TOTAL översättningsbyrå

Gratis översättningsverktyg på internet

Innehållsförteckning

I takt med att behovet av global kommunikation ökar har det dykt upp många nya tjänster för maskinöversättning på internet. Användarna lockas av att onlineöversättningen sker ögonblickligen och naturligtvis av priset. De tjänster som inte är gratis är fortfarande ganska billiga.

Nya språk har lagts till de traditionella listorna, och särskilt arabiska har efterfrågats mycket på senaste tiden.

Under några veckor testade jag fyra gratistjänster, och översatte olika texter från engelska till arabiska och vice versa för att se hur snabba och korrekta de var. Jag prövade Googles språkverktyg Language Tools och tjänster från Applied Language Solutions, WorldLingo Translations och Systran.

Kunder som förväntat sig att de här tjänsterna så småningom kommer att finslipas upptäcker att förbättringarna går långsamt. Det visade sig att de arabisk-engelska översättningarna var fulla av syntaktiska och semantiska fel – från alltför bokstavligt till skrattretande dåligt.

Under testerna valde jag olika texter: vardagstexter, nyheter, juridiska och vetenskapliga dokument. Först valde jag en artikel som börjar med meningen: ”A wintry storm caked the center of the nation with a thick layer of ice Monday.” (En vinterstorm täckte landets mitt med ett tjockt lager is i måndags)

Resultatet blev flera medelmåttiga översättningar till arabiska, vilka jag beskriver nedan.

Applied Language och WorldLingo gav identiska översättningar, som var något bättre än de andra två: ”A storm covered the center’s storm from the nation with a thick layer snow Monday.” (En storm täckte mittens storm från landet med ett tjockt lager snö måndag)

Systran: ”A stormy storm covered the center for the mother with a thick layer snow Monday.” (En stormig storm täckte mitten för modern med ett tjockt lager snö måndag)

Language Tools: ”The storm grilled bloc in the middle of the nation with a thick layer of snow Monday.” (Stormen grillade block i mitten av landet med ett tjockt lager snö måndag)

Översättningen skulle ha varit nästan omöjlig att förstå om jag inte kunde båda språken flytande. Det är värre på arabiska än vad som framgår av ovanstående. Arabiskan har maskulina och feminina substantiv, verb och adjektiv som måste stämma överens i meningen; annars får det en infödd talare att rysa.

Sedan översatte jag några längre nyhetsartiklar. Det var bara Language Tools som inte hade gränser för hur långa texter som kan översättas. Både WorldLingo och Applied Language hade en gräns på 150 ord. Systran hade ingen angiven gräns, men återgav bara en kort del av texten.

Den här gången var Language Tools bäst. Det var bara den som översatte ordet ”taliban” från arabiska till engelska rätt i sammanhanget. De andra tjänsterna översatte det bokstavligt från arabiska som ”två studenter”.

Tjänsterna var bättre på att översätta vardagliga fraser, men även de saknade ofta ett ord eller var omkastade.

I den här kategorin var det återigen Googles Language Tools som låg närmast originaltexterna. Men det finns fortfarande mycket utrymme för förbättring. Google översatte till exempel den enkla frågan ”Talar du engelska?” från arabiska till ”Talar de engelska?”.

Andra tjänster hade rätt pronomen men rörde till de andra delarna av meningen. Förutom för Google försökte de andra tre tjänsterna konstigt nog att skriva det arabiska ordet för ”engelska” med det latinska bokstäver (aalaanklyzyh) mitt i en arabisk mening.

Alla tjänsterna var dåliga på metaforer och andra bildliga drag i språket, både på arabiska och engelska.

Alla tjänsterna gjorde sämst ifrån sig vid översättning av juridiska och vetenskapliga texter. Det var till exempel bara Language Tools som översatte ”noncompliance” i en juridisk text. Istället för att använda rätt ord i arabiskan översatte de andra tjänsterna det fonetiskt till ett ord helt utan betydelse.

Alla fyra tjänsterna har ett gränssnitt som är lätt att använda, med en rullgardinsmeny som listar flera språk. Var och en har två textrutor, en för originalspråket och en för översättningen. De översätter också hela webbsidor, men återigen hade översättningen en tendens att vara klumpig och ordagrann.

Google har också en funktion där du kan översätta sökresultat gratis. (Det finns också en möjlighet för användare att skicka in en bättre översättning.) De andra kräver att du blir betalande medlem. Engelska och arabiska resultat visas sida vid sida.

Jag tyckte också om WorldLingo och Applied Languages funktion för översättning av e-post. När man klickar på e-postknappen visas ett fönster med två textrutor. Du skriver in namn och e-postadress, samt mottagarens namn och adress. När du skickar meddelandet med WorldLingo ser både mottagaren och avsändaren meddelandet på båda språken. Varken Google eller Systran har den här funktionen.

Systran har en behändig knapp som gör att användaren enkelt kan växla mellan käll- och målspråket. Det sparar tid när man växlar mellan två språk. Med de andra tjänsterna måste man använda rullgardinsmenyer. Systrans gränssnitt översätter också direkt en text så fort den klistras in i textrutan, utan att man måste klicka på en översättningsknapp.

Gratisverktyg för onlineöversättning kan hjälpa turister eller de som är nyfikna på språk, men jag anser att de är opålitliga för viktiga dokument. Använd med varsamhet.

error:
TOTAL
Sök