TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt grundskolor

Översättning åt grundskolor

Introduktion

Översättning är en viktig del av vår globaliserade värld. Den används för att kommunicera med människor från andra länder, för att dela information och för att lära sig om olika kulturer. I grundskolan kan översättning spela en viktig roll för att elever ska kunna nå sin fulla potential.

Översättningens roll i grundskolan

Det finns många olika sätt som översättning kan användas i grundskolan. Här är några exempel:

 • För att hjälpa elever att lära sig nya språk: Översättning kan användas för att ge elever tillgång till texter och material på andra språk. Detta kan hjälpa dem att lära sig nya språk och kulturer.
 • För att underlätta kommunikation med elever från andra språkbakgrunder: Översättning kan användas för att kommunicera med elever som inte talar svenska som modersmål. Detta kan hjälpa dem att känna sig inkluderade och delaktiga i skolarbetet.
 • För att öka elevers förståelse för världen: Översättning kan användas för att ge elever möjlighet att läsa texter och material från andra länder. Detta kan hjälpa dem att få en bättre förståelse för världen och olika kulturer.

Hur kan översättning användas i grundskolan?

Det finns många olika sätt att använda översättning i grundskolan. Här är några tips:

 • Använd översättningsverktyg: Det finns många olika översättningsverktyg tillgängliga online och i programvara. Dessa verktyg kan vara till hjälp för att översätta enkla texter och fraser.
 • Anlita en professionell översättare: Om du behöver översätta en mer komplex text eller om du vill vara säker på att översättningen är korrekt, kan du anlita en professionell översättare.
 • Samarbeta med elever och föräldrar: Elever och föräldrar kan vara en värdefull resurs när det gäller översättning. De kan hjälpa till att översätta texter och material till sitt modersmål.

Fördelar med översättning i grundskolan

Det finns många fördelar med att använda översättning i grundskolan. Här är några exempel:

 • Det kan hjälpa elever att lära sig nya språk och kulturer.
 • Det kan underlätta kommunikation med elever från andra språkbakgrunder.
 • Det kan öka elevers förståelse för världen.
 • Det kan förbättra elevers akademiska resultat.
 • Det kan förbereda elever för en globaliserad värld.

Utmaningar med översättning i grundskolan

Det finns också några utmaningar med att använda översättning i grundskolan. Här är några exempel:

Översättning kan vara ett värdefullt verktyg för grundskolor. Det kan hjälpa elever att lära sig nya språk, förbättra sin kommunikation och öka sin förståelse för världen. Det finns dock också några utmaningar med att använda översättning i grundskolan. Det är viktigt att vara medveten om dessa utmaningar och att vidta åtgärder för att övervinna dem.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan förbättra din grundskolas kommunikation

TOTAL översättningsbyrå är en expert på professionella översättningstjänster som kan förbättra din grundskolas kommunikation på många sätt. Vi har ett team av kvalificerade översättare med stor erfarenhet av att översätta en mängd olika texttyper, inklusive:

 • Officiella dokument: Vi kan översätta kursplaner, betygsutdrag, skolregler och andra officiella dokument till och från alla språk.
 • Informationsmaterial: Vi kan översätta broschyrer, informationsbrev, webbplatsinnehåll och annat material till och från alla språk.
 • Kommunikation med elever och föräldrar: Vi kan översätta e-post, mejl, telefonsamtal och andra former av kommunikation till och från alla språk.

Fördelar med att använda TOTAL översättningsbyrå

Det finns många fördelar med att använda TOTAL översättningsbyrå för din grundskolas översättningsbehov:

 • Kvalitet: Vi har ett team av kvalificerade översättare med stor erfarenhet av att översätta en mängd olika texttyper.
 • Noggrannhet: Vi garanterar att våra översättningar är korrekta och av högsta kvalitet.
 • Snabbhet: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt.
 • Konfidentialitet: Vi respekterar din konfidentialitet och hanterar all information på ett säkert sätt.
 • Kostnadseffektivitet: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på våra översättningstjänster.

Tips för att samarbeta med TOTAL översättningsbyrå

För att få ut det mesta av ditt samarbete med TOTAL översättningsbyrå, följ dessa tips:

 • Ge oss tydliga instruktioner: Berätta för oss vad du behöver översatt, till vilket språk och när du behöver det.
 • Lämna oss tillräckligt med tid: Ge oss tillräckligt med tid för att översätta dina dokument korrekt och av högsta kvalitet.
 • Var tillgänglig för frågor: Vi kan ha frågor om dina dokument, så var tillgänglig för att svara på dem.
 • Ge oss feedback: Låt oss veta vad du tycker om våra översättningar så att vi kan förbättra vår service.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan förbättra din grundskolas kommunikation, kontakta oss idag. Vi ger dig gärna en kostnadsfri offert och svarar på alla dina frågor.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search