TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt forskare

Översättning åt forskare

Forskare bedriver sin verksamhet i en globaliserad värld där information och kommunikation ofta sträcker sig över språkgränser. Översättning blir då en väsentlig komponent för att kunna tillgodogöra sig relevant forskning, presentera egna resultat och delta i internationellt samarbete.

Utmaningar med översättning av vetenskaplig text

Översättning av vetenskaplig text skiljer sig på många sätt från vanlig översättning. Den kräver inte bara god språklig kompetens i både källspråk och målspråk, utan även djupgående förståelse för den specifika fackterminologi och kontext som används inom det aktuella forskningsområdet.

Följande utmaningar kan nämnas:

 • Fackterminologi: Varje forskningsområde har sin unika terminologi som måste återges korrekt och konsekvent i översättningen.
 • Stil och ton: Vetenskaplig text bör ha en formell och objektiv stil, vilket kan vara svårt att återskapa i en översättning.
 • Källhänvisningar: Noggrann hantering av källhänvisningar och bibliografiska uppgifter är avgörande för att bevara textens vetenskapliga kvalitet.
 • Referenser: Översättaren måste vara medveten om eventuella kulturella skillnader i referenssystem och citatteknik.
 • Formatering: Tabeller, figurer och diagram ska återges korrekt och formateras på ett tydligt och överskådligt sätt.

Olika typer av översättning för forskare

Beroende på syfte och målgrupp kan olika typer av översättning vara relevanta för forskare:

 • Fullständig översättning: Den mest omfattande typen, där hela texten översätts till målspråket.
 • Sammanfattning: En kortare version av texten som bevarar kärnan i innehållet.
 • Referat: En kortfattad presentation av textens huvudsakliga argument och slutsatser.
 • Terminologiöversättning: Översättning av enbart facktermer och begrepp.

Att välja rätt översättningslösning

Valet av översättningslösning beror på en rad faktorer, bland annat:

 • Textens komplexitet: Ju mer komplex text, desto större behov av specialistkompetens hos översättaren.
 • Syfte med översättningen: En fullständig översättning krävs för publicering i en vetenskaplig tidskrift, medan en sammanfattning kan vara tillräcklig för presentation vid en konferens.
 • Budget och tidsplan: Professionella översättartjänster kan vara dyra och tidskrävande, men kan garantera hög kvalitet och korrekthet.

Tips för forskare som behöver översättning

 • Använd en auktoriserad översättartjänst: Professionella översättare har den utbildning och erfarenhet som krävs för att leverera högkvalitativa översättningar av vetenskaplig text.
 • Var tydlig med dina krav: Informera översättaren om textens syfte, målgrupp och eventuella formateringskrav.
 • Tillhandahåll relevant information: Ge översättaren tillgång till relevant bakgrundsmaterial, fackordlistor och terminologi.
 • Granska översättningen noggrant: Kontrollera att översättningen är korrekt, fullständig och stilenligt återgiven.

Översättningstjänster för forskare

Det finns en rad olika översättningstjänster tillgängliga för forskare, både via universitet och externa leverantörer.

Exempel på översättningstjänster:

 • Språkservice vid svenska universitet: De flesta universitet har en språkservice som kan erbjuda översättningstjänster till studenter och forskare.
 • Frilansöversättare: Det finns många frilansöversättare som specialiserar sig på vetenskaplig text.
 • Översättningsbyråer: Översättningsbyråer kan erbjuda en komplett översättningslösning, inklusive projektledning och korrekturläsning.

Framtidens översättningsverktyg

Tekniken utvecklas ständigt och nya verktyg dyker upp som kan underlätta översättning av vetenskaplig text.

TOTAL översättningsbyrå: din partner för professionella översättningar inom forskningsvärlden

Hur vi kan hjälpa forskare

TOTAL översättningsbyrå har en lång och framgångsrik historia av att samarbeta med forskare inom en rad olika discipliner. Vi erbjuder ett brett spektrum av professionella översättningstjänster som kan skräddarsys för att möta dina specifika behov.

Våra tjänster inkluderar:

 • Översättning av vetenskapliga artiklar, rapporter, böcker och annat material
 • Lektorering och korrekturläsning av översättningar
 • Språkgranskning av manuskript för publicering
 • Översättning av presentationer och material för konferenser
 • Transkription av intervjuer och fokusgrupper

Våra experter:

Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som är specialiserade på en rad olika vetenskapliga områden. Alla våra översättare har en akademisk bakgrund och har genomgått rigorösa tester och utvärderingar. De är väl insatta i den vetenskapliga terminologin och kan säkerställa att dina översättningar är korrekta och av högsta kvalitet.

Våra garantier:

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en 100% nöjdhetsgaranti. Vi garanterar att alla våra översättningar är korrekta och av högsta kvalitet. Om du inte är nöjd med din översättning kan du begära en kostnadsfri granskning eller omarbetning.

Tips för ett framgångsrikt samarbete:

 • Var tydlig med dina behov. När du kontaktar oss, var så specifik som möjligt om dina behov. Berätta för oss vilken typ av text du vill ha översatt, ämnesområdet, målgruppen och önskad leveranstid.
 • Ge oss all relevant information. Se till att du ger oss all information som vi behöver för att utföra en korrekt och effektiv översättning. Detta inkluderar källtexten, eventuella referensmaterial, terminologilist och formateringsanvisningar.
 • Var tillgänglig för frågor. Vi kan behöva ställa dig frågor under översättningsprocessen. Var tillgänglig för att svara på våra frågor via e-post eller telefon.
 • Lämna gärna feedback. Vi uppskattar din feedback på våra översättningar. Den hjälper oss att förbättra våra tjänster och uppfylla dina behov.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster eller för att begära en offert, kontakta oss gärna via e-post eller telefon. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search