TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt elbolag

Översättning åt elbolag: En guide till effektiv kommunikation

Elbolag verkar på en globaliserad marknad med kunder från olika språkbakgrunder. Att erbjuda korrekt och effektiv översättning av information och dokumentation är avgörande för att nå ut till dessa kunder, bygga goda relationer och upprätthålla kundnöjdheten.

Huvudutmaningar

 • Teknisk komplexitet: Elbranschen präglas av facktermer och komplexa begrepp som kan vara svåra att översätta korrekt.
 • Regelverk och standarder: Olika länder har varierande krav och standarder för elbranschen, vilket kräver anpassning av översättningar.
 • Flera målgrupper: Elbolag behöver kommunicera med en bred målgrupp, inklusive privatpersoner, företag och myndigheter.
 • Behov av snabbhet och kvalitet: Översättningar behöver ofta levereras snabbt utan att kompromissa med kvaliteten.

Lösningar och strategier

 • Samarbete med experter: Anlita professionella översättare med specialistkunskaper inom elbranschen och relevant språklig kompetens.
 • Termbaser och glossar: Skapa och använda termbaser och glossar för att säkerställa konsekvent terminologi i alla översättningar.
 • Anpassning till målgrupp: Anpassa språket och stilen i översättningar till den specifika målgruppen.
 • Kvalitetskontroll: Implementera en rigorös process för kvalitetskontroll för att garantera korrekta och felfria översättningar.
 • Teknik och verktyg: Utnyttja moderna översättningsverktyg och tekniker för att effektivisera processen och förbättra kvaliteten.

Fördelar med effektiv översättning

 • Förbättrad kundkommunikation: Översättning av information och dokumentation till kundens språk förbättrar kommunikationen och ökar kundnöjdheten.
 • Ökad kundtillströmning: Att nå ut till nya marknader och kunder med översatt material kan leda till ökad kundtillströmning och försäljning.
 • Förbättrad kundservice: Att erbjuda kundservice på kundens språk förbättrar kundupplevelsen och stärker kundlojaliteten.
 • Minskade risker: Korrekta översättningar av juridiska dokument och säkerhetsinformation minimerar risken för missförstånd och juridiska problem.

Framgångsrika exempel

 • Enel: Ett globalt elbolag som har implementerat en centraliserad översättningsavdelning för att säkerställa konsekvent terminologi och hög kvalitet i alla översättningar.
 • Vattenfall: Ett nordiskt elbolag som samarbetar med externa översättningsbyråer för att översätta webbplats, kundservice och marknadsföringsmaterial till flera språk.
 • Fortum: Ett finskt elbolag som använder översättningsverktyg och maskinöversättning för att effektivisera processen för översättning av interna dokument.

Effektiv översättning är en strategisk investering för elbolag som vill nå ut till en global marknad, förbättra kundkommunikationen och stärka sin konkurrenskraft. Genom att samarbeta med experter, använda moderna verktyg och implementera en effektiv strategi kan elbolag säkerställa korrekt och effektiv kommunikation med kunder från alla språkbakgrunder.

TOTAL översättningsbyrå: din partner för professionella översättningar inom elbranschen

Hur vi kan hjälpa elbolag

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningar till elbolag. Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som specialiserar sig på energisektorn. Vi kan hjälpa dig med alla typer av översättningsbehov, inklusive:

 • Tekniska dokument: Vi kan översätta bruksanvisningar, tekniska specifikationer, underhållsmanualer och annan teknisk dokumentation.
 • Marknadsföringsmaterial: Vi kan översätta webbplatsinnehåll, broschyrer, pressmeddelanden och annat marknadsföringsmaterial.
 • Juridiska dokument: Vi kan översätta avtal, licenser, tillstånd och andra juridiska dokument.
 • Finansiella dokument: Vi kan översätta årsredovisningar, kvartalsrapporter och annan finansiell dokumentation.

Vi erbjuder ett brett utbud av språkkombinationer och kan leverera översättningar i tid och till budget. Vi är också stolta över att erbjuda en hög nivå av kundservice.

Tips för att samarbeta med TOTAL översättningsbyrå

För att få ut det mesta av ditt samarbete med TOTAL översättningsbyrå, här är några tips:

 • Ge oss tydliga instruktioner. Ju mer information du kan ge oss om dina översättningsbehov, desto bättre kan vi tillgodose dem.
 • Leverera dina dokument i god tid. Detta ger oss tid att hitta de bästa översättarna för ditt projekt och att leverera översättningen i tid.
 • Var tillgänglig för frågor. Vi kan ha frågor om dina dokument och det är bra om du kan vara tillgänglig för att besvara dem.
 • Lämna gärna feedback. Vi vill gärna veta vad du tycker om våra översättningar så att vi kan förbättra våra tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Sök