TOTAL översättningsbyrå

Jury vs språk

Innehållsförteckning

”Mycket går förlorat i tolkningen för målsägare som inte talar portugisiska”, säger advokat Medeiros. ”Icke-engelskspråkiga målsägare får inte lika många positiva domstolsutslag som engelsktalande.”

Författarna till studien ”Estimating the effects of non-English speaking Hispanics on personal injury trial outcomes” granskade 223 juryutslag från Motor Vehicle Administration (MVA). De fann att en icke-engelskspråkig spansktalande har 15 procents mindre chans än en engelsktalande att få ett bättre juryutslag.

Författarna hävdar att deras slutsats ”väcker stora frågor om rätten till en rättvis juryrättegång”. De säger även att ”försäkringsbolag och tilltalade, som vet att målsägare inte kommer att vittna på engelska, ofta erbjuder mycket mindre vid uppgörelse än de gör med målsägare som har engelska som modersmål.”

Advokat Rochelle Raposo, säger att hon hoppas att människor lägger sina fördomar åt sidan och att juryn anstränger sig för att vara rättvis.

”Avgörandet får inte grundas på fördomar, det kan bero på ointresse och brist på uppmärksamhet”, säger Raposo. ”Juryn kanske inte ens vill vara där. Och att behöva lyssna på en tolkad rättegång gör det ännu värre. Det är en extra börda för dem och kan vara frustrerande.”

Jeffrey J. Kroll, en advokat från Chicago, säger att de icke-engelsktalande som lägger in en stämning bör anlita en advokat som ”vet hur man hindrar juryns dom från att fördunklas av språkliga fördomar”.

Han använder olika tekniker – visuella hjälpmedel som t.ex. fotografier och videofilmer, ”före och efter”, engelsktalande personer som kände till målsägaren både före och efter händelsen, och han ser till att inte välja ut jurymedlemmar som kan vara fördomsfulla mot icke-engelsktalande. Han säger även att de som inleder en domstolsprocess borde ha en advokat som tar deras språk i beaktande.

error:
TOTAL
Sök