TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt bredbandsleverantörer

I takt med att Sverige blir allt mer digitaliserat och uppkopplat, spelar bredbandsleverantörerna en avgörande roll i att säkerställa tillgången till internet över hela landet. Med en växande internationell befolkning och en ökande efterfrågan på digitala tjänster från utländska medborgare och företag, blir behovet av översättningstjänster alltmer påtagligt. Översättningar är avgörande för att säkerställa att alla kunder, oavsett språklig bakgrund, har tillgång till, förstår och kan utnyttja de tjänster som erbjuds.

Förbättrad kundservice och support

Kundservice och support är kritiska aspekter av bredbandsleverantörernas erbjudande. Genom att erbjuda översatta webbplatser, fakturor, användaravtal och supportmaterial kan företagen erbjuda en högre servicenivå till icke-svensktalande kunder. Detta minskar frustrationen hos kunderna och bidrar till en bättre kundupplevelse.

Ökad tillgänglighet och användarvänlighet

För att säkerställa att bredbandstjänster är tillgängliga och användarvänliga för alla användare, är det viktigt att information och gränssnitt finns tillgängliga på flera språk. Detta inkluderar allt från installation och felsökning till säkerhetsrekommendationer och användarguider.

Stärker företagets varumärke och konkurrenskraft

Bredbandsleverantörer som erkänner och tillgodoser behoven hos en språkligt diversifierad kundbas visar på en global medvetenhet och kundorientering som kan stärka deras varumärke. Detta kan ge en konkurrensfördel på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Underlättar internationellt samarbete och expansion

För bredbandsleverantörer som siktar på internationell expansion eller som arbetar med multinationella företag, är översättningstjänster oumbärliga. Att kunna erbjuda tjänster och support på kundernas modersmål underlättar samarbetet och bidrar till en smidigare expansion.

Möjliggör efterlevnad av regelverk

Bredbandsleverantörer är underlagda nationella och internationella regelverk som kan kräva att information tillhandahålls på flera språk. Genom att erbjuda översatta dokument och information säkerställer företagen att de uppfyller dessa krav och undviker potentiella rättsliga konsekvenser.

Att investera i översättningstjänster är därför inte bara en fråga om att förbättra kundupplevelsen och tillgängligheten utan också en strategisk investering i företagets framtida tillväxt och framgång på en globaliserad marknad. För bredbandsleverantörer i Sverige är detta en viktig del av att vara konkurrenskraftiga och relevanta i en digital tidsålder.

Översättning för bredbandsleverantörer: En globaliserad framtid

I en allt mer digitaliserad värld är internet en nödvändighet för både privatpersoner och företag. Bredbandsleverantörer utgör ryggraden i denna digitala infrastruktur, och för att nå ut till en global kundbas krävs effektiv kommunikation på flera språk.

Översättningsbehov för bredbandsleverantörer

Bredbandsleverantörer har en rad olika behov av översättningstjänster. Exempel på vanligt förekommande material som behöver översättas inkluderar:

 • Webbplatser: Att ha en flerspråkig webbplats gör det möjligt för kunder från hela världen att enkelt hitta information om tjänster, priser och support.
 • Användarhandböcker och manualer: Översatta manualer säkerställer att kunder kan använda sina bredbandstjänster på rätt sätt, oavsett språk.
 • Kundtjänstmaterial: Att erbjuda kundtjänst på flera språk ökar kundnöjdheten och förbättrar kundupplevelsen.
 • Marknadsföringsmaterial: Översatt reklam och kampanjmaterial når ut till en bredare publik och ökar varumärkeskännedomen.

Hur vår översättningsbyrå kan hjälpa

Vår översättningsbyrå har lång och gedigen erfarenhet av att översätta material för bredbandsleverantörer. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster som kan anpassas efter dina specifika behov:

 • Översättning av all typ av text: Vi kan översätta allt från webbplatser och manualer till kundtjänstmaterial och marknadsföringsmaterial.
 • Flerspråkig kundtjänst: Vi kan erbjuda kundtjänst via telefon, e-post och chatt på flera språk.
 • Språkgranskning: Vi kan granska dina befintliga texter för att säkerställa att de är korrekta och lättbegripliga.
 • Teknisk översättning: Vi har experter på att översätta tekniskt komplexa texter, t.ex. manualer och specifikationer.

Fördelarna med att använda en översättningsbyrå

Att använda en professionell översättningsbyrå har flera fördelar:

 • Kvalitetssäkring: Vi garanterar att alla översättningar är korrekta och idiomatiska.
 • Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för våra tjänster.
 • Snabb leverans: Vi kan leverera översättningar i tid, oavsett projektets omfattning.
 • Konfidentialitet: Vi hanterar all information konfidentiellt.

Sammanfattning

Genom att använda en professionell översättningsbyrå kan bredbandsleverantörer nå ut till en global kundbas och förbättra sin kommunikation på flera språk. Vår översättningsbyrå har den expertis och de resurser som krävs för att hjälpa dig att nå dina mål.

Kontakta oss idag

För mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig med dina översättningsbehov, kontakta oss idag. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search