TOTAL översättningsbyrå

När man ska använda maskinöversättning – hela checklistan

Innehållsförteckning

Ställ dig dessa tio frågor om du överväger en maskinöversättningslösning:

1. Vilken språkkombination?

Trots de stora förbättringar i kvalitet som uppnåtts sedan NMT (Neural Machine Translation), håller vissa språkkombinationer fortfarande en mycket högre kvalitet än andra. Språk som det finns få tillgängliga resurser för, som till exempel minoritetsspråk, regionala språk, utrotningshotade språk eller kulturarvsspråk, lämpar sig dåligt för maskinöversättning.

2. Bokstavligt eller kreativt innehåll?

Om innehållet är bokstavligt är det mycket troligare att maskinöversättning fungerar bra. Juridiskt innehåll eller bruksanvisningar är typiska områden som lämpar sig väl för maskinöversättning. Realism i en roman är däremot som upplagt för katastrof.

3. Skannat eller lätt redigerbart?

Var noga med att väga fördelarna med maskinöversättning mot kostnaderna för att förbereda indata så att maskinöversättningsmotorn ska kunna generera ett bra resultat. Kostnader och tidsåtgång för förarbete kan i vissa fall överträffa fördelarna med maskinöversättning.

4. Hur är grammatiken och stilen?

Man måste vara noggrann med struktur och interpunktion när man utvecklar globalt innehåll som senare ska lokaliseras med hjälp av maskinöversättning. Speciellt i vissa branscher finns en tendens att inte bry sig om kvaliteten på sitt skriftliga material, och dålig kvalitet på inmatningen leder oundvikligen till dålig kvalitet på utmatningen från vilken maskin som helst, och översättningsmotorer är inget undantag.

5. Enkel eller komplex formatering?

Vissa maskinöversättningslösningar kan störa formateringen. Detta problem håller dock på att få sin lösning och kommer inom en snar framtid troligen inte längre att platsa på denna lista.

6. Klarspråk eller mycket tekniskt?

En enkel och korrekt grammatik förbättrar maskinöversättnings prestanda. Terminologi har visat sig vara en utmaning, särskilt när man diskuterar de mest kraftfulla NMT-motorerna.

7. Standard eller specialanpassad NMT-motor?

Läs vår artikel om olika typer av motorer och skillnader mellan standardmotorer och de specialanpassade.

8. Översättningsminne som alternativ?

Maskinöversättning är naturligtvis ett utmärkt alternativ när det rör sig om stora mängder nytt innehåll. Om innehåll ska uppdateras är dock det viktigaste ett väl underhållet översättningsminne.

9. Finns maskinöversättning redan integrerat i dina arbetsflöden?

Numera finns de flesta verktygen integrerade med antingen standard- eller anpassade motorer via API. GTT (Googles användbara översättningsverktyg) finns inte längre.

10. Stora bokstäver i ditt innehåll?

En begränsning som maskinöversättning fortfarande har är versalisering med stora bokstäver. En titel på engelska med stor bokstavsbeteckning blir till exempel enklast översatt till ett romanskt språk om du tar bort stor bokstavsbeteckning helt och sedan vid behov återskapar den i målspråket. Självfallet kan innehåll där stor bokstavsbeteckning används flitigt, som till exempel i juridiska dokument, utgöra en allvarlig utmaning.

error:
TOTAL
Sök