt kommunikation.
 • Följsamhet till lagar och riktlinjer om språklig tillgänglighet.

Exempel på användningsområden för översättningstjänster

 • Översättning av patientinformation och broschyrer.
 • Tolkning vid läkarbesök och telefonrådgivning.
 • Skriftlig översättning av journaler och andra dokument.
 • Maskinöversättning av webbsidor och appar.
 • Videotolkning för distansvård.

Utmaningar och framgångsfaktorer

Utmaningar:

 • Säkerställa korrekt och professionell översättning.
 • Upprätthålla patientens integritet och konfidentialitet.
 • Hantera tekniska problem och kompatibilitetsfrågor.

Framgångsfaktorer:

 • Användning av certifierade översättare och tolkar.
 • Investering i kvalitativa översättningsverktyg och teknik.
 • Utveckling av tydliga riktlinjer och rutiner för användning av översättningstjänster.
 • Samverkan mellan vårdpersonal, språktolkar och patienter.

Framtiden för översättningstjänster inom hälso- och sjukvården

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och maskinöversättning (MT) har potential att revolutionera hur översättningstjänster används inom hälso- och sjukvården. AI-baserade översättningsverktyg blir allt mer sofistikerade och kan erbjuda en kostnadseffektiv och skalbar lösning för att bryta ner språkliga barriärer.

I framtiden kan vi förvänta oss att se en ökad användning av AI och MT i kombination med mänsklig översättning och tolkning för att skapa en sömlös och effektiv kommunikation mellan vårdpersonal och patienter oavsett språkbakgrund.

Översättningstjänster är en värdefull resurs för hälsocentraler som strävar efter att förbättra patientkommunikationen, öka effektiviteten och erbjuda en mer tillgänglig och kvalitativ vård till alla patienter. Genom att använda en kombination av traditionella och AI-baserade översättningslösningar kan hälsocentraler skapa en mer inkluderande och jämlik vårdmiljö för alla.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa hälsocentraler med professionella översättningstjänster

Hälsocentraler har ett stort behov av professionella översättningstjänster för att kunna kommunicera effektivt med patienter och personal med olika språkbakgrunder. TOTAL översättningsbyrå har den expertis och erfarenhet som krävs för att tillgodose alla dina översättningsbehov.

Vi erbjuder ett brett utbud av översättningstjänster för hälsocentraler, bland annat:

 • Översättning av patientjournaler och annan medicinsk dokumentation
 • Översättning av informationsmaterial till patienter och anhöriga
 • Översättning av webbplatsinnehåll och marknadsföringsmaterial
 • Tolkning vid patientbesök och möten
 • Språkundervisning för personal

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

 • Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som är specialiserade på medicinsk översättning.
 • Vi garanterar hög kvalitet och korrekthet i alla våra översättningar.
 • Vi erbjuder snabba leveranstider och flexibla lösningar.
 • Vi är ett ISO 9001:2015-certifierat företag.
 • Vi har tystnadsplikt och hanterar all information konfidentiellt.

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert!

Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen för dina översättningsbehov.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Exempel på hur vi kan hjälpa hälsocentraler

 • Vi kan översätta patientjournaler och annan medicinsk dokumentation till och från svenska och andra språk.
 • Vi kan översätta informationsmaterial till patienter och anhöriga om olika sjukdomar och behandlingar.
 • Vi kan översätta webbplatsinnehåll och marknadsföringsmaterial till olika språk för att nå ut till en bredare publik.
 • Vi kan erbjuda tolkning vid patientbesök och möten för att säkerställa god kommunikation mellan patienter och personal.
 • Vi kan erbjuda språkundervisning för personal som vill förbättra sina språkkunskaper.

Varför är det viktigt att använda professionella översättningstjänster?

Det är viktigt att använda professionella översättningstjänster för att säkerställa att översättningen är korrekt och av hög kvalitet. En felaktig översättning kan leda till missförstånd och i värsta fall till patientsäkerhetsrisker. Professionella översättare har den expertis och erfarenhet som krävs för att översätta medicinsk och annan fackspråklig text korrekt.

Vilka är fördelarna med att använda TOTAL översättningsbyrå?

TOTAL översättningsbyrå har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som är specialiserade på medicinsk översättning. Vi garanterar hög kvalitet och korrekthet i alla våra översättningar. Vi erbjuder snabba leveranstider och flexibla lösningar. Vi är ett ISO 9001:2015-certifierat företag. Vi har tystnadsplikt och hanterar all information konfidentiellt.

Hur kan jag kontakta TOTAL översättningsbyrå?

Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller vår webbplats. Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen för dina översättningsbehov.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök