TOTAL översättningsbyrå

ISO-standarder i översättningsbranschen

Innehållsförteckning

Språkindustrins enorma tillväxt och utveckling har skapat ett behov av standardisering av innehållsöversättning. Som ett resultat av detta har Internationella standardiseringsorganisationen, ISO, tagit fram standarder för översättningskvalitet.

Översättningskvaliteten är viktig inom medicin, juridik, redovisning och immaterialrätt, där en dålig översättningskvalitet kan leda till förluster eller till och med dödsfall (främst inom medicin).

I den här artikeln tar vi upp allt du behöver veta om ISO-standarder i översättningsbranschen. Låt oss börja.

Vad är Internationella standardiseringsorganisationen (ISO)?

ISO är en internationell icke-statlig organisation som samlar olika nationella standardiseringsorgan för att utveckla och publicera ett brett utbud av kommersiella, proprietära och industriella standarder. Dessa standarder spelar en viktig roll för att främja kvalitetssäkring i internationella affärer.

ISO är vanligtvis inte en akronym för denna organisation utan ett namn som härrör från det gamla grekiska ordet isos, som betyder likvärdig eller lika. I praktiken skulle organisationen ha olika akronymer på olika språk, och för att få ett allmänt erkännande beslutade grundarna att använda namnet ISO.

Denna organisation, som etablerades 1947, spelar en viktig roll för att underlätta internationell handel genom att fastställa gemensamma standarder för olika länder för att säkerställa att produkter och tjänster är av god kvalitet, säkra och tillförlitliga för konsumenterna.

Specifika uppgifter om översättningsindustrins ISO 17100

ISO 17100 är den internationellt erkända standarden för översättningsbranschen. Denna standard fastställer och definierar kriterierna för tillhandahållande av översättningstjänster. Det omfattar alla aspekter av översättningsprocessen som direkt påverkar översättningstjänstens kvalitet och leverans, t.ex. mänskliga och tekniska resurser.

Denna ISO-standard kräver att alla leverantörer av översättningstjänster (TSP) utför minst två viktiga steg:

  • Översättning: Här översätter översättaren innehållet och granskar det sedan.
  • Revidering: Här granskas det översatta innehållet av en annan översättare. Översättaren jämför det översatta innehållet med originalet och gör eventuella korrigeringar.

Vägen till ISO 17100

ISO 17100-certifieringen innebär att företaget följer alla standarder för att leverera kvalitetsöversättningstjänster som uppfyller kundernas och branschens krav. ISO 17100-certifieringsprocessen följer tre huvudsteg:

1. Företaget tar kontakt med de relevanta ISO-myndigheterna i regionen för att boka en bedömning.

Vid bedömningen identifierar ISO-revisorn alla områden där kraven inte uppfylls och rekommenderar förbättringar för att uppfylla kraven.

Revisorn samlar sedan in all relevant information för att förbereda eller sammanställa en handbok.

2. Den andra processen i ISO 17100-certifieringsprocessen är att sammanställa en handbok. Här ingår alla obligatoriska förfaranden tillsammans med företagets nuvarande affärsrutiner.

3. När företaget uppfyller alla fastställda krav (resurser, förproduktion, produktion och efterproduktion) presenteras manualen för en ISO-kommitté, och när allt är godkänt utfärdas ISO 17100-certifikatet. Företaget är nu certifierat och kan använda certifieringsmärket på sin webbplats och sina brevpapper.

ISO 17100-certifieringsprocessen tar ungefär 6-8 veckor. Certifieringen är giltig i tre år, varefter företaget åter måste intyga att det arbetar i enlighet med gällande standarder i branschen.

Vad ISO-certifiering innebär för inköpare av översättningar

Om en översättningsleverantör är ISO-certifierad kan du lita på att de har uppnått en högre nivå av efterlevnad av standarder som leder till en striktare, mer professionell och korrekt översättningsprodukt.

Det garanterar kunderna att företaget har ett välutbildat och kvalificerat team av översättare och tolkar som sköter sina uppgifter på ett så professionellt sätt som möjligt.

Certifiering ökar motivationen och moralen bland de anställda eftersom de följer definierade förfaranden och processer när de utför sina uppgifter, vilket leder till högre kvalitet i arbetet.

Det främjar internationella affärer eftersom innehållet översätts utan att förlora sin ursprungliga innebörd genom att följa de fastställda standarderna, vilket är viktigt inom branscher som medicin, juridik och redovisning, för att nämna några.

Eftersom behovet av översättningstjänster ökar globalt kan man inte bortse från översättningens kvalitet och noggrannhet. ISO-parametrarna säkerställer att företagets översättningar följer väldefinierade, repetitiva processer för produktion och revidering som syftar till en högre kvalitetsnivå.

Så nästa gång du letar efter översättningstjänster ska du kontrollera att din översättningsleverantör är ISO 17100-certifierad.

Kontakta oss redan idag för att få professionella och prisvärda översättningstjänster av hög kvalitet enligt ISO 17100.

error:
TOTAL
Sök