TOTAL översättningsbyrå

Omöjligt att översätta poesi? Inte om du har följande punkter i åtanke.

Innehållsförteckning

Den berömde litteraturkritikern Abdul Wahid Lulua menar att en översättare måste förstå källspråkets kultur och historia vid översättning av poesi.

”Om en översättare inte känner till den kulturella innebörden bakom ett ord kan detta leda till att poemet snedvrids och att hela dess essens går förlorad”, sade Abdul Wahid igår under en seminarium om kritik som hölls under den andra dagen av poesifestivalen Dubai International Poetry Festival.

Den irakiske kritikern är specialist i engelsk litteratur och litteraturkritik och har översatt mer än 40 böcker, inklusive tre pjäser av Shakespeare och T.S, Eliots poem The Waste Land (Det öde landet).

”Jag gjorde den femte översättningen av The Waste Land till arabiska eftersom det fanns brister i de tidigare översättningarna. De översatta uttrycken betydde något annat än vad den ursprungliga textens verkliga mening. Därför är det viktigt att översättare förstår språkets historia och kultur”, säger Abdul Wahid.

En del av hans arbete omfattar även översättningen av boken My Vision, som skrevs av Shaikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, vicepresident och premiärminister i Förenade arabemiraten och härskare av Dubai.

”Boken innehöll Nabati (beduinpoesi) och det var viktigt att fånga essensen och rytmen i poesin genom att förstå ordens verkliga mening”, säger han.

Han menar att det finns tre allmänna principer vid översättning av litteratur. Översättaren bör ha mycket goda kunskaper i sitt eget språk såväl som i källspråket. Vidare bör han eller hon behärska språkets historia och hur det har utvecklats över tiden samt känna till språkets kultur.

Eftersom poesi är mycket svårt att översätta är det avgörande för en översättare att känna till ett språk som är relaterat till de två språken. ”Om du till exempel översätter engelska eller franska är det till stor hjälp att ha lite kunskap i grekiska eller latin, eftersom alla ord till en viss mån har grekiskt eller latinskt ursprung.”

Abdul Wahid berättade för publiken att som forskare gör han sig även besväret att leta efter referenser och läsa encyklopedier när han stöter på ett ord som han inte känner till.

”Vid översättning av poesi måste man inte vara poet, men man bör älska och uppskatta poesi. Annars kommer det inte bli intressant, något som Al Jahid en gång påpekade”, säger han.

Al Jahid är en känd översättningsteoretiker från den tidiga islamiska eran.

Han citerades när han sade ”Det bästa är att inte översätta poesi, för all dess skönhet kommer att gå förlorad”.

error:
TOTAL
Sök