TOTAL översättningsbyrå

Indien och EU skriver under gemensam deklaration för att främja flerspråkighet

Innehållsförteckning

Europeiska unionen och Indien skrev under fredagen under en gemensam deklaration för att stärka samarbete och dialog om lingvistisk mångfald och interkulturell dialog, rapporterade EuAsiaNews.

D. Purandeswari, Indiens minister för mänsklig resursutveckling sade efter ceremonin: ”Vi måste ge ett klarare budskap om att alla våra språk är lika viktiga.”

Både Indien och EU har över 20 officiella språk.

Indien, säger hon, ”är i grunden ett flerspråkigt land, där lingvistisk mångfald är en del av vårt historiska och kulturella arv, och en integrerande del av vår nationsbyggande filosofi. Detta innebär en utmaning och en möjlighet för utbildningsplanerare som vill behandla samhällets flerspråkighet som en dynamisk resurs som delas över flera interagerande samhällen. Vår kultur har alltid förstått vikten av språkstudier”, lägger hon till.

EU-kommissionären Leonard Orban som har ansvaret för flerspråkighet säger att deklarationen förnyar ”vårt åtagande för ett närmare samarbete inom området flerspråkighet. Främjandet av språkkunskaper skulle ge oss möjlighet att delta i djupare utbyten.”

”Deklarationen skulle ge oss möjlighet att lära från varandra. Jag kan tala om att vi har mycket att lära från Indiens erfarenhet. Indiens erfarenhet när det gäller lingvistisk mångfald är unik i världen”, säger Orban.

Målet med deklarationen är även att styrka samarbetet mellan EU och Indien vad gäller påverkan av språk på anställningsmöjlighet, social sammanhållning, livslångt språklärande, nya tekniker för språkinlärning och terminologi, säger han.

Deklarationen är en uppföljning av toppmötet mellan EU och Indien i Marseilles den 29 september 2008, där EU och indiska ledare band sig till att utveckla en dialog om främjandet av språk, interkulturell dialog och flerspråkighet.

Ett första steg mot denna dialog uppnåddes i december 2008 med konferensen om ”Flerspråkighet och kulturell dialog om globalisering” som hölls i New Delhi, och som sammanföll med ”Europeiska året för interkulturell dialog” år 2008.

Orban säger att deklarationen torde tillåta ömsesidig inlärning genom seminarier och konferenser och bygga administrativa länkar mellan Europeiska kommissionen, EU:s verkställande organ och Indiens departement för mänsklig resursutveckling, såsom andra indiska myndigheter.

Med en befolkning på nästan 1,1 biljoner människor representerar Indien ett unikt exempel på etnisk, sociokulturell och religiös mångfald som medför en mycket rik lingvistisk mångfald, står det i ett uttalande av Europeiska kommissionen.

Enligt 2001 års censusrapport talas det 29 språk i Indien av mer än en miljon inhemska talare, 122 språk med åtminstone 10 000 talare och andra 234 språk talas av ett mindre antal. Dessutom har Indien 22 officiella regionala språk, utöver hindi och engelska som är de huvudsakliga officiella språken.

Denna rika lingvistiska mångfald har varit ett faktum genom Indiens historia och det anses lokalt vara ganska naturligt. Likheten i det lingvistiska landskapet med Europeiska unionen gör Indien till en priviligerad interlokutör för Europa inom området flerspråkighet, står det i uttalandet.

error:
TOTAL
Search