Lokalisering av programvara: därför behöver du en ordlista

Innehållsförteckning

Ordlistor har använts i århundraden som ett verktyg för att förklara vad termer inom ett visst kunskapsområde betyder. Ordlistor är i allmänhet användbara vid översättning för att säkerställa enhetlighet, men i synnerhet vid programvarulokalisering kan de även användas för att uppnå andra mål.

Vad är en ordlista?

En ordlista är en alfabetisk förteckning över termer och deras betydelser (beskrivningar). Om man använder den inom översättning kommer ordlistan också att innehålla översättningarna (definitionerna) för varje språk.

I en ordlista kan du inkludera olika termer beroende på dina behov: branschspecifika, varumärkesspecifika, förkortningar etc.

Hur kan en ordlista för lokalisering vara till hjälp?

När du lokaliserar programvara som appar, webbplatser, spel etc. kan du använda ordlistor tillsammans med andra verktyg, som översättningsminnen, automatiserade kvalitetskontroller och korrekturläsning, för att säkerställa att översättningarna är konsekventa i olika tillgångar. Detta är viktigt eftersom användarupplevelsen blir tydligare och bättre ju mer konsekvent terminologin är i de olika komponenterna i en programvara.

Ordlistor för lokalisering är också särskilt användbara som samarbetsverktyg, när flera personer arbetar med att lokalisera samma språk – något som inte alls är ovanligt när man använder en samarbetsplattform för lokalisering. Med tanke på att en enskild översättare kanske inte kommer ihåg hur de tidigare översatte ett segment och använder flera översättningsversioner för det, föreställ dig oddsen för att flera versioner dyker upp när flera översättare arbetar med samma översättningsprojekt.

Men ordlistor är inte bara värdefulla för översättare. Även personer i ditt marknadsföringsteam kan framgångsrikt använda dem för att uppnå riktigt bra SEO (sökmotoroptimering). Genom att mata ordlistan med sökord som är relevanta för din bransch kan den föreslå dem när den hittar en exakt matchning med nyckelorden från källspråket.

Dessutom är en lokaliseringsordlista med realtidsförslag särskilt användbar ur en effektivitetssynpunkt, eftersom den sparar tid genom att du slipper slå upp termer manuellt.

Bästa praxis för att skapa en ordlista för lokalisering

Om du har bestämt dig för att bygga upp en ordlista för ditt lokaliseringsprojekt finns det några tips som du kan ha i åtanke som bästa praxis.

  • Börja bygga upp din lokaliseringsordlista tidigt. Om du börjar skapa din ordlista i början av lokaliseringsprocessen kan du vara säker på att den är klar vid en lämplig tidpunkt.
  • För att ordlistan ska vara korrekt och komplett bör du involvera dina intressenter. Du bör låta projektteamet och ämnesexperter vara en del av skapandet för att säkerställa att alla använder samma terminologi.
  • Mata ordlistan med tydliga definitioner för varje term för att undvika feltolkning.
  • Behåll fokus på de viktigaste termerna som används i programvaran. Det är bättre att ha en kortfattad, väldefinierad ordlista än en som är full av irrelevanta termer.
  • Var inte rädd att använda exempel för att illustrera hur du använder varje term i programvaran. Översättarna kommer att förstå innebörden av varje term bättre och använda den för att korrekt lokalisera strängarna på målspråket.
  • Håll din lokaliseringsordlista uppdaterad med nyligen introducerade termer och uppdatera definitioner när de ändras.
  • Gör ordlistan lättillgänglig för lokaliseringsteamet. Du kan göra detta antingen via en onlineplattform för översättningshantering eller som en del av verktyget för översättningsminne.
error: Innehållet är skyddat

CE

Sök