TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt gymnasieskolor

Översättning i gymnasieskolan: En guide för elever och lärare

Introduktion

Översättning är en viktig del av många gymnasiekurser, från språkstudier till samhällskunskap och naturvetenskap. Att kunna översätta texter och begrepp korrekt är inte bara en språklig färdighet, utan också en viktig del av att kunna tolka och förstå information från olika kulturer och perspektiv.

Denna guide syftar till att ge elever och lärare i gymnasieskolan en överblick av översättningens roll i utbildningen, samt tips och resurser för att förbättra sina översättningsfärdigheter.

Varför översättning?

Det finns många anledningar till att översättning är en viktig del av gymnasieskolan:

 • Förbättrad språkförståelse: Att översätta texter från ett språk till ett annat kräver en djupgående förståelse av både käll- och målspråket. Genom att öva på översättning kan elever förbättra sin grammatik, ordförråd och meningsbyggnad.
 • Kritiskt tänkande: Översättning kräver mer än att bara byta ut ord från ett språk till ett annat. Elever måste kunna analysera textens mening, identifiera kulturella skillnader och välja den mest lämpliga översättningsstrategin.
 • Interkulturell kommunikation: I en globaliserad värld är det allt viktigare att kunna kommunicera med människor från olika kulturer. Översättning kan bidra till att bryta ner språkliga barriärer och öka förståelsen för olika perspektiv.
 • Förberedelse för vidare studier och arbetsliv: Översättningsfärdigheter är eftertraktade på arbetsmarknaden, både inom den privata och den offentliga sektorn. Många universitetskurser och yrkesutbildningar kräver goda översättningsfärdigheter.

Tips för att förbättra sina översättningsfärdigheter

Det finns många saker elever kan göra för att förbättra sina översättningsfärdigheter:

 • Öva regelbundet: Ju mer du översätter, desto bättre blir du på det.
 • Använd rätt verktyg: Det finns många onlineverktyg och ordböcker som kan vara till hjälp vid översättning.
 • Läs texter på olika språk: Att läsa texter på olika språk kan ge dig en bättre förståelse för hur språken fungerar och hur de skiljer sig åt.
 • Jämför olika översättningar: Att jämföra olika översättningar av samma text kan hjälpa dig att se hur olika översättare har valt att lösa olika problem.
 • Få feedback: Be en lärare eller en annan person att ge dig feedback på dina översättningar.

Resurser för översättning

Det finns många resurser tillgängliga för elever och lärare som vill förbättra sina översättningsfärdigheter:

 • Språkkurser: Att ta en språkkurs är ett bra sätt att förbättra sina språkkunskaper och sin översättningsförmåga.
 • Onlineverktyg: Det finns många onlineverktyg som kan vara till hjälp vid översättning, till exempel Google Translate, DeepL och Reverso.
 • Ordböcker: Det finns många ordböcker tillgängliga online och i tryck, både för enskilda språk och för språkkonbinationer.
 • Bibliotek: Bibliotek har ofta en stor samling av böcker och tidskrifter på olika språk, samt resurser om översättning.
 • Språkutbytesprogram: Att delta i ett språkutbytesprogram kan vara ett bra sätt att förbättra sina språkkunskaper och få interkulturell erfarenhet.

Sammanfattning

Översättning är en viktig del av gymnasieskolan och kan bidra till att elever utvecklar viktiga språkliga och interkulturella färdigheter. Genom att öva regelbundet, använda rätt verktyg och resurser, och få feedback kan elever förbättra sina översättningsfärdigheter och bli bättre förberedda för vidare studier och arbetsliv.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa gymnasieskolor

TOTAL översättningsbyrå erbjuder gymnasieskolor professionella översättningstjänster av högsta kvalitet. Vi har ett team av kvalificerade översättare med bred erfarenhet av att översätta en mängd olika texttyper, inklusive:

 • Kursmaterial
 • Prov och tentor
 • Informationsbroschyrer
 • Webbplatser
 • E-postmeddelanden
 • Brev

Vi kan översätta från och till alla språk, och vi garanterar att alla våra översättningar är korrekta och idiomatiska.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Det finns många anledningar till att gymnasieskolor bör välja TOTAL översättningsbyrå för sina översättningsbehov:

 • Kvalitet: Vi har ett team av kvalificerade översättare med bred erfarenhet av att översätta en mängd olika texttyper.
 • Noggrannhet: Vi garanterar att alla våra översättningar är korrekta och idiomatiska.
 • Kundservice: Vi erbjuder utmärkt kundservice och är alltid tillgängliga för att besvara dina frågor.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla våra översättningstjänster.

Tips för att samarbeta med TOTAL översättningsbyrå

För att få ut det mesta av ditt samarbete med TOTAL översättningsbyrå, följ dessa tips:

 • Ge oss tydliga instruktioner: Berätta för oss vad du behöver översatt, från och till vilket språk, och när du behöver översättningen klar.
 • Förse oss med all relevant information: Ge oss all information som vi behöver för att göra en korrekt och idiomatisk översättning, till exempel terminologi och stilguider.
 • Var tillgänglig för feedback: Vi kan behöva ställa frågor till dig under översättningsprocessen.
 • Lita på vår expertis: Vi har många års erfarenhet av översättning och vi vet vad vi gör.

Kontakta oss

För att få en offert eller mer information om våra tjänster, kontakta oss via e-post eller telefon. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Översättningstips för gymnasieskolor

Här är några tips för gymnasieskolor som behöver översätta texter:

 • Använd en professionell översättningsbyrå: Det är viktigt att använda en professionell översättningsbyrå för att säkerställa att översättningen är korrekt och idiomatisk.
 • Ge översättningsbyrån tydliga instruktioner: Berätta för översättningsbyrån vad du behöver översatt, från och till vilket språk, och när du behöver översättningen klar.
 • Förse översättningsbyrån med all relevant information: Ge översättningsbyrån all information som de behöver för att göra en korrekt och idiomatisk översättning, till exempel terminologi och stilguider.
 • Var tillgänglig för feedback: Översättningsbyrån kan behöva ställa frågor till dig under översättningsprocessen.
 • Lita på översättningsbyråns expertis: Översättningsbyrån har många års erfarenhet av översättning och de vet vad de gör.

Genom att följa dessa tips kan du vara säker på att du får en korrekt och idiomatisk översättning av dina texter.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search