TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt fondförvaltare

Översättning för fondförvaltare: En guide till framgångsrik global expansion

Fondförvaltare som vill expandera globalt står inför en rad utmaningar, bland annat språkbarriärer. Att nå ut till investerare och partners i olika länder kräver effektiv översättning av dokumentation, marknadsföringsmaterial och annan kommunikation.

De viktigaste aspekterna av översättning för fondförvaltare

 • Noggrannhet: Översättningar måste vara korrekta och felfria för att undvika missförstånd och juridiska problem.
 • Konsekvens: Terminologi och språkbruk bör vara konsekventa i alla översättningar för att upprätthålla en professionell image.
 • Klarhet: Översättningar bör vara lätta att förstå och använda för målgruppen.
 • Kulturell anpassning: Översättningar bör ta hänsyn till kulturella skillnader och anpassas till den lokala marknaden.

Olika typer av översättningar för fondförvaltare

 • Finansiella dokument: Fondprospekt, årsredovisningar, faktablad och andra finansiella dokument måste översättas korrekt för att ge investerare korrekt information.
 • Marknadsföringsmaterial: Webbplatser, broschyrer, presentationsmaterial och annat marknadsföringsmaterial bör översättas för att nå ut till en global publik.
 • Juridiska dokument: Avtal, stadgar och andra juridiska dokument måste översättas korrekt för att säkerställa juridisk bindande kraft.
 • Kommunikation: E-post, brev, pressmeddelanden och annan kommunikation bör översättas för att upprätthålla en effektiv dialog med investerare och partners.

Att välja rätt översättningsleverantör:

För att säkerställa högkvalitativa översättningar är det viktigt att välja en leverantör med relevant expertis och erfarenhet. Faktorer att beakta inkluderar:

 • Specialisering: Välj en leverantör som specialiserar sig på finansiell översättning och har erfarenhet av att översätta för fondbranschen.
 • Kvalificerade översättare: Leverantören bör ha ett team av kvalificerade översättare med modersmålskompetens i målspråket och god kännedom om finansbranschen.
 • Kvalitetskontroll: Leverantören bör ha en robust process för kvalitetskontroll för att säkerställa att översättningarna är korrekta och felfria.
 • Teknologi: Leverantören bör använda moderna översättningsverktyg och -teknik för att effektivisera processen och säkerställa konsekvent terminologi.
 • Säkerhet: Leverantören bör garantera säkerheten och konfidentialiteten av all information som delas.

Kostnader för översättning

Kostnaden för översättning varierar beroende på en rad faktorer, bland annat textmängd, språkkombination, komplexitet och leveranstid. Det är viktigt att begära offerter från flera leverantörer för att jämföra priser och tjänster.

Att investera i översättning är en investering i framgångsrik global expansion. Genom att samarbeta med en kvalificerad översättningsleverantör kan fondförvaltare säkerställa att de når ut till en global publik på ett effektivt och professionellt sätt.

Tips för framgångsrik översättning

 • Planera i god tid: Börja planera din översättningsprocess i god tid innan du lanserar din produkt eller tjänst på en ny marknad.
 • Välj rätt språkkombination: Se till att du översätter till de språk som är relevanta för din målgrupp.
 • Förbered dina dokument: Se till att dina dokument är välstrukturerade och formaterade för att underlätta översättningsprocessen.
 • Samarbeta med en kvalificerad översättningsleverantör: Välj en leverantör med relevant expertis och erfarenhet för att säkerställa högkvalitativa översättningar.
 • Granska översättningarna: Kontrollera alltid översättningarna noggrant innan du publicerar dem.

Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att din översättningsprocess blir smidig och effektiv och att du når ut till din globala målgrupp på ett framgångsrikt sätt.

TOTAL översättningsbyrå: Professionella översättningstjänster för fondförvaltare

Hur kan vi hjälpa er?

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till fondförvaltare. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på finansbranschen och kan erbjuda er följande tjänster:

 • Översättning av fondprospekt och informationsmaterial
 • Översättning av juridiska dokument och avtal
 • Översättning av marknadsföringsmaterial och webbplatsinnehåll
 • Översättning av finansiella rapporter och presentationer
 • Översättning av korrespondens och e-post

Vi kan översätta till och från alla språk och har stor erfarenhet av att hantera komplexa och konfidentiella dokument. Vi garanterar att alla översättningar utförs med största noggrannhet och sekretess.

Tips för effektivt samarbete

För att samarbetet med oss ska bli så effektivt som möjligt, tänk på följande:

 • Beställ översättningen i god tid.
 • Ge oss all relevant information om dokumentet, t.ex. syftet med översättningen, målgruppen och den önskade tonen.
 • Leverera dokumentet i ett redigerbart format.
 • Låt oss gärna ta del av din terminologi och dina riktlinjer för språkbruk.
 • Var tillgänglig för frågor och feedback.

Genom att samarbeta med oss kan ni vara säkra på att få översättningar av högsta kvalitet som lever upp till era krav och förväntningar.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster eller för att begära en offert, kontakta oss gärna via e-post eller telefon.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search