TOTAL översättningsbyrå

Ny studie kan revolutionera språkinlärning

Innehållsförteckning

Utlärningen av språk skulle kunna revolutioneras enligt forskning vid Victoria University, Nya Zeeland, PhD Paul Sulzberger. Dr Sulzberger har kommit fram till att det bästa sättet att lära sig ett språk är genom frekvent exponering av dess ljudmönster – även om man inte har en aning om vad det betyder.

”Hur galet det än låter så ska du bara lyssna på språket, även om du inte förstår det, det är viktigt. Många språklärare kanske inte accepterar detta,” menar han.

”Vår förmåga att lära oss nya ord är direkt relaterad till hur ofta vi har blivit exponerade för de speciella kombinationer av ljud som skapar ord. Om du vill lära dig spanska t.ex., kommer din förmåga att lära dig språket och nya ord att öka dramatiskt om du t.ex. lyssna ofta på en spansk radiostation på nätet.”

Dr Sulzbergers forskning utmanar befintliga teorier om språkinlärning. Hans huvudsakliga hypotes är att om man helt enkelt lyssnar på ett nytt språk så skapas de strukturer i hjärnan som behövs för att lära sig orden.

”Neural vävnad som behövs för att lära sig och förstå ett nytt språk kommer att utvecklas automatiskt från enkel exponering av det språket – vilket är det sätt på vilket spädbarn lär sig sitt första språk,” säger Sulzberger.

Han var manad att genomföra en undersökning efter att ha spenderat sju år med att lära ut ryska till studenter från Nya Zeeland och observera mönster för bortfall.

”Jag var mycket medveten om de stora svårigheter som studenter har när de hanterar ett annat språk, speciellt i början. Många hoppar av eftersom de känner att de inte gör några framsteg.”

Dr Sulzberger säger att han var intresserad i vad som gör det så svårt för oss att lära oss utländska ord när vi hela tiden lär nya på vårt modersmål. Han hittade svaret i det sätt på vilket hjärnan utvecklar neutrala strukturer när vi hör nya ljudkombinationer.

”När vi försöker lära oss nya utländska ord står vi inför ljud som vi kanske inte har någon som helst neural representation för. En student som försöker lära sig ett nytt språk har kanske några får preexisterande neurala strukturer att bygga på för att komma ihåg orden.”

Dr Sulzberger letade efter sätt som människor kunder utveckla dessa strukturer på för att göra inlärningsprocessen lättare. Hans resultat var enkelt: omfattande exponering av språket, något som gjorts enklare genom dagens globalisering och nya teknik.

”Det är lättare att lära sig språk idag eftersom de är så tillgängliga nu. Man kan gå hem och titta på nyheterna på franska på Internet.”

Han säger att människor som försöker lära sig ett annat språk i sitt hemland är i ett ofördelaktigt läge jämfört med de som reser till ett annat land och fördjupar sig i dess ljud och kultur. Av samma anledning, menar han, måste vi på nytt överväga de sätt som språk lärs ut på.

”Lärare måste erkänna vikten av omfattande exponering av ett språk. En timmes studie av franska texter om dagen i ett klassrum räcker inte – men en extra timmes lyssnande på det på iPoden skulle göra en stor skillnad,” säger Dr Sulzberger.

”Språk är en skicklighet, inte som att lära sig faktakunskap. Om du vill bli tyngdlyftare måste du utveckla muskler – du kan inte lära dig viktlyftning från en bok. För att lära sig ett språk måste du utveckla den rätta hjärnvävnaden, och det gör du genom att lyssna mycket – att lyssna på musik och se filmer är ett jättebra sätt!”

error:
TOTAL
Search