TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt domstolar

Översättning åt domstolar

Behovet av översättning i rättssystemet

I en globaliserad värld blir det allt vanligare att domstolar hanterar fall med internationella kopplingar. Detta innebär att det ofta finns behov av översättning av dokument, vittnesmål och annan information. Översättning i rättssystemet är en komplex och ansvarsfull process, och det är viktigt att den utförs på ett korrekt och professionellt sätt.

Olika typer av översättning

Det finns olika typer av översättning som kan behövas i domstolsärenden. De vanligaste typerna är:

 • Rättslig översättning: Denna typ av översättning avser översättning av juridiska dokument, såsom domar, stämningsansökningar och avtal. Rättsliga översättningar utförs vanligtvis av auktoriserade översättare med juridisk bakgrund.
 • Officiell översättning: Denna typ av översättning avser översättning av officiella dokument, såsom pass och födelsebevis. Officiella översättningar utförs ofta av ambassader eller konsulat.
 • Allmän översättning: Denna typ av översättning avser översättning av annan typ av text, såsom vittnesmål, e-postmeddelanden och brev. Allmän översättning kan utföras av en auktoriserad översättare eller av en annan person med goda språkkunskaper.

Kvalitetskrav på översättningar

Översättningar som används i domstolsärenden måste vara korrekta och fullständiga. De måste också vara lättbegripliga och stilistiskt anpassade till målgruppen. I vissa fall kan det krävas att översättningen bekräftas av en auktoriserad översättare.

Ansvaret för översättningen

Det är den part som lämnar in en översättning till domstolen som ansvarar för att den är korrekt och fullständig. Domstolen kan begära att parten kompletterar eller korrigerar en översättning om den inte uppfyller kraven.

Kostnader för översättning

Kostnaderna för översättning varierar beroende på typ av översättning, språkkombination och textmängd. Domstolen kan besluta om vem som ska betala kostnaderna för översättning.

Utmaningar med översättning i rättssystemet

Det finns en rad utmaningar förknippade med översättning i rättssystemet. Dessa inkluderar:

 • Terminologi: Det kan vara svårt att hitta korrekta motsvarigheter till juridiska termer på andra språk.
 • Nyansskillnader: Det kan finnas nyansskillnader mellan olika språk som kan vara svåra att fånga upp i en översättning.
 • Kulturella skillnader: Det kan finnas kulturella skillnader som kan påverka hur information tolkas och presenteras i en översättning.

Hur man kan säkerställa en korrekt översättning

För att säkerställa en korrekt översättning av juridiska dokument är det viktigt att:

 • Anlita en auktoriserad översättare med juridisk bakgrund.
 • Ge översättaren all relevant information om ärendet.
 • Kontrollera översättningen noggrant innan den lämnas in till domstolen.

Översättning är en viktig del av rättssystemet och det är avgörande att den utförs på ett korrekt och professionellt sätt. Genom att vara medveten om de utmaningar som är förknippade med översättning och genom att vidta åtgärder för att säkerställa en korrekt översättning kan man bidra till att rättvisan skipas på ett rättvist och effektivt sätt.

TOTAL översättningsbyrå: Din partner för professionella översättningstjänster i domstol

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till domstolar. Vi har en lång historia av att samarbeta med domstolar i alla instanser och erbjuder ett brett spektrum av tjänster som kan skräddarsys för att möta dina specifika behov.

Hur kan vi hjälpa?

1. Översättning av juridiska dokument

Vi kan översätta alla typer av juridiska dokument, inklusive:

 • Domar
 • Beslut
 • Stämningar
 • Bevis
 • Kontrakt
 • Lagstiftning
 • Rättsintyg
 • Och mer

Våra översättare är auktoriserade och har en gedigen juridisk bakgrund. De är experter på att översätta juridisk terminologi och kan garantera att dina dokument översätts korrekt och noggrant.

2. Rättssäkerhet och språklig korrekthet

Vi förstår att rättssäkerheten är av yttersta vikt i domstolsprocesser. Därför garanterar vi att alla våra översättningar utförs av auktoriserade och sakkunniga översättare. Vi har strikta kvalitetskontroller på plats för att säkerställa att alla översättningar är språkligt korrekta och juridiskt korrekta.

3. Snabb och effektiv service

Vi vet att domstolar ofta har brådskande behov av översättningstjänster. Därför erbjuder vi snabba leveranstider och kan anpassa oss till dina behov. Vi kan också hantera stora volymer av text på kort tid.

4. Konfidentialitet och säkerhet

Vi tar konfidentialitet och säkerhet på största allvar. All information som du lämnar till oss hanteras konfidentiellt och vi följer strikta säkerhetsrutiner för att skydda dina data.

5. Ett brett utbud av språk

Vi kan översätta till och från mer än 100 språk. Vi har ett stort nätverk av översättare som är experter på olika språkkombinationer.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, vänligen kontakta oss idag. Vi erbjuder kostnadsfria offerter och konsultationer.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search