Marknaden för översättningstjänster förväntas växa stadigt 2022-2030

Innehållsförteckning

Marknaden för översättningstjänster: per tjänstetyp (skriftliga översättningstjänster, tolkningstjänster), per operationstyp (teknisk översättning och maskinöversättning), per tillämpning (juridik, medicin, finans och bankverksamhet, turism och resor och andra) och per region – Global Industry Sizing, tillväxt, trend, möjlighet och prognos (2021-2027)

Rapporten om marknaden för översättningstjänster omfattar en grundlig analys av marknadsdynamiken, affärsmodeller, segment- och regionanalyser samt respektive marknadsandelar och strategier som antagits av de viktigaste aktörerna på den globala marknaden. Den innehåller en djupgående analys av de faktorer som påverkar den globala marknaden och marknadsstatistik som visar marknadsandelar/tillväxtanalyser per region och segment. Rapportens undersökning kommer att ge en av de mest uttömmande analyserna av marknaden, som omfattar alla aspekter av översättningsbranschen.

Översättningsbranschens utsikter

Marknaden för översättningstjänster förväntas registrera en CAGR på 6,7 % under prognosperioden 2021-2027. Språktjänster har funnits länge, och språktjänsteleverantörerna (LSP) erbjuder olika grader av tjänster. I allmänhet omfattar språktjänster översättning och tolkning, dubbning, språkkurser, språkbedömning, språkteknik med mera. Översättnings- och tolkningstjänster inom språktjänsterna kan definieras som att underlätta kommunikation mellan personer som använder olika språk, vilket ’ven inbegriper både talad och teckenkommunikation. Definitionen av tolkning från International Standards Organization (ISO) är att överföra ett talat eller tecknat meddelande till ett annat talat eller tecknat språk, med bibehållande av registret och betydelsen av innehållet i källspråket.

Faktorer som påverkar översättningsbranschen under prognosperioden

Den globala marknaden för översättningstjänster drivs av enorma tekniska framsteg och av maskiner och programvara som kan översätta alla främmande språk på kortare tid. En annan drivkraft för översättningstjänster är företagens växande geografiska räckvidd, vilket ökar den utländska kundbasen och därmed behovet av översättning. Översättningstjänster är ett sätt att öka interaktionen mellan teknik och människa på ett effektivare sätt. Ett av de stora exemplen på gratis översättningstjänster är Google Translate. Den har genomgått många framsteg och kan nu enkelt upptäcka alla språk, slang, regionala nyckelord, skriftligen eller till och med via röst. Eftersom allt fler människor flyttar till olika länder i jakt på ett bättre liv hamnar de i en okänd språkmiljö. Därför kan dessa översättningstjänster behövas för att man ska kunna få ett bättre liv. Allt fler branscher har behov av översättnings- och tolkningstjänster. En av de viktigaste trenderna inom översättningsbranschen är att stora översättningsbyråer förvärvar leverantörer av specialiserade språktjänster. Den växande efterfrågan på röstbaserat innehåll ses också som en viktig drivkraft för dessa tjänster.

Många företag genomgår olika förändringar i form av förvärv, partnerskap och produktlanseringar. Teleperformance, en stor aktör, har förvärvat LanguageLine Solutions på marknaden för översättningstjänster. Förvärvet har i branschen betraktats som ett viktigt strategiskt steg för företaget. Företaget hävdar att det erbjuder sina kunder och klienter en effektiv och pålitlig tjänst. Amazon Web Services, en annan stor innovatör på denna marknad, har lanserat översättningstjänster. Företaget vill anpassa sig till Google Translate som ett sätt att öka produkter och tjänster för nya och befintliga företag.

Den nuvarande situationen inom språk- och översättningssektorn är ambivalent. Allt beror på företaget, dess positionering och hur man reagerar på situationen. De som hade den tekniska möjligheten och lyckades organisera en effektiv arbetsprocess hemifrån ligger fortfarande i topp. Nu är hela världen hemma, vilket ger en stark drivkraft åt utvecklingen av internethandel och underhållning. YouTube, Netflix och Amazons sociala medier uppvisar en ökning av antalet användare. Globalt sett skapar det ett behov av mer innehåll. Det är goda nyheter för översättare eftersom deras tjänster kommer att efterfrågas mer och det blir lättare att organisera arbetet på distans.

COVID-19:s inverkan på marknaden för översättningstjänster

En omfattande analys görs av översättningsbranschen i olika regioner och länder, företagens marknadsandelar, tillväxttakt och prisanalys. De allvarliga störningar som orsakades av COVID-19, återhämtningsåtgärder, innovationer, ny teknik och framväxande sektorer utvärderas.

Rapportens omfattning

Rapporten beskriver studien av marknaden för översättningstjänster baserat på tjänstetyp, verksamhetstyp och tillämpning.

Baserat på typ av tjänst är marknaden för översättningstjänster uppdelad i:

 • Skriftliga översättningstjänster
 • Tolkningstjänster

Baserat på typ av verksamhet är marknaden för översättningstjänster uppdelad i:

 • Teknisk översättning
 • Automatisk översättning

Baserat på tillämpning är marknaden för översättningstjänster uppdelad i:

 • Juridisk
 • Medicinsk
 • Finans och bank
 • Turism och resor
 • Övriga

Marknaden för översättningstjänster: Regionala utsikter

Geografiskt sett är marknaden för översättningstjänster uppdelad i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet, Europa, Sydamerika samt Mellanöstern och Afrika (MEA). Den globala marknaden för översättningstjänster beräknas växa lovande under de kommande åren. Av alla regioner domineras marknaden främst av det ökade användandet av översättningstjänster för säkerhets- och regeringsbyråer. Statliga säkerhetsorgan har börjat använda översättningstjänster runt om i världen för att identifiera och tolka meddelanden och radiosignaler på grund av den senaste tidens ökning av brottslighet och terrorism. USA bidrar i hög grad till detta på grund av en nyligen genomförd regeringsförändring och dess stränghet. Den bidrar också till en betydande del av denna tillväxt, särskilt när det gäller översättningstjänster för myndigheter.

Även om den tekniska utvecklingen har varit omfattande har många företag börjat tillämpa nya metoder, däribland olika nystartade företag, och har samarbetat med tjänsteleverantörer. Regionen har också mer än 60 % av de främsta aktörerna på den inhemska marknaden.

Nordamerika följer Europa på nära håll. Europa och Nordamerika är de tekniskt mest avancerade regionerna, och den ökande användningen av analyser och avancerade översättningsfunktioner är de faktorer som påverkar tillväxten på denna marknad. Dessutom förväntas Asien-Stillahavsområdet vara den region som har den snabbaste tillväxten på grund av ökade regeringsinitiativ.

Marknadsrapporten om översättningstjänster ger en grundlig analys av makroekonomiska faktorer och varje segments marknadsattraktivitet. Rapporten kommer att innehålla en djupgående kvalitativ och kvantitativ bedömning av de segmentella/regionala utsikterna med marknadsaktörerna i respektive segment och region/land. Informationen i rapporten innehåller uppgifter från branschdeltagare och branschexperter i hela värdekedjan.

Marknadsrapporten om översättningstjänster omfattar en omfattande analys av:

 • Marksegmentering och regional analys
 • Marknadsstorlek under 10 år
 • Analys av prissättning
 • Analys av utbud och efterfrågan
 • Analys av produktens livscykel
 • Porters fem krafter och analys av värdekedjan
 • Analys av utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier
 • PEST-analys
 • Analys av marknaden och prognosfaktorer
 • Marknadsmöjligheter, risker och trender
 • Slutsats och rekommendation
 • Regelverk
 • Analys av patent
 • Konkurrenssituationen
 • 15+ företagsprofiler

Den regionala analysen av marknaden för översättningstjänster omfattar:

Marknaden för översättningstjänster: Målgrupp

 • Leverantörer av översättningstjänster
 • Leverantör av teknik för översättningstjänster
 • Forskningsinstitutioner och universitet
 • Myndigheter, föreningar och organisationer
 • Oberoende aktörer på eftermarknaden
error: Innehållet är skyddat

CE

Sök