TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt företagskonsulter

Översättning åt företagskonsulter

Introduktion

Företagskonsulter verkar ofta i en internationell miljö, där kommunikation med kunder och partners från olika språkområden är en vardaglig del av arbetet. I dessa situationer är professionell översättning av dokument, presentationer och annan information avgörande för att säkerställa effektiv kommunikation och framgångsrika affärsrelationer.

Behov av översättning

Företagskonsulter kan ha behov av översättning i en rad olika situationer, bland annat:

 • Kommunikation med kunder och partners: Översättning av offerter, avtal, presentationer, rapporter och annan dokumentation för att säkerställa tydlig och korrekt information till alla parter.
 • Marknadsexpansion: Översättning av marknadsföringsmaterial, webbplatsinnehåll och annat material för att nå nya marknader och kunder.
 • Interna dokument: Översättning av interna dokument, riktlinjer och policyer för att säkerställa enhetlig information och kommunikation inom företaget.
 • Samarbete med internationella partners: Översättning av dokument, e-post och annan kommunikation för att underlätta effektivt samarbete.

Vikten av professionell översättning

Att använda professionella översättningstjänster är av stor vikt för företagskonsulter. Professionella översättare har den språkliga kompetens och expertis som krävs för att säkerställa att översättningen är:

 • Korrekt: Översättningen ska vara korrekt och fri från språkliga fel, både vad gäller grammatik och ordförråd.
 • Stilistiskt korrekt: Översättningen ska anpassas till målgruppens språkliga och kulturella bakgrund.
 • Tydlig och lättbegriplig: Översättningen ska vara lätt att läsa och förstå för målgruppen.
 • Konkurrenskraftig: En professionell översättning kan ge ett gott intryck och bidra till att öka företagets konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Olika typer av översättningstjänster

Företagskonsulter kan ha behov av olika typer av översättningstjänster, beroende på situationen. De vanligaste typerna av översättningstjänster är:

 • Facköversättning: Översättning av fackspecifik text, t.ex. juridiska dokument, tekniska manualer eller ekonomiska rapporter.
 • Marknadsöversättning: Översättning av marknadsföringsmaterial, webbplatsinnehåll och annat material för att nå nya marknader och kunder.
 • Rättslig översättning: Översättning av juridiska dokument, avtal och andra officiella handlingar.
 • Auktoriserad översättning: Översättning av dokument som kräver en officiell stämpel eller signatur av en auktoriserad översättare.

Tips för att välja rätt översättningstjänst

När du väljer översättningstjänst för ditt företag är det viktigt att ta hänsyn till följande:

 • Kvalitet: Se till att översättningsbyrån har goda referenser och kan garantera hög kvalitet på sina översättningar.
 • Erfarenhet: Välj en översättningsbyrå som har erfarenhet av att översätta den typ av text du behöver översatt.
 • Pris: Begär offerter från flera översättningsbyråer för att jämföra priser och tjänster.
 • Leveranstid: Se till att översättningsbyrån kan leverera översättningen i tid.
 • Sekretess: Välj en översättningsbyrå som garanterar sekretess för din information.

Professionell översättning är en viktig del av arbetet för företagskonsulter som verkar i en internationell miljö. Genom att använda professionella översättningstjänster kan du säkerställa effektiv kommunikation med kunder och partners, nå nya marknader och öka ditt företags konkurrenskraft.

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningstjänster för företagskonsulter

Hur vi kan hjälpa dig

TOTAL översättningsbyrå är en pålitlig partner för företagskonsulter som behöver professionella översättningstjänster. Vi har ett brett nätverk av kvalificerade översättare med expertis inom en rad olika branscher, inklusive:

Vi kan hantera alla typer av översättningsuppdrag, stora som små, och vi garanterar alltid högsta kvalitet och leveranssäkerhet.

Våra tjänster

Vi erbjuder ett komplett utbud av översättningstjänster, bland annat:

 • Översättning av dokument
 • Översättning av webbplatser
 • Översättning av marknadsföringsmaterial
 • Översättning av juridiska dokument
 • Översättning av tekniska manualer

Vi kan också erbjuda språkgranskning och korrekturläsning av dina texter.

Samarbeta med oss

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att samarbeta med oss. Du kan enkelt beställa en översättning via vår webbplats eller genom att kontakta oss via e-post eller telefon.

När du beställer en översättning från oss kommer du att få en dedikerad projektledare som kommer att ansvara för ditt projekt från start till slut. Projektledaren kommer att se till att din översättning blir korrekt och levereras i tid.

Tips för att samarbeta med en översättningsbyrå

Här är några tips för att samarbeta med en översättningsbyrå:

 • Var tydlig med dina behov. Berätta för oss vad du behöver översatt, när du behöver det klart och vilken budget du har.
 • Förse oss med all relevant information. Ju mer information du ger oss, desto bättre kan vi översätta din text.
 • Var tillgänglig för frågor. Vi kan behöva ställa frågor till dig under översättningsprocessen.
 • Lita på vår expertis. Vi har den expertis som krävs för att översätta din text korrekt och professionellt.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill beställa en översättning, är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök