Lokalisering kontra översättning: Bortom ord

Innehållsförteckning

Medan översättning är grunden för flerspråkig kommunikation, är det ofta bara det första steget i en mycket bredare resa mot kulturell anpassning.

Lokalisering tar kärnan i översättning och förstärker den, vilket säkerställer att innehåll eller produkter resonerar med sin avsedda målgrupp på en djupare, mer kontextuell nivå.

Läs vidare när vi diskuterar de grundläggande skillnaderna mellan två centrala processer som underlättar tvärkulturell dialog: lokalisering kontra översättning.

Vad är översättning?

Översättning är processen att konvertera text eller innehåll från ett språk till ett annat samtidigt som dess mening, sammanhang och avsikt bevaras. Det innebär en noggrann tolkning av källspråket (språket i den ursprungliga texten) och det korrekta uttrycket av den betydelsen på målspråket (det språk som texten översätts till).

Varje språk är en värld. Utan översättning skulle vi bo i församlingar som gränsar till tystnad.

Översättare kan arbeta inom olika områden, inklusive litteratur, affärsverksamhet, juridik, medicin, teknik med mera. De kan specialisera sig på särskilda språk eller ämnesområden för att tillhandahålla korrekta och kontextuellt passande översättningar.

Maskinöversättningsverktyg och programvara som Google Translate har också blivit allmänt använda för grundläggande översättningsuppgifter, men de kanske inte alltid producerar nyanserade eller kulturellt känsliga översättningar och kan kräva mänsklig granskning och redigering.

Vad är lokalisering?

Lokalisering är processen att anpassa en produkt eller ett innehåll för att göra det lämpligt och kulturellt relevant för en viss målgrupp eller marknad i en annan region eller ett annat land. Detta kan gälla för olika former av innehåll, inklusive programvaruapplikationer, webbplatser, videospel, marknadsföringsmaterial med mera.

Lokalisering innebär mer än bara översättning av text från ett språk till ett annat; det omfattar en rad justeringar för att säkerställa att produkten eller innehållet känns naturligt och relaterbart för den lokala publiken.

Några av de viktigaste aspekterna av lokalisering inkluderar justering av datum- och tidsformat, anpassning av valutasymboler och format eller modifiering av layout, design och funktionalitet för programvara eller webbplatser för att tillgodose språkliga och kulturella skillnader.

Lokalisering kontra översättning: Skillnaderna

Lokalisering och översättning är relaterade men särskilda processer när det gäller att anpassa innehåll till olika språk och kulturer. Här är var de skiljer sig åt:

Omfattning

Översättning innebär främst att konvertera text eller innehåll från ett språk till ett annat samtidigt som den ursprungliga innebörden och sammanhanget bevaras. Den fokuserar på språklig noggrannhet och säkerställer att informationen förmedlas korrekt på målspråket. Översättning kan eller behöver inte ta hänsyn till kulturell anpassning.

Lokalisering är däremot en bredare process som går utöver översättning. Det innebär att anpassa innehåll eller en produkt för att göra den kulturellt och kontextuellt relevant för en viss målgrupp i en annan region eller i ett annat land.

Lokalisering omfattar översättning som en av dess komponenter men inkluderar också justeringar relaterade till kulturell känslighet, datum- och tidsformat, måttenheter, valuta, juridisk efterlevnad, användarupplevelse och mer.

Ändamål

Det primära målet med översättning är att överbrygga språkbarriären och låta personer som talar olika språk få tillgång till information eller innehåll på sitt modersmål. Den fokuserar på språklig noggrannhet och upprätthållande av källtextens integritet.

Huvudsyftet med lokalisering är att skapa en sömlös och kulturellt relevant användarupplevelse för en specifik målgrupp. Det syftar till att gå utöver språket och anpassa innehåll eller produkter på ett sätt som resonerar med den lokala kulturen, seder och preferenser. Lokalisering syftar till att öka användarnas acceptans och engagemang på en ny marknad.

Komponenter

Översättning handlar i första hand om språkkonvertering och språkliga överväganden. Det handlar om text och kanske inte tar upp andra element som design, layout eller kulturella referenser.

Lokalisering omfattar ett bredare spektrum av element, inklusive språköversättning, kulturell anpassning, design- och layoutjusteringar, formatering, juridisk efterlevnad och användargränssnittsändringar. Den tar hänsyn till hela användarupplevelsen.

Exempel på lokalisering kontra översättning

Att översätta menyerna, knapparna och användargränssnittet i ett program från engelska till franska är ganska enkelt. Till exempel genom att ändra ”File” till ”Fichier” och ”Save” till ”Enregistrer”. När det gäller lokalisering tar det mer tid och arbete att anpassa samma programvaruapplikation för den japanska marknaden. Detta innebär inte bara översättning av texten utan också anpassning av layouten för att tillgodose användningen av vertikal text, införlivande av japanska datum- och tidsformat och säkerställande av att kulturella symboler är lämpliga och meningsfulla i det japanska sammanhanget.

Att översätta innehållet i en webbplats bloggartiklar från spanska till engelska så att engelsktalande besökare kan läsa artiklarna på sitt modersmål är något som vi nu kan göra genom att trycka på en knapp. Att lokalisera samma webbplats för den arabiska marknaden är svårare. Det inkluderar översättning av innehållet till arabiska, men det innebär också att se till att webbplatsens layout är höger till vänster (som arabisk skrift är), anpassning av designen för att vara kulturellt känslig (t.ex. med hjälp av lämpliga bilder och färger).

Avslutningsvis

Medan översättning är en del av lokalisering, är lokalisering en mer omfattande process som innebär att anpassa innehåll eller produkter för en viss kultur och marknad, med hänsyn till språkliga, kulturella och kontextuella aspekter för att skapa en användarupplevelse som känns inhemsk för målgruppen.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök