TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt fastighetsbolag

Översättning åt fastighetsbolag

Fastighetsbranschen är en global marknad med aktörer från hela världen. För att nå framgång i denna bransch är det ofta nödvändigt att kunna kommunicera effektivt på flera språk. Översättningstjänster är därför en viktig resurs för fastighetsbolag.

Varför behöver fastighetsbolag översättningstjänster?

Fastighetsbolag kan ha behov av översättningstjänster i en rad olika situationer, till exempel:

 • Marknadsföring och försäljning: Fastighetsbolag som vill expandera till nya marknader behöver översätta sitt marknadsföringsmaterial och sina försäljningsdokument till de lokala språken.
 • Juridiska dokument: Fastighetsbolag kan behöva översätta juridiska dokument, till exempel köpeavtal, hyreskontrakt och bouppteckningar.
 • Teknisk dokumentation: Fastighetsbolag kan behöva översätta teknisk dokumentation, till exempel ritningar, manualer och anläggningsbeskrivningar.
 • Kommunikation med kunder och leverantörer: Fastighetsbolag kan behöva översätta sin kommunikation med kunder och leverantörer som inte talar svenska.

Vilka typer av översättningstjänster behöver fastighetsbolag?

Fastighetsbolag kan ha behov av en rad olika typer av översättningstjänster, till exempel:

 • Facköversättning: Fastighetsbolag behöver ofta översätta facktexter, till exempel juridiska dokument, teknisk dokumentation och marknadsföringsmaterial. Det är därför viktigt att använda sig av översättare som har specialistkunskaper inom fastighetsbranschen.
 • Rättslig översättning: Juridiska dokument, till exempel köpeavtal och hyreskontrakt, måste översättas av en auktoriserad translator.
 • Marknadsöversättning: Marknadsföringsmaterial, till exempel webbsidor och broschyrer, måste översättas och anpassas till den lokala kulturen.
 • Teknisk översättning: Teknisk dokumentation, till exempel ritningar och manualer, måste översättas av en översättare som har specialistkunskaper inom det aktuella teknikområdet.

Hur väljer man rätt översättningsleverantör?

När man väljer en översättningsleverantör för fastighetsbranschen är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Erfarenhet: Översättningsleverantören bör ha erfarenhet av att översätta texter för fastighetsbranschen.
 • Specialistkunskaper: Översättningsleverantören bör ha tillgång till översättare med specialistkunskaper inom de områden som fastighetsbolaget behöver översätta texter för.
 • Kvalitetssäkring: Översättningsleverantören bör ha ett väl fungerande system för kvalitetssäkring.
 • Säkerhet: Översättningsleverantören bör kunna garantera säkerheten för fastighetsbolagets konfidentiella information.
 • Pris: Översättningsleverantörens priser bör vara konkurrenskraftiga.

Tips för att få en bra översättning

För att få en bra översättning är det viktigt att:

 • Ge tydliga instruktioner: Beställaren bör ge tydliga instruktioner till översättningsleverantören om vad som ska översättas, till vilket språk, och hur översättningen ska användas.
 • Leverera korrekt källmaterial: Beställaren bör leverera korrekt och välformulerat källmaterial till översättningsleverantören.
 • Granska översättningen: Beställaren bör noggrant granska översättningen innan den godkänns.

Sammanfattning

Översättningstjänster är en viktig resurs för fastighetsbolag som vill nå framgång på den globala marknaden. Genom att välja rätt översättningsleverantör och ge tydliga instruktioner kan fastighetsbolag säkerställa att de får en bra översättning som uppfyller deras behov.

Hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa fastighetsbolag

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till fastighetsbranschen. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på fastighetsrelaterade texter, och vi kan erbjuda en mängd olika tjänster för att tillgodose dina behov.

Våra tjänster

 • Översättning av juridiska dokument: Vi kan översätta alla typer av juridiska dokument, inklusive köpeavtal, hyresavtal, servitut och bostadsrättsföreningarnas stadgar.
 • Översättning av marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta din webbplats, broschyrer, flyers och andra marknadsföringsmaterial till valfritt språk.
 • Teknisk översättning: Vi kan översätta tekniska manualer, ritningar och specifikationer.
 • Finansiell översättning: Vi kan översätta årsredovisningar, budgetar och andra finansiella dokument.
 • Översättning av webbplatsinnehåll: Vi kan översätta din webbplats till valfritt språk, och vi kan även optimera den för sökmotorer på den aktuella marknaden.

Vi samarbetar med dig för att säkerställa bästa möjliga resultat

För att säkerställa att vi levererar översättningar av högsta kvalitet samarbetar vi alltid nära våra kunder. Vi tar oss tid att förstå dina behov och din målgrupp, och vi väljer ut de mest lämpliga översättarna för ditt projekt. Vi har även en rigorös kvalitetssäkringsprocess för att säkerställa att alla översättningar är korrekta och felfria.

Tips för att samarbeta med en översättningsbyrå

 • Var tydlig med dina behov: Berätta för oss vad du behöver översatt, till vilket språk och när du behöver det klart.
 • Ge oss all relevant information: Ju mer information du ger oss, desto bättre kan vi översätta dina texter.
 • Var tillgänglig för frågor: Vi kan ha frågor om dina texter, och det är bra om du kan vara tillgänglig för att svara på dem.
 • Lita på vår expertis: Vi har stor erfarenhet av att översätta fastighetsrelaterade texter, och vi kan ge dig råd om hur du bäst kan använda våra tjänster.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, vänligen kontakta oss idag. Vi erbjuder kostnadsfria offerter och konsultationer.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök