TOTAL översättningsbyrå

Hur anspråkslösa textmeddelanden kan rädda språk som annars skulle kunna försvinna

Innehållsförteckning

Kan ett språk fortfarande vara relevant om det inte används för att skicka textmeddelande på en mobiltelefon? Språkförespråkare oroar sig för att svaret är nej, och de stävar för att göra fler språk tillgängliga för sms-textning i mobiltelefoner.

Att skicka sms är det billigaste och mest populära sättet inom mobil telekommunikation i större delen av världen, och förra årets textmeddelande var till och med i USA fler än samtalen. Världens tre biljoner mobiltelefoner överträffar utan tvekan Internet som ett universalt kommunikationsmedel och de är livsviktiga för affärsutvecklingen i mindre utvecklade länder.

Men företag som utvecklar mjukvara med s.k. förutsägbar text för mobiltelefoner säger att de har skapat programvara för färre än 80 av de 6 912 språk som katalogiserats av den Dallasbaserade organisationen SIL International som arbetar för att bevara språk.

En nyckelfaktor för att använda språken är tillgången till den teknik som kallas förutsägbar text, en teknik som reducerar antalet nödvändiga knapptryckningar för att skapa ett ord med en begränsad knappsats. Marknadsundersökningar visar att textmeddelanden skjuter i höjden efter tillgängligheten av förutsägbar text.

”Idén om att ha sin kulturella identitet representerad i denna teknik blir viktigare och viktigare”, säger Laura Welcher, chef för San Franciscos Long Now Foundations projekt Rosetta. Welcher, som säger att lingvister fruktar att halva världens språk kommer att försvinna inom en snar framtid, tror att åtminstone 200 språk har tillräckligt många användare för att rättfärdiga utvecklingen av textsystem för mobiltelefoner. ”Tekniken ger de fattigaste människorna makt”, lägger hon till.

Att skriva textmeddelanden på en mobil inbegriper mer än att bara skriva bokstäver med ett antal knappar. Att skicka sms är besvärligt på en knappsats med 12 tangenter och kräver flera tryckningar på olika knappar för att välja några bokstäver. Det är mycket svårare på språk som har fler än 26 bokstäver som engelskan. På Hindi, ett språk med 11 vokaler och 34 konsonanter som talas av 40 % av Indiens befolkning, kan infogandet av ”Namaste”, som betyder ”hej”, ta upp till 21 knapptryckningar. Lösningen för de flesta användare är förutsägbar text. En mobiltelefon med förutsägbar text gissar vilka ord en person försöker skriva på den 12-siffriga knappsatsen, vilket innebär färre knapptryckningar. Att skriva ”Namaste” med förutsägbar text innebär bara sex knapptryckningar. Amerikanska Nuance, som dominerar marknaden för förutsägbar text, menar att mobilanvändare i Indien med tillgång till förutsägbar text år 2006 skickade 70 meddelanden per vecka i genomsnitt, medan de som däremot inte hade tillgång till förutsägbar text skickade i genomsnitt 18 meddelanden.

Majoriteten av användare aktiverar funktionen för förutsägbar text på sina mobiltelefoner eftersom det, enligt beräkningar av Nuance unit Tegic Corp., går 30 % snabbare att använda denna funktion än den traditionella metoden att trycka in knapp ”2” en gång för ”a”, två gånger för ”b” och 3 gånger för ”c” (med ett latinskt alfabet).

Michael Cahill, lingvisktikkoordinator vid SIL International, säger att ”det finns fall där sms-textning hjälper till att bevara språk” genom att uppmuntra unga människor att skriva på sitt modersmål. Förespråkare för modersmål i Irland och Britannien har framgångsrikt satt igång utvecklingen av gaeliska och walesiska språk på mobiltelefoner för sms-textning så att språken blir relevanta för ungdomar.

Breandan Mac Craith, marknadsdirektör på Dublinbaserade Foras na Gaeilge, som vill bevara och sprida gaeliska, säger att ”det är extremt viktigt att språk inte bara är något man läser i böcker”. År 2006 började Foras arbeta för att utveckla mjukvara med förutsägande text för det irländska språket med Tegic, som är marknadsledande för denna typ av mjukvara. Han säger att ”sms-textningen överskrider röstsamtal”, men att ”försöka hitta accenttecken som vi använder för vissa av våra vokaler var tidigare mycket tidskrävande. Så meddelandena skrevs på engelska”.

När mjukvaran väl fanns tillgänglig började Foras sätta press på såväl operatörer som mobiltelefontillverkare så att dessa skulle installera den på sina mobiltelefoner. I fjol försökte Samsung ta marknadsandelar i Irland från marknadsdominanten Nokia just genom att erbjuda gaeliska som förprogrammerat språk för sms-textning. ”Det är ett fantastisk verktyg för oss”, säger Mac Craith. ”Det möjliggör att det irländska språket blir ett vardagligt kommunikationsverktyg – inte bara något man använder i ett klassrum”.

I andra delar av världen kan möjligheten att skicka sms på mobiltelefoner vara livsviktig för den ekonomiska utvecklingen och för att hjälpa människor som inte talar eller läser engelska att köpa eller sälja varor. Indiska operatörer erbjuder åtminstone 12 av nationens 22 officiella språk, och Tegic säger att de arbetar för att lägga till Kashmeri till listan.

Christy Wyatt, vd för Motorolas mjukvara säger att ”förutsägbar text är en av de tekniker som har öppnat upp vägen för mobiltelefonen”. Motorola skapar sin egen mjukvara för förutsägbar text, men de flesta andra mobiltelefontillverkare köper Tegics T9-mjukvara från Nuance, och ett växande antal använder EziText från Zi, ett Calgary, Alberta företag med en stor marknad i Kina.

Funktionen för förutsägbar text på västerländska språk har varit tillgänglig under mer än ett årtionde, och idag finns den på praktiskt taget alla mobiltelefoner med 12-siffrig knappsatser.

Michael Wehrs, Nuances vd för industriaffärer säger att möjligheten att skicka sms på modersmål gör det lättare för människor som inte talar engelska att driva affärsrörelse. ”Befolkningen måste kunna använda mobiltelefonen” säger han. ”Att kräva att de ska använda engelska är meningslöst”.

error:
TOTAL
Search