TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt djursjukhus

Översättning åt djursjukhus: En guide för effektiva språkliga lösningar

Djursjukhus står inför unika utmaningar när det gäller språklig kommunikation. De måste kunna effektivt kommunicera med djurägare från olika kulturer och språkbakgrunder, och de måste också kunna hantera information på flera språk, till exempel journaler, medicinska rapporter och patientinstruktioner.

De vanligaste behoven av översättning

 • Patientjournaler och medicinska rapporter: Översättning av patientjournaler och medicinska rapporter är avgörande för att säkerställa korrekt diagnos och behandling av djur. Felaktiga översättningar kan leda till missförstånd och allvarliga konsekvenser för djurets hälsa.
 • Patientinstruktioner: Översättning av patientinstruktioner hjälper djurägare att förstå hur de ska ta hand om sitt djur efter operationen eller under en sjukdom. Korrekta instruktioner kan bidra till att djurets återhämtning blir snabbare och smidigare.
 • Kommunikation med djurägare: Djursjukhuspersonal behöver kunna kommunicera effektivt med djurägare om allt från djurets symtom till behandlingsalternativ och prognoser. Översättningstjänster kan spela en viktig roll i att bryta språkbarriärer och säkerställa att djurägare får all information de behöver.

Olika typer av översättningslösningar

Det finns en rad olika översättningslösningar tillgängliga för djursjukhus, inklusive:

 • Mänskliga översättare: Professionella översättare kan ge den mest exakta och nyanserade översättningen. De kan också ta hänsyn till kulturella skillnader och anpassa översättningen till målgruppen.
 • Maskinöversättning: Maskinöversättningstjänster kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för kortare texter eller för att få en grov översättning av ett dokument. Det är dock viktigt att vara medveten om att maskinöversättning inte alltid är korrekt och kan innehålla fel.
 • Språktjänstplattformar: Språktjänstplattformar kan erbjuda en kombination av mänsklig och maskinöversättning, samt andra tjänster som korrekturläsning och transkription.

Faktorer att tänka på när du väljer en översättningslösning

När du väljer en översättningslösning för ditt djursjukhus bör du ta hänsyn till följande faktorer:

 • Typ av text som behöver översättas: Vissa typer av text, till exempel patientjournaler, kräver en högre grad av noggrannhet än andra.
 • Budget: Mänsklig översättning är dyrare än maskinöversättning, men den är också mer exakt.
 • Tidpunkt: Om du behöver en översättning snabbt kan maskinöversättning vara ett bättre alternativ än mänsklig översättning.
 • Språkkunskaper hos personalen: Om du har personal som talar flera språk kan du överväga att använda dem för interna översättningar.

Tips för effektiva översättningar

 • Använd tydligt och enkelt språk: Undvik jargong och tekniska termer som inte är allmänt kända.
 • Var konsekvent i din terminologi: Använd samma termer för samma begrepp i alla översättningar.
 • Anpassa översättningen till målgruppen: Ta hänsyn till kulturella skillnader och målgruppens språknivå.
 • Kontrollera översättningen noggrant: Se till att översättningen är korrekt och fullständig.

Översättningstjänster kan spela en viktig roll för att förbättra kommunikationen på djursjukhus. Genom att välja rätt lösning och använda effektiva översättningsstrategier kan djursjukhus säkerställa att de kan ge den bästa möjliga vården till djur från alla kulturer och språkbakgrunder.

TOTAL översättningsbyrå: Din partner för översättningstjänster till djursjukhus

Djursjukhus har unika behov när det gäller översättning. De behöver kunna kommunicera effektivt med djurägare på olika språk, och de behöver också kunna översätta medicinska dokument och journaler. TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa djursjukhus med alla typer av översättningstjänster.

Översättning av webbplats och marknadsföringsmaterial

TOTAL översättningsbyrå kan översätta din webbplats och ditt marknadsföringsmaterial till alla språk du behöver. Vi har ett team av erfarna översättare som är specialiserade på djursjukvårdssektorn. De kan se till att din webbplats och ditt marknadsföringsmaterial är korrekt översatta och att de når rätt målgrupp.

Översättning av medicinska dokument

TOTAL översättningsbyrå kan också översätta medicinska dokument och journaler. Vi har ett team av medicinskt specialiserade översättare som kan se till att dina dokument är korrekt översatta och att de uppfyller alla relevanta krav.

Översättning av juridiska dokument

TOTAL översättningsbyrå kan också översätta juridiska dokument, t.ex. avtal och sekretesspolicyer. Vi har ett team av juridiskt specialiserade översättare som kan se till att dina dokument är korrekt översatta och att de uppfyller alla relevanta krav.

Översättning av patientinformation

TOTAL översättningsbyrå kan också översätta patientinformation, t.ex. broschyrer och informationsblad. Vi har ett team av översättare som är specialiserade på att översätta information till en lättbegriplig svenska.

Översättning av audiovisuellt material

TOTAL översättningsbyrå kan också översätta audiovisuellt material, t.ex. videor och presentationer. Vi har ett team av specialister som kan se till att ditt material är korrekt översatt och att det når rätt målgrupp.

Fördelarna med att använda TOTAL översättningsbyrå

TOTAL översättningsbyrå erbjuder ett brett utbud av översättningstjänster till djursjukhus. Vi har ett team av erfarna översättare som är specialiserade på djursjukvårdssektorn. Vi kan se till att dina översättningar är korrekta, professionella och att de når rätt målgrupp.

Här är några av fördelarna med att använda TOTAL översättningsbyrå:

 • Erfarna översättare: Vi har ett team av erfarna översättare som är specialiserade på djursjukvårdssektorn.
 • Korrekta översättningar: Vi garanterar att dina översättningar är korrekta och professionella.
 • Snabb turnaround: Vi kan leverera dina översättningar snabbt och effektivt.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på våra översättningstjänster.

Kontakta oss idag

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur TOTAL översättningsbyrå kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, kontakta oss idag. Vi ger dig gärna en kostnadsfri offert.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search