TOTAL översättningsbyrå

Maskinöversättningens begränsningar

Innehållsförteckning

Automatisk översättning eller maskinöversättning (MT) har gjort stora framsteg under de senaste åren, från extra tillbehör som omedelbart kan översätta från ett språk till ett annat så att vi kan föra en konversation på ett språk som vi inte behärskar, till applikationer för kameror som översätter text från skyltar, affischer och liknande, till Google med sin neurala översättare som ständigt uppdaterar sig själv.

Det har blivit ett verktyg för översättare och ytterligare en faktor i relationen mellan kund och företag.

Men trots alla framsteg är maskinöversättningen fortfarande bristfällig

Det mest uppenbara exemplet är dess fullständiga otillräcklighet när det gäller översättning av litterära texter. Google kan förstå de syntaktiska förhållandena mellan meningarna, men (än så länge) kan den inte förstå de subtila nyanserna mellan synonymer, hur en metafor eller metonymi är uppbyggd eller hur humor fungerar. De kan säkert översätta en 100-sidig handbok för anställda, men de kommer inte att kunna översätta den första raden i Walt Whitmans dikt ”Leaves of Grass”.

Eftersom de inte kan tolka text fungerar maskinöversättningsmotorer inte heller med texter som är dåligt skrivna. Om texten är dåligt skriven, otydligt formulerad eller har stavfel kan MT:n inte hantera detta. Det är därför det behövs redigering innan man använder motorn, för att resultatet inte ska bli oläsligt. Ett exempel (från spanska till engelska) är att MT-maskiner inte kan dra egna slutsatser om deiktiska element saknas: ”si” eller ”sí” (om eller ja), ”que” eller ”qué” (det eller vad), ”como” eller ”cómo” (som eller hur) osv.

Inte heller rekommenderas användning av maskinöversättning när den text som ska översättas är alltför teknisk. Visst kan man använda GTM för att översätta bruksanvisningar för mobiltelefoner, men det skulle vara omöjligt att översätta bruksanvisningen för en hydraulisk kran, eftersom det behövs omfattande kunskaper i ämnet för att kunna översätta den. Samma sak kan sägas om många av de lagtexter som vi stöter på: rättssystemen är olika i varje land, så översättningen av samma ord kommer också att variera beroende på vilket land det gäller. ”Domstol” är till exempel inte ”Corte” utan ”Tribunal” i Argentina (utom i Högsta domstolen), medan ”Corte” används som standardöversättning i Spanien.

Avsikten med detta blogginlägg är inte att kritisera användningen av MT, utan bara att varna för några av dess begränsningar. På TOTAL översättningsbyrå uppmuntrar vi användning av MT när det är möjligt, eftersom vi ser att den ständigt förbättras.

error:
TOTAL
Sök