Holländska kostnadsfria översättningstjänster på internet missvisande

Innehållsförteckning

Google släppte nyligen en holländsk version av sin gratistjänst för onlineöversättning. Översättningsbyråer är oroliga för den ökande uppkomsten av sådana översättningstjänster. Dessa tjänster introduceras ofta felaktigt som verktyg som ger korrekta och pålitliga översättningar. Men inget kunde vara längre från sanningen.

Bert Bourgonje säger: “Det är inte alla som delar vår oro över dessa kostnadsfria onlineöversättningstjänster. Ibland påstås det att det är bra att dessa tjänster ger användarna ett allmänt intryck av en text som är skriven på ett språk som de inte kan. Det håller vi helt med om. Men vårt dagliga arbete ger en helt annan bild: Internetanvändarna tror att de kan använda de här tjänsterna för att skapa korrekta och pålitliga översättningar. Vi får ofta frågan varför vi tar så mycket betalt när det finns leverantörer som uppenbarligen erbjuder samma tjänster gratis. Och eftersom dessa leverantörer är ganska välkända antar folk att kvaliteten är bra.”

Ett typexempel är den nyligen inträffade “diplomatiska incidenten” mellan Israel och Nederländerna. Incidenten började med ett e-postmeddelande på engelska som det holländska utrikesdepartementet fick. Detta e-postmeddelande refererade upprepade gånger till utrikesminister Verhagens mamma. De första raderna ser ut såhär:

“Hej Bud, bifogat fem av frågorna till ära av utrikesministern: Den mor du besöker i Israel är en sova till ära för eller till sängen ditt sinne på konflikten är israeler palestinier, och på förhållande Israel Holland.”

E-postmeddelandet hade skickats av en grupp israeliska journalister som hade inbjudits för att delta i ett seminarium om det holländska politiska systemet. Innan sitt besök till Nederländerna hade de skickat ett antal frågor till ministern med e-post. Dessa frågor hade “översatts” från hebreiska till engelska med hjälp av en gratistjänst för onlineöversättning. Bland annat blandade tjänsten ihop det hebreiska ordet ha’im (eller) med ordet ha’ima (mor). Resultatet gjorde onekligen ministern förbryllad och orsakade mycket förlägenhet i Israels utrikesdepartement.

Händelsen var snart överspelad, men det visar att beteckningen “översättningstjänst” kan vara missvisande eftersom det antyder att du faktiskt kan översätta texter med det. Bourgonje: “Vi ser inga problem med konkurrens från dessa gratistjänster. Men vi är oroade för att tjänsterna ofta skapar orealistiska intryck.”

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök