Lär dig franska

Innehållsförteckning

Det franska språket talas av 130 miljoner människor runt om i världen. Språket är modersmål i länder som Frankrike, Schweiz, Haiti och delar av Kanada. Och många amerikaner i staterna Louisiana och Maine har även franska som sitt modersmål. Franskan är också officiellt språk i många organisationer som t.ex. International Olympic Committee.

Om du är intresserad av att lära dig ett andraspråk, antingen i professionellt syfte eller för personligt berikande, bör du överväga franska. Franska är ett språk som inbegriper klass och distinktion och har länge ansetts vara ett av de vackraste språken. Att lära dig franska kommer att vara en tillgång i din karriär och kommer att förhöja din upplevelse om du reser till fransktalande länder.

Om du har för avsikt att lära dig det franska språket finns det flera alternativ att välja mellan. Du kan gå på högskola eller universitet och ta examen i franska. Om du tar examen i franska kommer du att få en breddad expertkunskap i formell franska, både skriven och muntlig. Om du tar högskoleexamen i franska kommer du förmodligen att kunna prata språket flytande. Om du redan arbetar och tror att det kommer vara en karriärfördel om du lär dig franska kan du också anmäla dig till en snabbkurs online. En snabbkurs i franska online ger dig möjlighet att skaffa kunskaper om grunderna i språket. Att lära sig franska på det här sättet är ett relativt snabbt och mycket bekvämt sätt att lära sig ett andraspråk. Det finns många skolor och utbildningscentra online som tillhandahåller snabbkurser i franska och även många andra språk.

Om du har tid och pengar är givetvis ett annat alternativ att lära sig franska att göra det genom ett fördjupningsprogram. På det här sättet kommer du inte bara att lära dig det franska språket, utan även uppleva den franska kulturen. Genom att lära dig franska i Frankrike, varifrån språket härstammar, kommer du att fördjupa dig i livet och kulturen och du kommer att lära dig språket snabbt och förvånansvärt enkelt. Du kommer att lära dig konversationsstilar och idiomatiska stilar i språket. Du kommer dagligen att interagera med människor som är infödda talare av språket och som inte nödvändigtvis är villiga eller kapabla att kommunicera på engelska. Därför kommer du att tvingas försöka kommunicera med dem på deras språk. Du kommer att absorberas av det vardagliga livet i Frankrike. Du kommer att få en förståelse för och uppskatta den franska kulturen: konsten, arkitekturen, maten och folket. Du kommer att få lektioner där du även lär dig läsa och skriva på franska. Att lära sig franska genom ett fördjupningsprogram är ett idealiskt tillvägagångssätt.

Att vara flytande i mer än ett språk har många fördelar professionellt. Om du talar flytande franska kan du till exempel bli diplomerad som översättare. Det är en utmanande karriärmöjlighet som erbjuder många alternativ. Du kan arbeta heltid som översättare på en översättningsbyrå där du översätter viktiga affärsdokument eller webbsidor för globala företag. Eller så kan du arbeta som frilansare och själv avgöra din arbetsbelastning och ditt arbetsschema. En annan karriärmöjlighet är att lära ut engelska till studenter i fransktalande länder. Genom att kunna engelska och franska kan du leva och arbeta i ett av de många länder där modersmålet är franska.

Att lära dig tala, läsa och skriva franska ger dig potential att utveckla din karriär ytterligare genom att arbeta utomlands eller ge dig på en ny karriär som översättare. Genom att lära dig franska berikar du även dina resor. Att lära sig det franska språket är en intellektuellt och personligt berikande prestation som kommer att öppna dina ögon för en ny kultur.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök