Kostnaden för ett språk

Innehållsförteckning

För att kunna beräkna kostnaden för översättning av en text finns det många variabler att ta hänsyn till, som till exempel antalet ord, textens ämne, förberedelser och grafiska anpassningar (Desktop Publishing eller DTP) och även hur snabbt översättningen måste vara färdig. Men det är ännu viktigare att veta vilket språkpar du ska arbeta med, eftersom alla språk inte har samma kostnad.

Vad beror då kostnaden för varje språk på? Det finns olika faktorer att ta hänsyn till. Å ena sidan måste vi överväga hur vanligt eller ovanligt det språk som efterfrågas är och vilka resurser som finns att tillgå för översättningen. Engelska och spanska är till exempel bland de mest tillgängliga språken eftersom många människor i världen talar dem. Därför finns det ett stort antal lingvister som arbetar med detta språkpar. Däremot är mindre vanliga språk som tagalog (som talas i Filippinerna) eller swahili (som främst talas i Tanzania och Kenya) mer sällsynta, vilket gör att kostnaderna för dessa språk är högre.

En annan viktig fråga är själva språkets komplexitet. Språk som kräver fler år av studier och övning än andra, t.ex. tyska eller nederländska, innebär oundvikligen högre priser per översatt ord än andra språk som är enklare att lära sig och behärska.

Det finns ytterligare en fråga som i hög grad kan påverka översättningskostnaderna, och det är vilken typ av valuta ett land har. Länder med mycket starka ekonomier och högre priser än resten av världen kräver vanligtvis en ersättning som är förenlig med högre levnadskostnader. De nordiska språken som norska, svenska och danska är ett tydligt exempel på detta; de är de dyraste språken i Europa.

Alla dessa aspekter kan ge oss en bild av vilken typ av budget som krävs för ett översättningsprojekt. Ibland överstiger kostnaden för ett projekt den tillgängliga budgeten, och då kan du välja att använda MT (maskinöversättning) följt av efterbearbetning i stället för översättning som ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Kontakta CE översättningsbyrå för en exakt och kostnadsfri offert. Vi hjälper dig hitta bästa möjliga pris för kvalitetsöversättningar.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök