TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt affärskonsulter

Översättning för affärskonsulter

Affärskonsulter är ofta involverade i internationella projekt och samarbeten, vilket gör översättning till en viktig del av deras arbete. Att kunna kommunicera effektivt på olika språk är avgörande för att nå framgång i en globaliserad värld.

Vikten av korrekt översättning

Korrekt översättning är avgörande för att undvika missförstånd och säkerställa att informationen förmedlas på ett tydligt och korrekt sätt. En felaktig översättning kan leda till missade affärsmöjligheter, skadade relationer och till och med juridiska problem.

Olika typer av översättning

Det finns många olika typer av översättning som affärskonsulter kan behöva, bland annat:

 • Dokumentöversättning: Översättning av avtal, offerter, rapporter, presentationer och andra affärsdokument.
 • Webbplatsöversättning: Översättning av webbplatsinnehåll för att nå en global publik.
 • Marknadsföringsöversättning: Översättning av marknadsföringsmaterial, reklamkampanjer och annat innehåll för att nå ut till internationella kunder.
 • Tolktjänster: Tolkning vid möten, konferenser och andra evenemang.

Att välja rätt översättningsleverantör

Det är viktigt att välja en översättningsleverantör som har den expertis och erfarenhet som krävs för att hantera affärsrelaterade översättningar. Leverantören bör ha ett team av kvalificerade översättare med goda språkkunskaper och insikter i affärskulturen i de aktuella länderna.

Tips för att få en bra översättning

 • Var tydlig med dina mål och syften med översättningen.
 • Ge översättaren all relevant information, inklusive bakgrundsmaterial och terminologi.
 • Sätt upp en realistisk tidsplan för översättningen.
 • Granska översättningen noggrant innan du godkänner den.

Översättningens roll i en globaliserad värld

I en alltmer globaliserad värld blir översättning allt viktigare för att kunna kommunicera effektivt och nå framgång. Affärskonsulter som kan använda sig av korrekt och professionell översättning kommer att ha en betydande fördel i den globala konkurrensen.

Exempel på vanliga översättningsuppdrag för affärskonsulter

 • Översättning av avtal och juridiska dokument
 • Översättning av marknadsföringsmaterial och reklamkampanjer
 • Översättning av presentationer och rapporter
 • Översättning av webbplatsinnehåll
 • Tolktjänster vid möten och konferenser

Tips för att spara tid och pengar på översättning

 • Använd en översättningsleverantör som erbjuder rabatter för stora volymer text.
 • Utnyttja maskinöversättning för att få en grov översättning av texten.
 • Använd en konsekvent terminologi i all din kommunikation.
 • Granska översättningen noggrant innan du godkänner den.

Framtiden för översättning

Översättningsbranschen utvecklas ständigt och nya tekniker dyker upp hela tiden. Maskinöversättning blir alltmer sofistikerad och kan vara ett värdefullt verktyg för affärskonsulter. Det är dock viktigt att komma ihåg att maskinöversättning inte alltid är perfekt och bör granskas av en mänsklig översättare innan den används.

Översättning är en viktig del av en affärskonsults arbete. Att kunna kommunicera effektivt på olika språk är avgörande för att nå framgång i en globaliserad värld. Genom att använda sig av korrekt och professionell översättning kan affärskonsulter undvika missförstånd, förbättra sin kommunikation och nå ut till en global publik.

TOTAL översättningsbyrå: din partner för framgångsrik global expansion

Översättningslösningar för affärskonsulter

Som affärskonsult är du expert på att driva tillväxt och framgång för dina kunder. Men när du expanderar globalt stöter du ofta på språkliga barriärer. TOTAL översättningsbyrå är din partner för att övervinna dessa hinder och nå framgång på nya marknader.

Vi erbjuder ett brett spektrum av professionella översättningstjänster:

 • Affärsdokument: Vi översätter allt från avtal och presentationer till marknadsföringsmaterial och webbplatser.
 • Juridiska dokument: Vi har expertis inom juridisk översättning och kan säkerställa att dina dokument är korrekt översatta och juridiskt bindande.
 • Tekniska dokument: Vi översätter tekniska manualer, specifikationer och annan dokumentation med precision och noggrannhet.
 • Marknadsföringsmaterial: Vi hjälper dig att anpassa din marknadsföring till nya marknader genom att översätta och transkreatera kampanjer, webbplatser och annat material.

Våra kvalificerade översättare:

 • Har gedigen utbildning och erfarenhet inom sitt område.
 • Är modersmålstalare i målspråket.
 • Har specialistkunskaper inom relevanta branscher.
 • Är insatta i kulturella nyanser och affärsetikett.

Samarbete med TOTAL översättningsbyrå:

 • En kontaktperson: Du har en dedikerad projektledare som ansvarar för ditt projekt och ser till att dina behov tillgodoses.
 • Effektiv kommunikation: Vi kommunicerar regelbundet med dig för att säkerställa att projektet löper på enligt plan.
 • Säkerhet och konfidentialitet: Vi hanterar all information konfidentiellt och följer strikta säkerhetsrutiner.
 • Modern teknik: Vi använder modern teknik för att effektivisera översättningsprocessen och garantera hög kvalitet.

Tips för framgångsrikt samarbete:

 • Tydliga instruktioner: Ge oss tydliga instruktioner och deadlines.
 • Referensmaterial: Tillhandahåll relevant referensmaterial, t.ex. termbanker och stilguider.
 • Tidig planering: Kontakta oss i god tid innan du behöver din översättning.
 • Löpande feedback: Ge oss gärna feedback under projektets gång.

TOTAL översättningsbyrå – din partner för global framgång

Vi hjälper dig att kommunicera effektivt på alla marknader och nå dina affärsmål. Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert eller för att diskutera dina behov.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search