TOTAL översättningsbyrå

Kan du lära dig ett nytt språk med hjälp av Google Översätt?

Innehållsförteckning

I Sophia Coppolas ”Lost in translation” är Bob Harris en filmstjärna i Tokyo som rekryteras för att marknadsföra den japanska whiskyn Suntory. Under kampanjen för en whiskeyreklam känner sig Bob (spelad av Bill Murray) vilse när han inser att tolken som hjälpte honom att kommunicera med den japanske regissören inte översatte det han hade sagt på engelska korrekt.

Lost in translation

I dagens alltmer globaliserade och uppkopplade värld har kommunikationssituationer som denna blivit vanligare än i tidigare generationer. Men i en tid med artificiell intelligens kan personer i sådana situationer räkna med intelligenta system som fritt tillgängliga översättningsverktyg i stället för att enbart förlita sig på tolkar.

Översättningstekniken har utformats för att hjälpa oss att kommunicera på ett språk som vi inte talar eller förstår, och på så sätt undanröja språkbarriärer. Även om det fortfarande finns hinder som måste övervinnas med denna teknik, blir översättningsverktygen bättre för varje ny version. Användarupplevelsen har också förbättrats och därför har de blivit mycket populära och mer utbredda.

I våra webbläsare och sociala medier finns översättningsverktyg som lätt kan laddas ner som appar till våra telefoner. Det är bara ett klick bort att översätta ett inlägg i sociala medier, en webbplats, textmeddelanden, tal eller bilder, till exempel en restaurangmeny som är skriven på ett främmande språk. Att översättningsfunktionerna finns överallt på nätet och att de är så användarvänliga har lett till en ökning av antalet användare, särskilt under de senaste fem åren.

Hur Google Översätt skapar dina översättningar

Det finns även de som försöker lära sig nya språk bland dessa användare. Även om den typen av översättare inte alltid rekommenderas som ett verktyg för att stödja språkinlärning har språklärare utmanats av populariseringen och uppkomsten av dessa verktyg, som används av studenter för att utföra kursarbeten.

Eftersom dessa system är tillgängliga i form av mobilappar underlättar de för språkstudenterna att använda dem som ett verktyg för att stödja kommunikationen. Om engelsktalare som lär sig spanska vill tala spanska, men är osäkra på hur de ska strukturera en mening eller inte känner till ett ord på spanska, kan de snabbt översätta meningen eller ordet med hjälp av appen i sin mobila enhet och på så sätt bli säkrare när de talar.

Många språklärare anser dock att översättningsverktyg kan försvaga elevernas förmåga att kommunicera självständigt på ett andraspråk. Efter kritiken mot användningen av översättningsverktyg under språkinlärningsprocessen undersökte forskare från School of Computing vid DCU om användningen av Google Översätt kan leda till missriktad inlärning. De undersökte också om användningen av dessa verktyg kunde ha en positiv inverkan på inlärningen av ett andraspråk, särskilt inlärningen av meningsproduktion på ett andraspråk.

Forskarna rekryterade brasilianska personer med portugisiska som modersmål som lärde sig engelska i Irland på olika nivåer. Tanken var att analysera deltagarnas språkbeteende på engelska före och efter att de använt appen Google Översätt på sin egen mobila enhet.

Forskarna fann att deltagarna var mer benägna att tala engelska med den meningsstruktur appen hade visat när de hade översatt meningar från portugisiska till engelska i appen. Detta även om det var en mer obekant struktur för dem som inte liknade strukturen i deras modersmål. Det är till exempel lättare för portugisisktalande att säga att bordet från kontoret var sönder än att kontorsbordet var sönder, eftersom ordföljden i det senare fallet inte existerar på portugisiska, vilket gör denna struktur till en utmaning för brasilianska studenter.

När deltagarna hade läst de översatta meningarna i appen med den mer utmanande strukturen anpassade de sitt språkbeteende för att spegla Google Översätts resultat och använde den mer utmanande strukturen i sitt tal. Dessutom visade experimentet att denna effekt var långvarig: samma deltagare producerade fortfarande de utmanande meningsstrukturerna på engelska 24 timmar efter experimentet.

Vad visar dessa resultat? För det första påverkas människor inte bara av andras språkliga beteende, utan även av språkbeteendet hos datorsystem som de litar på. För det andra minimerar översättningsverktyg som Google Översätt inte bara språkbarriärer, utan de kan också användas av språklärare och handledare som en allierad i språkinlärningsprocessen snarare än en fiende. Detta gäller särskilt när man lär sig utmanande meningsstrukturer på ett andra språk.

error:
TOTAL
Search