TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt djuruppfödare

Översättning för djuruppfödare: en guide

Djuruppfödning är en global verksamhet som kräver kommunikation med personer från olika kulturer och språk. Översättningstjänster kan spela en viktig roll för att underlätta denna kommunikation och säkerställa att information förmedlas korrekt och effektivt.

Varför behöver djuruppfödare översättning?

Det finns många situationer där djuruppfödare kan behöva översättningstjänster. Här är några exempel:

 • Import och export av djur: Djur som transporteras över gränser måste åtföljas av dokumentation på rätt språk. Översättning av veterinärintyg och andra dokument är avgörande för att säkerställa en smidig transportprocess.
 • Kommunikation med kunder och partners: Djuruppfödare kan ha kunder och partners från hela världen. Att kunna kommunicera effektivt på deras språk kan vara avgörande för att bygga starka relationer och driva verksamheten framåt.
 • Marknadsföring och reklam: Djuruppfödare kan behöva översätta sin webbplats, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial till andra språk för att nå en bredare publik.
 • Deltagande i internationella konferenser och evenemang: Djuruppfödare som deltar i internationella evenemang kan behöva översättning av presentationer, dokument och annat material.

Vilka typer av texter behöver djuruppfödare översätta?

Djuruppfödare kan behöva översätta en mängd olika texttyper, inklusive:

 • Veterinärintyg och hälsointyg
 • Stamtavlor och registreringsdokument
 • Informationsmaterial om djur och djurhållning
 • Marknadsföringsmaterial och reklam
 • Webbplatser och bloggar
 • Korrespondens med kunder och partners
 • Presentationer och dokument för internationella evenemang

Hur väljer man en bra översättningstjänst för djuruppfödare?

När du väljer en översättningstjänst för djuruppfödare finns det några viktiga faktorer att tänka på:

 • Erfarenhet: Välj en översättningstjänst som har erfarenhet av att översätta texter relaterade till djurhållning och veterinärmedicin.
 • Kvalitet: Se till att översättningstjänsten har ett gott rykte och levererar högkvalitativa översättningar.
 • Språkkunskaper: Välj en översättningstjänst som har översättare som är modersmålstalare på de språk du behöver.
 • Pris: Jämför priser från olika översättningstjänster för att hitta den bästa lösningen för din budget.
 • Leveranstid: Se till att översättningstjänsten kan leverera översättningarna i tid för att möta dina behov.

Tips för att få bästa möjliga översättning

Här är några tips för att få bästa möjliga översättning när du är djuruppfödare:

 • Förbered dina texter noggrant. Se till att dina texter är välskrivna och korrekturlästa innan du skickar dem till en översättningstjänst.
 • Ge tydliga instruktioner. Berätta för översättningstjänsten vad du behöver översatt och hur du vill att det ska översättas.
 • Leverera referensmaterial. Om du har referensmaterial, till exempel veterinärintyg eller stamtavlor, kan du ge dem till översättningstjänsten för att hjälpa dem att göra en korrekt översättning.
 • Granska översättningen. När du har fått översättningen, se till att granska den noggrant för att säkerställa att den är korrekt och av hög kvalitet.

Översättningstjänster kan spela en viktig roll för att underlätta kommunikation och samarbete för djuruppfödare på den globala marknaden. Genom att välja rätt översättningstjänst och förbereda dina texter noggrant kan du säkerställa att du får en korrekt och högkvalitativ översättning som möter dina behov.

TOTAL översättningsbyrå: Din partner för professionella översättningar inom djurhållning

TOTAL översättningsbyrå är en ledande leverantör av professionella översättningstjänster till djurhållare och djurexperter. Vi har ett brett nätverk av erfarna översättare som är specialiserade på en mängd olika områden inom djurhållning, inklusive:

 • Husdjursindustrin: Vi översätter allt från produktinformation och marknadsföringsmaterial till veterinärintyg och stamtavlor.
 • Lantbruk: Vi översätter dokumentation för lantbruksmaskiner, djurfoder och veterinärmedicinska produkter.
 • Djurskydd: Vi översätter lagar och förordningar om djurskydd, samt informationsmaterial om djurens välbefinnande.
 • Forskning och utveckling: Vi översätter vetenskapliga artiklar, rapporter och konferensmaterial.

Varför välja TOTAL översättningsbyrå?

Vi har mångårig erfarenhet av att översätta dokument för djurhållare och djurexperter. Vi vet hur viktigt det är att använda korrekt terminologi och att leverera högkvalitativa översättningar i tid.

Här är några av de fördelar du får när du väljer TOTAL översättningsbyrå:

 • Erfarna översättare: Våra översättare har en gedigen bakgrund inom djurhållning och djurexpertis. De är väl insatta i de specifika kraven och terminologi som används inom ditt område.
 • Hög kvalitet: Vi har ett strikt kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att alla översättningar är korrekta och felfria.
 • Snabb leverans: Vi kan leverera översättningar snabbt och effektivt, oavsett hur stort eller komplext ditt projekt är.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla våra översättningstjänster.

Kontakta oss idag

Om du behöver professionella översättningar av dokument relaterade till djurhållning, kontakta TOTAL översättningsbyrå idag. Vi ger dig gärna en kostnadsfri offert och svarar på alla dina frågor.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search