TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt föreningar

Översättning åt föreningar: En guide till effektiva språkliga lösningar

Varför behöver föreningar översättning?

Föreningar verkar ofta i en internationell kontext, med medlemmar, partners och samarbetspartners från olika språkområden. I dessa fall blir översättning en avgörande faktor för att:

 • Säkerställa effektiv kommunikation: Översättning bryter ner språkbarriärer och garanterar att information når alla berörda parter på ett tydligt och begripligt sätt.
 • Upprätthålla professionalism: Professionella översättningar ger ett gott intryck och stärker föreningens image och trovärdighet.
 • Följa juridiska krav: I vissa fall kan juridiska dokument eller avtal kräva översättning för att vara giltiga.
 • Öka tillgängligheten: Översättning av webbplats, stadgar och andra dokument gör föreningen mer tillgänglig för en bredare publik.

Vilka typer av texter behöver föreningar översätta?

De vanligaste typerna av texter som föreningar behöver översätta inkluderar:

 • Webbplatsinnehåll: Webbplatsen är ofta den första kontaktytan med nya medlemmar och partners. Att översätta webbplatsen till relevanta språk gör den mer tillgänglig och attraktiv för en internationell publik.
 • Informationsmaterial: Broschyrer, foldrar, presentationer och andra informationsmaterial kan behöva översättas för att nå ut till en bredare målgrupp.
 • Medlemskommunikation: Medlemsbrev, nyhetsbrev och annan kommunikation med medlemmar kan behöva översättas för att säkerställa att alla berörda parter får samma information.
 • Juridiska dokument: Stadgar, avtal och andra juridiska dokument kan kräva översättning för att vara giltiga eller för att underlätta internationellt samarbete.
 • Marknadsföringsmaterial: Marknadsföringsmaterial, som broschyrer, flyers och reklamkampanjer, kan behöva översättas för att nå ut till en internationell publik.

Hur kan föreningar hitta rätt översättningslösning?

Det finns flera olika sätt för föreningar att hitta rätt översättningslösning:

 • Anlita en översättningsbyrå: Översättningsbyråer har professionella översättare med expertis inom olika språk och fackområden.
 • Använd en maskinöversättningstjänst: Maskinöversättningstjänster kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för enklare texter.
 • Samarbeta med en språkkonsult: En språkkonsult kan ge råd om översättningsstrategier och kvalitetssäkra översättningar.

Tips för att få en effektiv översättning

 • Bestäm syftet med översättningen: Vad vill du uppnå med översättningen?
 • Välj rätt språkkombination: Vilka språk behöver du översätta till?
 • Välj rätt typ av översättning: Behöver du en facköversättning eller en mer allmän översättning?
 • Anlita en kvalificerad översättare: Se till att översättaren har relevant kompetens och erfarenhet.
 • Ge tydliga instruktioner: Informera översättaren om din målgrupp och dina önskemål.
 • Granska översättningen: Kontrollera att översättningen är korrekt och korrekturläst.

Översättningstjänster för föreningar

Det finns en rad olika översättningstjänster som är specialiserade på att hjälpa föreningar. Dessa tjänster kan erbjuda:

 • Rabatterade priser: Föreningar kan ofta få rabatt på översättningstjänster.
 • Specialister på föreningstexter: Översättarna har ofta expertis på texter som är vanliga inom föreningslivet.
 • Projektkoordinering: Översättningsbyrån kan koordinera hela översättningsprojektet.

Genom att använda rätt översättningslösning kan föreningar effektivt kommunicera med en internationell publik, stärka sin image och öka sin tillgänglighet.

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningar för föreningar

TOTAL översättningsbyrå är en pålitlig partner för föreningar som söker professionella översättningstjänster. Vi har ett team av kvalificerade översättare med gedigen erfarenhet av att översätta en mängd olika texttyper, inklusive:

 • Stadgar och policydokument
 • Marknadsföringsmaterial och webbplatsinnehåll
 • Medlemstidningar och nyhetsbrev
 • Ansökningar och rapporter
 • Korrespondens med internationella partners

Vi kan erbjuda översättningar till och från alla språk, och vi anpassar alltid våra tjänster till dina specifika behov. Oavsett om du behöver en översättning av en enkel text eller ett komplext dokument kan du vara säker på att du får en korrekt och professionell översättning av TOTAL översättningsbyrå.

Hur kan TOTAL översättningsbyrå hjälpa din förening?

Vi kan hjälpa din förening på många sätt, bland annat:

 • Förbättra kommunikationen med medlemmar och partners. Genom att erbjuda översättningar av viktiga dokument och information kan du se till att alla medlemmar och partners har tillgång till den information de behöver, oavsett språk.
 • Öka din förenings räckvidd. Genom att översätta din webbplats och annat marknadsföringsmaterial kan du nå ut till en bredare publik internationellt.
 • Spara tid och pengar. Att anlita en professionell översättningsbyrå kan spara tid och pengar åt din förening. Vi har de resurser och den expertis som krävs för att slutföra dina översättningar snabbt och effektivt.

Tips för att samarbeta med TOTAL översättningsbyrå

För att få ut det mesta av ditt samarbete med TOTAL översättningsbyrå, följ dessa tips:

 • Var tydlig med dina behov. Berätta för oss vad du behöver översatt, till vilket språk och när du behöver det klart.
 • Lämna oss med så mycket information som möjligt. Ju mer information du ger oss, desto bättre kan vi anpassa våra tjänster till dina behov.
 • Var tillgänglig för frågor. Vi kan ha frågor om din text eller dina behov, så det är viktigt att du är tillgänglig för att besvara dem.
 • Lita på vår expertis. Vi har många års erfarenhet av översättningsbranschen, så du kan vara säker på att du får en korrekt och professionell översättning.

Kontakta TOTAL översättningsbyrå idag

För att få en kostnadsfri offert eller för att lära dig mer om våra tjänster, kontakta oss idag. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search