Hur man blir en framgångsrik frilansöversättare

Innehållsförteckning

Behovet av översättare ökar kontinuerligt tack vare ökade globala samarbeten och mer samverkan inom företagen. Även mindre företag skapar kundkontakter med främmande länder, vilket gör det nödvändigt för dem att använda sig av frilansöversättare. Tack vare denna efterfrågan finns ingen överskådlig risk för arbetsbrist i branschen.

Om du dessutom har ett väldigt stort intresse för språk och vill kunna briljera med din språkfärdighet är det ett utmärkt val att arbeta som frilansöversättare. För att komma igång i yrket behöver du följa vissa riktlinjer för att hålla dig kvar i branschen på ett gynnsamt sätt. Vi har därför tagit fram den här handboken för att hjälpa dig att bli en framgångsrik frilansöversättare och på så sätt skapa dig en meningsfull och tillfredsställande karriär.

Utmärkt dator- och tangentbordsskicklighet

Översättare i dagens digitala samhälle behöver ha kompetens vad gäller datorvana. I de flesta fall arbetar man med datorstödda verktyg och behöver ha kunskap om hur datorer och olika mjukvaruapplikationer fungerar. Man behöver enkelt kunna lära sig att hantera nya verktyg och även förstå hur man gör marknadsundersökningar. Man måste också kunna marknadsföra sig själv på marknaden.

Vill du bli en duktig frilansöversättare behöver du därför vara skicklig på att hantera ett tangentbord. Du behöver också kunna skriva snabbt, och även om du använder dig av ett tolkningsverktyg behöver du ändå redigera en del av materialet för att vara extra tydlig. Du kan förbättra dessa tekniker genom att söka information på webben, alternativt gå en data- och ordbehandlingskurs.

Förstklassig skrivskicklighet på ditt modersmål

För att bli en framgångsrik frilansöversättare behöver du vara en duktig skribent med perfekta grammatikkunskaper. Du behöver också ha stor förståelse för olika skrivtekniker på ditt modersmål. Om du är tvåspråkig är rekommendationen att endast översätta till ditt modersmål. Om en infödd person med stor erfarenhet inom det specifika området läser dina översättningar, och du inte når upp till förväntningarna, kommer du att skapa bekymmer både för dig själv och för läsarna.

Du kan förbättra dina skrivfärdigheter inom vilket språk som helst på olika sätt. Om du till exempel bor i ett land där man inte talar ditt modersmål kan du tillbringa mycket tid i det aktuella landet och hålla dig uppdaterad med hur språket utvecklas. Du kan lägga tid på att läsa språk- och stilguider, läsa dagstidningar och tidskrifter, lyssna på radio och se TV-program på det aktuella språket.

Bra läsförmåga och förståelse för källspråket

Som frilansöversättare behöver du kunna tala källspråket flytande så att du uppfattar källtexten korrekt och förstår innebörden av vad du översätter. Om du anar att det finns förbättringspotential på det här området kan du använda dig av särskilda råd för att bli bättre. Du kan läsa, lyssna på och titta på olika ämnen på källspråket, eller tillbringa tid i ett land där källspråket talas. Att ta en språkkurs och använda dig av språkguider är fördelaktigt när du önskar förbättra din läs- och fattningsförmåga.

Kulturell kunskap om både mål- och källspråket

En kunnig frilansöversättare måste ha kulturell kunskap om både mål- och källspråket. Om du vill bli framgångsrik som översättare behöver du känna till de kulturella olikheterna mellan de olika ländernas språk. Som översättare behöver du ta på dig rollen av en kulturell konsult och informera dina kunder om något kan uppfattas som olämpligt av målgruppen. Oavsett kvaliteten på det översatta materialet – uppstår det frågetecken runt den kulturella kunskapen kommer kunden inte vara tillfredsställd med ditt arbete.

För att öka kunskapen om kulturen är det värdefullt att lägga tid på att fördjupa sig i båda ländernas kulturliv. Du kan även gå en kurs i interkulturell kommunikation och skaffa studielitteratur inom till exempel vetenskap, litteratur och konst.

Förstklassig kundservice

Du kommer att ha bättre framtidsutsikter som översättare om du har förmågan att tilltala och hantera dina kunder professionellt. Många klienter uppskattar prestationer av den här sorten och återkommer för framtida projekt. Du behöver därför behärska marknadsföring av dina tjänster genom att nå ut till dina kunder och skapa dialog. För att förbättra dig på området kan du gå en kurs hos ett lokalt eller inhemskt översättningsföretag. Du kan gå en onlinekurs för att lära dig att marknadsföra dina tjänster och öka din kunskap om affärsverksamhet och kundtjänst. Utöver utbildning kommer även din erfarenhet och dina nya projekt att vidga din förståelse för olika kundbaser och göra dig redo för framtida klienter.

Slutsats

Håll fortsatt fokus på dina mål och ta hjälp av den här handboken för att bli en framgångsrik frilansöversättare.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök